Ra ile Biten 4 Harfli KelimelerRA ile biten 4 harfli 34 kelime bulunuyor. Sonu RA olan 4 karekterli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Ra ile başlayan 4 harfli kelimeler. İçinde Ra olan 4 harfli kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

RA12, FORA11, RA10, HORA9, ÜCRA9, ÇIRA8, HARA8, PARA8, ŞIRA8, ŞURA8, CURA8, BORA7, BURA7, İCRA7, RA7, ZARA7, ABRA6, RA6, BARA6, DARA6, İBRA6, SURA6, SIRA6, YARA6, KURA5, RA5, MERA5, SARA5, SERA5, TURA5, RA4, KARA4, RA4, NARA4


KİRA (Kelime Kökeni: Arapça kirāʾ)


[isim]
 • Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar

  Eski kirayı yükseltiyorum, isterseniz gidin mahkemeye. - Çetin Altan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kirada olmak
 • kirada oturmak
 • kiraya vermek

Birleşik Kelimeler: kira arabası, kira bedeli, kira kontratı, kira sözleşmesi, ayak kirası, diş kirası, maden kirası


KARA (Kelime Kökeni: Arapça ḳārra)


[isim] [jeoloji]
 • Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak

  Kurbağa karada da soluk alır, suda da. - Nazım Hikmet

Ata Sözleri ve Deyimler

 • karada ölüm yok
 • karaya ayak basmak
 • karaya çıkarmak
 • karaya düşmek
 • karaya oturmak
 • karaya vurmak

Birleşik Kelimeler: kara iklimi, kara kurbağası, kara kuvvetleri, kara mili, kara saban, kara suları, kara vapuru, kara yeli, kara yolu, kara yosunu, ana kara, çaykara

[isim]
 • En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Kara gözlüm efkârlanma gül gayri / İbibikler öter ötmez ordayım - Bekir Sıtkı Erdoğan

[sıfat] [mecaz]
 • Kötü, uğursuz, sıkıntılı
[mecaz]
 • Yüz kızartıcı durum, leke
[mecaz]
 • İftira

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kara çalmak
 • kara kara düşünmek
 • karalar bağlamak (veya giymek)
 • kara sürmek
 • karaya sabun, deliye öğüt neylesin

Birleşik Kelimeler: karaağaç, kara ağızlı, karaardıç, karaasma, karabacak, kara baht, karabakal, karabaldır, karabalık, karaballık, karabasan, karabaş, karabatak, karabiber, karaborsa, kara boya, karabuğday, karabulut, kara bulut, karaburçak, kara cahil, karaciğer, kara cümle, karaçalı, karaçam, karaçayır, kara çıyan, karadağlı, kara damaklı, karadavar, kara delik, karadul, karadut, kara düzen, kara elmas, kara et, Karaevli, karafatma, kara fırın, karagevrek, karagöz, Karagöz, karagül, kara gün, karagürgen, kara haber, karahalile, karahindiba, karahumma, karaiğne, karakabarcık, karakaçan, karakafes, kara kalem, kara kaplı kitap, karakarga, karakaş, karakavak, karakavuk, karakavza, karakeçi, kara kehribar, karakeme, karakılçık, kara kış, kara koca, karakoncolos, kara kovan, karakucak, karakul, karakulak, kara kullukçu, kara kuru, kara kusmuk, karakuş, karakutu, kara kutu, kara kuvvet, karalahana, karaleylek, kara liste, kara maşa, kara mizah, kara nokta, kara para, kara pazar, karasakız, kara sarı, kara sevda, karasığır, karasinek, karasu, kara su, karataban, kara tahta, kara talih, karatavuk, kara tren, karaturp, kara yağız, karayaka, karayandık, karayanık, kara yas, kara yazı, kara yel, karayemiş, kara yer, karayılan, kara yüz, acıkara, ağzı kara, bağrıkara, bağrı kara, bahtı kara, baldırıkara, baştankara, gönlü kara, gözü kara, karnıkara, karnı kara, kıçtankara, sırtıkara, yağlı kara, yanıkara, yüzü kara, fil dişi karası, horozkarası, kalecikkarası, papazkarası, sergikarası, tavukkarası, yürek karası, yüz karası


LİRA (Kelime Kökeni: İtalyanca lira)


[isim]
 • Yüz kuruş değerinde Türk para birimi, teklik

  Bu pazarlığın yapıldığı zamanda liranın kıymeti vardı. - Refik Halit Karay

[eskimiş]
 • Yedi gram ağırlığında altın sikke, liralık, sarı lira

Birleşik Kelimeler: ata lira, sarı lira


NARA (Kelime Kökeni: Arapça naʿre)


[isim]
 • Haykırma, bağırma

  Akıncıların naralarıyla savaş alanı çınladı.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • nara atmak (veya basmak)


KURA (Kelime Kökeni: Arapça ḳurʿa)


[isim]
 • İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme

  Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu. - Necati Cumalı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kura çekmek
 • kurası olmak

Birleşik Kelimeler: kura efradı, kura neferi, kaçın kurası


MİRA (Kelime Kökeni: İtalyanca mira)


[isim]
 • Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata

MERA (Kelime Kökeni: Arapça merʿā)


[isim] [coğrafya]
 • Otlak

  Yağmurun altında çobanıyla beraber meraya çıktı, birdenbire şaşırdı. - Ömer Seyfettin

Birleşik Kelimeler: mera bitkileri, mutlak mera, besi merası, dağ merası


SARA (Kelime Kökeni: Arapça ṣarʿa)


[isim] [tıp]
 • Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarık, tutarak, tutarga, yilbik, epilepsi

  Nefesi kulunca, sıtmaya, havaleye, saraya, çarpıntıya birebirmiş. - Hüseyin Rahmi Gürpınar


SERA (Kelime Kökeni: İtalyanca serra)


[isim]
 • Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, limonluk, ser (II)

TURA


[isim]
 • Tuğra
[halk ağzında]
 • Bazı oyunlarda, vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil
[halk ağzında]
 • Ucu düğümlenmiş bir mendil aracılığıyla yanan veya yanılanların ebe tarafından cezalandırıldığı bir tür çocuk oyunu

Birleşik Kelimeler: yazı tura


ABRA


[isim] [halk ağzında]
 • Dara
[mecaz]
 • Angarya, yük

BİRA (Kelime Kökeni: İtalyanca birra)


[isim]
 • Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılan bir içki, arpa suyu

  Masadakilerin kimi rakı, kimi de bira içiyordu. - Ayşe Kulin

Birleşik Kelimeler: bira bardağı, birahane, bira mayası


BARA


[isim] [fizik]
 • Aynı gerilimdeki besleme hattı veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletken çubuk veya lama

DARA (Kelime Kökeni: İtalyanca tara)


[isim]
 • Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • darasını almak
 • darasını düşmek
 • daraya atmak (veya çıkarmak)


İBRA (Kelime Kökeni: Arapça ibrāʾ)


[isim] [hukuk]
 • Aklama, temize çıkarma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ibra etmek

Birleşik Kelimeler: ibraname