Rü ile Biten KelimelerRÜ ile biten 21 kelime bulunuyor. Sonu olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Rü ile başlayan kelimeler. İçinde rü olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

10 Harfli Kelimeler

VEZİRKÖP31

9 Harfli Kelimeler

UZUNKÖP26, ÜSTÜNKÖ22

8 Harfli Kelimeler

TAŞKÖP23

7 Harfli Kelimeler

HOŞGÖ27, SAĞGÖ27, GÜLDÜ19, TÖSKÜ18, DÜTTÜ15

6 Harfli Kelimeler

ÖNGÖ24, İÇGÖ21, GÖTÜ20, SÖMÜ18

5 Harfli Kelimeler

KÖP17, ÖBÜ17, ÖTÜ15, YÜS12

4 Harfli Kelimeler

16, DÜ10, SÜ9

3 Harfli Kelimeler

Ö11


SÜRÜ


[isim]
 • Evcil hayvanlar topluluğu

  Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu. - Refik Halit Karay

[mecaz]
 • Yönlendirilebilen insan topluluğu

  Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler. - Halide Edip Adıvar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sürüden ayrılanı kurt kapar
 • sürüden ayrılmak
 • sürüsüne bereket!
 • sürüyü güden kurdu görür

Birleşik Kelimeler: sürü sepet, sürü sürü, bir sürü


DÜRÜ


[isim] [halk ağzında]
 • Dürülmüş şey
[isim] [halk ağzında]
 • Bel denilen tarım aracı

ÖRÜ


[isim]
 • Örme işi
[halk ağzında]
 • Yama olarak yapılan örgü
[halk ağzında]
 • Tarlalarda sele karşı taştan yapılmış set
[isim] [halk ağzında]
 • Otlak

Birleşik Kelimeler: besi örü


YÜSRÜ


[isim]
 • Bazı ince işlerin yapımında kullanılan siyah bir ağaç ve bu ağacın kökü
[sıfat]
 • Bu kökten yapılan

  Yüsrü tespih.


DÜTTÜRÜ


[isim]
 • Dar ve kısa giysi
[sıfat] [mecaz]
 • Açık saçık, tuhaf ve hafif giyimli (kadın)

Birleşik Kelimeler: düttürü Leylâ


ÖTÜRÜ


[zarf]
 • Bir şeyden dolayı, bir şey yüzünden, dolayı, naşi

  Sonunda biz bu hareketimizden ötürü on bir ay hapse mahkûm olduk. - Sait Faik Abasıyanık


GÖRÜ


[isim]
 • Görme yetisi
[felsefe]
 • Dolaysız kavrama, birden kavrama

Birleşik Kelimeler: hoşgörü, içgörü, öngörü, sağgörü


KÖPRÜ


[isim]
 • Herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan veya trafik akımının, başka bir trafik akımını kesmeden üstten geçmesini sağlayan ahşap, kâgir, beton veya demir yapı

  Bu camiler, bu çeşmeler, bu köprüler rastgele yapılmadı. - Orhan Seyfi Orhon

[mecaz]
 • İki şey arasında bağ veya ilişkiyi sağlayan şey

  Annesinin yalnız onunla değil hiç kimseyle bir köprüsü yoktu. - Murathan Mungan

[denizcilik]
 • Geminin önünü iyice görecek bir yükseklikte, sancaktan iskeleye kadar kurulan kumanda yeri
[spor]
 • Güreşte omuzları yere değdirmemek için ayakları ve alnı yere dayayıp beli yukarı kaldırarak alınan durum, güreşçi köprüsü
[spor]
 • Vücudun, sırt yere dönük olarak el, baş veya diz yere dayanarak yay biçimi aldığı durumu
[tıp]
 • Olmayan dişlerin yerini tutmak veya takma dişleri ağızdaki dişlere sağlam tutturmak amacıyla yapılan diş protezi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • köprüden (veya köprüyü) geçinceye kadar ayıya dayı derler
 • köprü kurmak
 • köprüleri atmak
 • köprünün (veya köprülerin) altından çok su (veya sular) aktı (veya geçti)

Birleşik Kelimeler: köprüaltı çocuğu, köprübaşı, Köprübaşı, köprü üstü, köprü yol, asma köprü, küçük köprü, panel köprü, güreşçi köprüsü, hava köprüsü, kaptan köprüsü, sırat köprüsü, yaya köprüsü


ÖBÜRÜ


[zamir]
 • Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri, öbürkü

TÖSKÜRÜ


[zarf] [halk ağzında]
 • Geri geri, gerisin geriye

SÖMÜRÜ


[isim]
 • Sömürme işi

Birleşik Kelimeler: duygu sömürüsü


GÜLDÜRÜ


[isim]
 • Güldürme özelliği olan şey
[tiyatro]
 • İlkel, yalın güldürme ögelerinden yararlanan, bazen inanırlığın sınırını aşan, güldürmeyi amaç edinen sahne eseri, komedi, fars

GÖTÜRÜ


[sıfat] [ticaret]
 • Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen (iş vb.)
[zarf]
 • Fiyatını toptan belirleyerek

  Büyük işleri götürü vererek onları geceleri de çalıştırırdı. - İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Birleşik Kelimeler: götürü iş, götürü pazarlık, götürü tur


İÇGÖRÜ


[isim]
 • Kendi duygularını, kendi kendini anlayabilme yeteneği

ÜSTÜNKÖRÜ


[sıfat]
 • İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, baştan savma yapılan
[zarf]
 • (üstü'nkörü) İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, şöyle bir, baştan savma, eğreti, öylesine, üstten

  Fakat bu işi bilinçli olarak üstünkörü yapmış, yaraların tam kapanmamasına dikkat etmişti. - İhsan Oktay Anar