Rı ile Biten KelimelerRI ile biten 66 kelime bulunuyor. Sonu RI olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Rı ile başlayan kelimeler. İçinde rı olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

DENİZYILDIZLARI30

14 Harfli Kelimeler

DENİZHIYARLARI27

13 Harfli Kelimeler

TAHTAKURULARI20

12 Harfli Kelimeler

DERNEKPAZARI22

11 Harfli Kelimeler

DENİZHIYARI24, DENİZAYGIRI24

10 Harfli Kelimeler

PAŞAÇADIRI24, ÇİVİYUKARI23, DEREPAZARI20, DENİZAŞIRI20, SALIPAZARI20, BAŞKALDIRI19, BİRÇOKLARI17, İPTİDALARI17

9 Harfli Kelimeler

GÖLPAZARI27, BEYPAZARI21, KURTBAĞRI20, ŞALPAZARI20, BİTPAZARI19, BAŞYUKARI18, SABAHLARI17, BALLIDARI15, AKŞAMLARI14, SONRALARI12

8 Harfli Kelimeler

GÜNAŞIRI19, TIRIVIRI18, YILAŞIRI16, ARAŞTIRI13, KOCAKARI13, BERENARI11

7 Harfli Kelimeler

PIRPIRI18, HAYKIRI15, DAZKIRI14, SAPSARI14, ÇOKLARI12, ÇANKIRI12, SOYTARI12, SALDIRI12

6 Harfli Kelimeler

HAŞARI14, APAYRI13, DIŞARI13, BAŞARI12, AYKIRI10, YUKARI10, AKDARI9, YAKARI9, TASARI8, TATARI7

5 Harfli Kelimeler

ÇAĞRI16, SAĞRI14, GAYRI12, AŞIRI10, BAYRI10, UÇARI10, SAYRI9, UYARI9, SANRI7, TANRI6

4 Harfli Kelimeler

RI12, AYRI7, BARI7, DARI7, YARI7, SARI6, KARI5

3 Harfli Kelimeler

ARI4


ARI


[sıfat]
 • Temiz

Birleşik Kelimeler: arı duru, arı kil, arı sili, eteği arı

[isim] [hayvan bilimi]
 • Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellifica)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • arı bal alacak çiçeği bilir
 • arı bey olan kovana üşer
 • arı gibi
 • arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur
 • arı gibi sokmak
 • arı kızdıranı sokar
 • arının yuvasına kazık (veya çöp) dürtmek
 • arı söğüdü, akıllı öğüdü sever

Birleşik Kelimeler: arı beyi, arı biti, arı dalağı, Arıkovanı, arı kovanı, arı kuşu, arı sütü, ana arı, ağaç arısı, bal arısı, eşek arısı, yaban arısı, yaprak arısı


KARI


[isim]
 • Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce

  Eve varınca karım Fadime kapıyı açar. - Sait Faik Abasıyanık

[kaba konuşmada]
 • Kadın

  Analar ağlıyor, nişanlılar ağlıyor, karılar ağlıyordu fakat Saliha kadın buna alışmıştı. - Halide Edip Adıvar

[halk ağzında]
 • Yaşlı, ihtiyar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • karı gibi
 • karının saçlısı, tarlanın taşlısı
 • karısının üstüne evlenmek

Birleşik Kelimeler: karı ağızlı, karı kız milleti, karı koca, karım köylü, karısı ağızlı, karısı köylü, katır karı, kocakarı, alkarısı, çarşamba karısı, mahalle karısı


TANRI


[isim] [din bilgisi]
 • Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah

Birleşik Kelimeler: tanrıtanımaz, çok tanrılı

[isim] [din bilgisi]
 • Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan

  İnsanlar Tanrı rahmeti olan yağmurun yüzünü çoktan unutmuşlardı. - Nezihe Araz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • Tanrı'nın günü
 • Tanrı'ya şükür
 • Tanrı aşkına
 • Tanrı korusun
 • Tanrı yarattı dememek

Birleşik Kelimeler: tanrı bilimi, Tanrı kayrası, Tanrı misafiri, Tanrı vergisi, çok tanrıcı, kamu tanrıcı, tek tanrıcı, tüm tanrıcı


