Rk ile Biten KelimelerRK ile biten 31 kelime bulunuyor. Sonu RK olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "İçinde rk olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

8 Harfli Kelimeler

LUNAPARK13

7 Harfli Kelimeler

GÖKTÜRK19, KÖKTÜRK15, OTOPARK13

6 Harfli Kelimeler

RÖMORK14

5 Harfli Kelimeler

ÖZERK14

4 Harfli Kelimeler

RK14, BÖRK12, FARK10, GURK9, GARK8, HERK8, PARK8, ÇARK7, ŞİRK7, ŞARK7, ZERK7, BARK6, BERK6, DERK6, KÜRK6, TÜRK6, KIRK5, MARK5, SİRK5, TORK5
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

ÖRK9, IRK4, ARK3, ERK3


ARK


[isim]
 • İçinden su akıtmak için toprak kazılarak yapılan açık oluk, arık, dren, karık

  Konduların ortasına ark yapıp göllenen suları dışarı akıttılar. - Lâtife Tekin


ERK


[isim]
 • Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
[mecaz]
 • Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz
[toplum bilimi]
 • Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, hürriyetlerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi veya yeteneği

Birleşik Kelimeler: anaerki, ataerki, bey erki, din erki, el erki, soylu erki, takım erki, varsıl erki, yargı erki, zengin erki


IRK (Kelime Kökeni: Arapça ʿirḳ)


[isim]
 • Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu

  Türkler, insan olarak, ulus olarak doğunun en üstün ve şerefli ırkıdır. - Salâh Birsel

[biyoloji]
 • Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm

Birleşik Kelimeler: ırk ayrımı, ırk bilimi, ırk birliği, alt ırk, beyaz ırk, sarı ırk, siyah ırk


KIRK


[isim]
 • Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı
[sıfat] [matematik]
 • Dört kere on, otuz dokuzdan bir artık

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kırk basmak
 • kırk bir (buçuk) kere maşallah!
 • kırk dereden su getirmek
 • kırk evin kedisi
 • kırk gün günahkâr, bir gün tövbekâr
 • kırk gün taban eti, bir gün av eti
 • kırkı (veya kırkları) karışmak
 • kırkı çıkmak
 • kırkından sonra at olup da kuyruk mu sallayacak
 • kırkından sonra azanı teneşir paklar
 • kırkından sonra azmak
 • kırkından sonra saza başlayan kıyamette çalar
 • kırkından sonra saz çalmak
 • kırk kapının ipini çekmek
 • kırk tarakta bezi olmak
 • kırk yıl kıran olmuş, eceli gelen ölmüş

Birleşik Kelimeler: kırkambar, kırkayak, kırk basması, kırkbayır, kırkbeşlik, kırkbudak, kırkgeçit, kırk hamamı, kırkikilik, kırkikindi, kırk kere, kırkmerak, kırkmerdiven, kırk para, kırkyama, kırkyıl


MARK (Kelime Kökeni: Almanca Mark)


[isim] [eskimiş]
 • Alman para birimi

SİRK (Kelime Kökeni: Fransızca cirque)


[isim]
 • Eğitilmiş hayvanların ve cambazların gösteri yaptıkları genellikle kapalı yer

  O yalnız hasmıyla değil, bütün sirk halkıyla güreşiyor. - Halide Edip Adıvar


TORK (Kelime Kökeni: İngilizce torque)


[isim]
 • Motorlu araçlarda üretilen gücün tekerleklerden yere aktarılmasını sağlayan dönme kuvveti

BERK


[sıfat]
 • Sert, katı

DERK (Kelime Kökeni: Arapça derk)


[isim] [eskimiş]
 • Anlama, kavrama

Ata Sözleri ve Deyimler

 • derk etmek


KÜRK


[isim]
 • Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
[sıfat]
 • Bu posttan yapılmış

  Kürk manto.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kürk ile börk ile adam olunmaz

Birleşik Kelimeler: kürk böceği, kürk hayvanı, badem kürk, samur kürk, vizon kürk, erkân kürkü


TÜRK


[isim]
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse

  Ne mutlu Türk'üm diyene! - Atatürk

Birleşik Kelimeler: Türk aksağı, Türk biberi, Türk Cumhuriyetleri, Türk eli, Türk kahvesi, Türkkâri, türkkıyması, türkkupası, Türk meşesi, Göktürk, Göktürk harfleri, yeni Türk harfleri, Ahıska Türkleri, Mesket Türkleri, Azerbaycan Türkü


ÇARK (Kelime Kökeni: Farsça çarḫ)


[isim]
 • Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası

  Çarklar dönüyor, küçük çark büyüğünü döndürüyor. - Sait Faik Abasıyanık

[askerlik]
 • Herhangi bir askerî birliğin, biçimini ve düzenini bozmadan kanatlarından biri çevresinde dönerek yön değiştirmesi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çarka vermek (veya çektirmek)
 • çark çevirmek
 • çark etmek
 • çarkı döndürmek
 • çarkına etmek (veya okumak)

Birleşik Kelimeler: çarkıfelek


ŞİRK (Kelime Kökeni: Arapça şirk)


[isim] [din bilgisi]
 • Eş koşma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • şirk koşmak


ŞARK (Kelime Kökeni: Arapça şarḳ)


[isim] [eskimiş]
 • Doğu
[isim]
 • Doğu

Birleşik Kelimeler: Şark çıbanı, Şark kurnazlığı, Orta Şark, Yakın Şark


ZERK (Kelime Kökeni: Arapça zerḳ)


[isim] [eskimiş]
 • İç itim

Ata Sözleri ve Deyimler

 • zerk etmek