Rö ile Başlayan KelimelerRÖ ile başlayan 36 kelime bulunuyor. Başında olan kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "İçinde rö olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

13 Harfli Kelimeler

PORTAJCILIK38, PRODÜKSİYON32

12 Harfli Kelimeler

NTGENCİLİK25, NTGENLEMEK23

11 Harfli Kelimeler

NTGENLEME22, TUŞLATMAK22

10 Harfli Kelimeler

PORTAJCI34, LATİVİZM26, LATİVİST23, LATİVİTE22, TUŞLATMA21, TUŞLAMAK21

9 Harfli Kelimeler

NTGENCİ22, TUŞLAMA20

8 Harfli Kelimeler

PORTAJ28, PORTÖR25, MORKÖR22, LYEFLİ22, NESANS16

7 Harfli Kelimeler

TUŞÇU21, LATİF19, FLELİ19, TUŞLU18, NTGEN17, TARLI14, LANTİ13

6 Harfli Kelimeler

LÖVE24, VANŞ21, LYEF20, MORK14, LANS13

5 Harfli Kelimeler

FLE17, TUŞ15, GAR15, TAR11

4 Harfli Kelimeler

LE10


RÖLE (Kelime Kökeni: Fransızca relais)


[isim] [fizik]
 • Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, değiştirgeç, konvertisör

RÖTAR (Kelime Kökeni: Fransızca retard)


[isim]
 • Gecikme

  Küçük bir rötarımız olduğu için Diyarbakır'a ancak saat bire doğru varıyoruz. - Reşat Nuri Güntekin


RÖLANTİ (Kelime Kökeni: Fransızca ralenti)


[isim]
 • Motorlu taşıtlarda motorun en az yakıtla çalışma ayarı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • rölantide durmak (veya çalışmak)
 • rölantiye almak


RÖLANS (Kelime Kökeni: Fransızca relance)


[isim]
 • Konken, poker vb. oyunlarda ortaya sürülmüş olan parayı artırmak için söylenen söz

RÖTARLI


[sıfat]
 • Gecikmeli, tehirli

RÖMORK (Kelime Kökeni: Fransızca remorque)


[isim]
 • Başka bir taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt

  Traktörün arkasına bağlı römorkun üstüne tırmandı. - Necati Cumalı


RÖTUŞ (Kelime Kökeni: Fransızca retouche)


[isim]
 • Fotoğrafçılıkta resimleri basmadan önce negatif üzerinde düzeltme işi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • rötuş etmek (veya yapmak)


RÖGAR (Kelime Kökeni: Fransızca regard)


[isim]
 • Kanalizasyona inmek, bakım ve onarım yapmak üzere yol düzeyinde kapağı bulunan özel baca

RÖNESANS (Kelime Kökeni: Fransızca renaissance)


[isim]
 • XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı

RÖNTGEN (Kelime Kökeni: (Röntgen özel adından))


[isim] [fizik]
 • Gama veya x ışınlarının miktar ölçümü birimi
[tıp]
 • Herhangi bir organın durumunu tespit etmek için çekilen film

Ata Sözleri ve Deyimler

 • röntgen çekmek


RÖFLE (Kelime Kökeni: Fransızca reflet)


[isim]
 • Saçı yer yer değişik tonlarda boyama işlemi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • röfle yaptırmak (veya attırmak)


RÖTUŞLU


[sıfat]
 • Rötuş yapılmış, düzeltilmiş

RÖLATİF (Kelime Kökeni: Fransızca relatif)


[sıfat] [felsefe]
 • Göreceli

RÖFLELİ


[sıfat]
 • Değişik tonlarda boyanmış (saç)

RÖTUŞLAMA


[isim]
 • Rötuşlamak işi