SARI


[isim]
 • Yeşil ile turuncu arasında bir renk, limon kabuğu rengi
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Ortalık sarı bir toz bulutu içinde. - Adalet Ağaoğlu

[sıfat]
 • Soluk, solgun

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sarı çizmeli Mehmet Ağa

Birleşik Kelimeler: sarıağı, sarıağız, sarıasma, sarıbalık, sarı benek, sarı bez, sarıçalı, sarıçam, Sarıçam, sarı çıyan, sarıçiçek, sarıçiğdem, sarıdiken, sarıerik, sarıfiğ, sarıgöz, sarıhalile, sarıhani, sarıhumma, sarı ırk, sarıkanat, sarı kart, sarıkız, sarıkuyruk, sarı lira, sarı nokta, sarıpapatya, sarısabır, sarısalkım, sarı sendika, sarı sıcak, sarı yağ, sarı yağız, sarıyonca, sarızambak, açık sarı, kara sarı, kirli sarı, koyu sarı, altın sarısı, atasarısı, civciv sarısı, Hint sarısı, limon sarısı, saman sarısı, yumurta sarısı


TATARI


[sıfat] [halk ağzında]
 • Tam pişmemiş

SANRI


[isim] [ruh bilimi]
 • Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması, yaşaması, varsanı, birsam, halüsinasyon

  Olmaz, gerçek olamaz bu yaşadığımız, ya sanrı ya sanrıya çok yakın bir şey. - Attila İlhan


AYRI


[sıfat]
 • Başka, başka türlü

  Sonraları herkes kondusuna ayrı bir işaret koydu. - Lâtife Tekin

[zarf]
 • Yalnız, tek başına

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ayrı baş çekmek
 • ayrı düşmek
 • ayrı eve çıkmak
 • ayrı seçi yapmak
 • ayrı tutmak

Birleşik Kelimeler: ayrı ayrı, ayrı basım, ayrı cinsten, ayrı gayrı, ayrı çanak yapraklılar, ayrı taç yapraklılar


BARI


[isim] [halk ağzında]
 • Çit

DARI


[isim] [bitki bilimi]
 • Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum miliaceum)
[halk ağzında]
 • Mısır

Ata Sözleri ve Deyimler

 • darısı ... başına (veya darısı başına)
 • darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz

Birleşik Kelimeler: akdarı, ballıdarı, cin darısı, Hint darısı, karaca darısı, süpürge darısı


YARI


[sıfat]
 • Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
[isim]
 • Devre arası

  Birinci yarıda dört gol attık.

[zarf]
 • Gereğinden az, tam olmayarak

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yarıda kalmak
 • yarı yolda bırakmak

Birleşik Kelimeler: yarı açık cezaevi, yarı ağır sıklet, yarı alan, yarı asalak, yarı başkalaşma, yarı başkanlık, yarı bel, yarı belgesel, yarı buçuk, yarıçap, yarı final, yarı finalist, yarı gece, yarı geçirgen, yarı göçebe, yarı gölge, yarı hücre, yarı iletken, yarı karanlık, yarı kurak, yarı kübik, yarı küre, yarı mamul, yarı orta sıklet, yarı otomatik, yarı resmî, yarı saha, yarı sanayileşme, yarı saydam, yarı son, yarı yarıya, yarıyıl, ikinci yarı, ilk yarı, iri yarı, ana yarısı, baba yarısı, gece yarısı


TASARI


[isim]
 • Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim

  Kafamdaki hayaller ve tasarılar epeyce açık saçık şeylerdi. - Halide Edip Adıvar

[hukuk]
 • Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durumdaki metin, layiha

  Bütçe Kanunu tasarısı üzerine yazdığım bir yazı. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Birleşik Kelimeler: tasarı geometri, kanun tasarısı, yasa tasarısı


AKDARI


[isim] [bitki bilimi]
 • Darı

YAKARI


[isim]
 • Yakarış

SAYRI


[sıfat] [eskimiş]
 • Hasta

Birleşik Kelimeler: sayrılarevi


UYARI


[isim]
 • Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih

  Romancının uyarılarından habersiz kaldınız. - Adalet Ağaoğlu

[biyoloji]
 • Organizmada uyarım yaratan güç

Birleşik Kelimeler: erken uyarı