Rm ile Biten KelimelerRM ile biten 14 kelime bulunuyor. Sonu RM olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "İçinde rm olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

9 Harfli Kelimeler

KLOROFORM19

8 Harfli Kelimeler

HİPODERM20, PLATFORM20, MEZODERM16, ENDODERM14, MEZOTERM14, EKTODERM12

7 Harfli Kelimeler

EPİDERM14, İZOTERM12

6 Harfli Kelimeler

REFORM14

5 Harfli Kelimeler

SPERM11, ALARM6

4 Harfli Kelimeler

FORM12, NORM6


ALARM (Kelime Kökeni: Fransızca alarme)


[isim]
 • Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen işaret

Ata Sözleri ve Deyimler

 • alarma geçmek


NORM (Kelime Kökeni: Fransızca norme)


[isim] [felsefe] [toplum bilimi]
 • Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, düzgü

SPERM (Kelime Kökeni: Fransızca sperme)


[isim] [fizyoloji]
 • Meni

EKTODERM (Kelime Kökeni: Fransızca ectoderme)


[isim] [anatomi]
 • Dış deri

İZOTERM (Kelime Kökeni: Fransızca isotherme)


[sıfat] [coğrafya]
 • Eş sıcak

Birleşik Kelimeler: izoterm eğrisi


FORM (Kelime Kökeni: Fransızca forme)


[isim]
 • Biçim, şekil

  Dünyada hangi nesil kullandığı şiir formunun ismiyle anılır? - Necip Fazıl Kısakürek

Ata Sözleri ve Deyimler

 • formdan düşmek
 • formda olmak
 • formunu korumak


ENDODERM (Kelime Kökeni: Fransızca endoderme)


[isim] [bitki bilimi] [anatomi]
 • İç deri

MEZOTERM (Kelime Kökeni: Fransızca mésotherme)


[isim] [bitki bilimi]
 • Ilıkçıl

EPİDERM (Kelime Kökeni: Fransızca épiderme)


[isim] [bitki bilimi] [anatomi]
 • Üst deri

REFORM (Kelime Kökeni: Fransızca réforme)


[isim]
 • Düzeltme

  Dil reformu.


MEZODERM (Kelime Kökeni: Fransızca mésoderme)


[isim] [anatomi]
 • Orta deri

KLOROFORM (Kelime Kökeni: Fransızca chloroforme)


[isim] [kimya]
 • Renksiz, hoş kokulu, genellikle anestezide kullanılan, yatıştırıcı ve uyuşturucu birleşik (CHCI3)

HİPODERM (Kelime Kökeni: Fransızca hypoderme)


[isim] [bitki bilimi] [anatomi]
 • Alt deri

PLATFORM (Kelime Kökeni: Fransızca plate-forme)


[isim]
 • Yüksekçe yer

  Bir alt kata iki merdivenle iniliyordu ve arada ufak bir platform vardı. - Osman Aysu

[jeoloji]
 • Büyük çaplı tabakaların çarpılması ve bunun sonucunda oluşan hafif eğimlerle nitelenen jeolojik yapı tipi
[mecaz]
 • Bir siyaset programında, dayanılan düşünce veya düşüncelerin tümü