Ra ile Biten 5 Harfli KelimelerRA ile biten 5 harfli 53 kelime bulunuyor. Sonu RA olan 5 karekterli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Ra ile başlayan 5 harfli kelimeler. İçinde Ra olan 5 harfli kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

BUĞRA15, HAVRA15, PLÖRA15, FODRA14, BAFRA13, ÇUPRA13, ÇOPRA13, SOFRA13, TUĞRA13, FLORA12, FIKRA12, KOFRA12, MAVRA12, PUDRA12, POYRA12, SAFRA12, ACCRA11, AVARA11, HİDRA11, TAFRA11, AGORA10, ÇUMRA10, DOBRA10, HURRA10, MAHRA10, OPERA10, SAHRA10, ZEBRA10, ZÜRRA10, ÇIKRA9, ÇOTRA9, LEPRA9, MEZRA9, MECRA9, OMBRA9, SUBRA9, ŞUARA9, TAHRA9, YOMRA9, ACARA8, ÇAKRA8, DONRA8, KOBRA8, MISRA8, TAŞRA8, ÜSERA8, ÜMERA8, KAYRA7, MIRRA7, SONRA7, SOKRA7, KOTRA6, NOKRA6


KOTRA (Kelime Kökeni: Fransızca cotre)


[isim] [denizcilik]
 • Çoğunlukla bir direkli, randası olan, ince gövdeli yelkenli

  Açıkta demir atmış kotrayı görüyor musun? - Falih Rıfkı Atay

[isim]
 • Irmak ve göl ağızlarında kurulan ve ince kazıklarla kamışlardan yapılma dalyan

NOKRA (Kelime Kökeni: Arapça nuḳra)


[isim]
 • Büveleğin sebep olduğu, genellikle davar ve sığırlarda, seyrek olarak insanlarda rastlanan, ortası delik şişkinliklerle tanınan hastalık

KAYRA


[isim]
 • Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet

Birleşik Kelimeler: Tanrı kayrası


MIRRA (Kelime Kökeni: Arapça mirra)


[isim]
 • Acılık veren sıvılarla özel bir biçimde kaynatılarak pişirilen bir tür acı kahve

SONRA


[zarf]
 • Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı

  Önce parasız temsiller verilirken sonra paralı verilmeye başlandı. - Metin And

[isim]
 • Arkadan gelen bölüm veya zaman

  Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı.

Birleşik Kelimeler: az sonra, milattan sonra, neden sonra, okul sonrası


SOKRA (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [denizcilik]
 • Güverte döşemelerinde iki ağacın uç uca gelmesiyle oluşan aralık

ACARA


[isim]
 • Acar

ÇAKRA (Kelime Kökeni: Sanskrit)


[isim]
 • İnsan bedeninde bulunan enerjiyi tüm vücuda dağıtan enerji noktaları

DONRA


[isim] [halk ağzında]
 • Saç kepeği, kaş konağı

KOBRA (Kelime Kökeni: Fransızca cobra)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Kobragillerden, Afrika ve Asya'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok zehirli, kızıl, esmer ve sarı renklerde bir tür yılan, gözlüklü yılan, Hint kobrası (Naja)

  Kocasının kolu beline bir kobra gibi dolanmış, ince kaburgalarını birbirine geçirecek gibi sıkıyordu. - Halide Edip Adıvar

Birleşik Kelimeler: Hint kobrası


MISRA (Kelime Kökeni: Arapça miṣrāʿ)


[isim] [edebiyat]
 • Dize

TAŞRA


[isim]
 • Bir ülkenin başkenti veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık

  Taşrada öğretmenlik ede ede saçı başı ağarmış, tatlı sözlü bir adamdı. - Halikarnas Balıkçısı

Birleşik Kelimeler: taşra ağzı


ÜSERA (Kelime Kökeni: Arapça userā)


[isim] [eskimiş]
 • Esirler, köleler

  Bulgarlara esir düşüp fedakâr emirberi Hasan Çavuşun marifetiyle üsera karargâhından firar edişi. - Haldun Taner


ÜMERA (Kelime Kökeni: Arapça umerā)


[isim] [eskimiş]
 • Beyler, amirler

ÇIKRA


[isim] [halk ağzında]
 • Sık çalı