PRESİ ile Oluşan Kelimeler (PRESİ Kelime Türetme)PRESİ harflerinden oluşan 22 kelime bulunuyor. PRESİ kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

5 Harfli Kelimeler

ESPRİ10, SİPER10

4 Harfli Kelimeler

PRES9, SEPİ9, PİRE8, PERİ8, ESİR5, REİS5, SERİ5

3 Harfli Kelimeler

PİS8, PES8, PİR7, İRS4, SER4

2 Harfli Kelimeler

İP6, PE6, ES3, İS3, SE3, Sİ3, ER2, RE2


ER


[isim]
 • Erkek

  Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir ere verilen Zeynep'in hissesi ayrılmıştır. - Tarık Buğra

[mecaz]
 • İşini iyi bilen, yetenekli kimse

  Sanat eri çalışır, bir eser kor ortaya, onun güzel olduğuna inanır, o güzelliği herkesin anlamasını, kavramasını ister. - Nurullah Ataç

[sıfat] [mecaz]
 • Kahraman, yiğit
[askerlik]
 • Rütbesiz asker, nefer

  Düşman erleri arasında Fransızlar da vardır. - Salâh Birsel

[halk ağzında]
 • Koca

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ere gitmek (veya varmak)
 • ere vermek
 • erim er olsun da yerim çalı dibi olsun
 • erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat aşını
 • er kocar, gönül kocamaz
 • er lokması er kursağında kalmaz
 • er olan ekmeğini taştan çıkarır
 • er oyunu üçe kadar

Birleşik Kelimeler: erbaş, er bezi, erdişi, er ekmeği, er kişi, er meydanı, er suyu, acemi er, komando er, tam er, avcı eri, emir eri, gönül eri, hizmet eri, iş eri, sanat eri, yazın eri

[zarf] [halk ağzında]
 • Erken

  Er sabah kalktım ki sular çağlıyor - Halk türküsü

Birleşik Kelimeler: er ekmeği, er geç

[kimya]
 • Erbiyum elementinin simgesi

RE


[isim] [müzik]
 • Gam (II) dizisinde do ile mi arasındaki ses
[kimya]
 • Renyum elementinin simgesi

ES


[isim] [müzik]
 • Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı

  Dörtlük es. Sekizlik es.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • es geçmek

[kimya]
 • Aynştaynyum elementinin simgesi

İS


[isim]
 • Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke

  Uzandı, is çıkarmaya başlayan fitili kesti. - Memduh Şevket Esendal

[halk ağzında]
 • Sürme (II)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ise tutmak
 • isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar


SE


[isim]
 • Üç

Birleşik Kelimeler: ciharıse

[kimya]
 • Selenyum elementinin simgesi

Sİ (Kelime Kökeni: İtalyanca si)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde la ile do arasındaki ses
[kimya]
 • Silisyum elementinin simgesi

İRS (Kelime Kökeni: Arapça irs̱)


[isim] [eskimiş] [biyoloji]
 • Kalıtım

SER (Kelime Kökeni: Farsça ser)


[isim] [eskimiş]
 • Baş, kafa

Ata Sözleri ve Deyimler

 • serde ... var
 • ser verip sır vermemek

Birleşik Kelimeler: serasker, serazat, serdengeçti, serdümen, serencam, serhat, serlevha, sermaye, sermest, sermestane, sermuharrir, sermürettip, serpuş, sersefil, sertabip, seryaver

[isim]
 • Limonluk

  Köşkünün arka tarafında çiçek serleri vardır, her mevsim en nadide çiçekler yetiştirilir. - Aydın Boysan


ESİR (Kelime Kökeni: Arapça esīr)


[isim]
 • Tutsak

  Meyhaneden çıktığında sarhoş kafayla bir esir gemisine binmiş, güvertede sızıp kalmıştı. - İhsan Oktay Anar

[mecaz]
 • Bir düşünceye veya bir kimseye körü körüne bağlı olan kimse

  Onun güzelliğinin esiri oldular.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • esir almak
 • esir düşmek
 • esir etmek
 • esir olmak
 • esir yatmak

Birleşik Kelimeler: esir almaca, esir kampı, esir pazarı

[isim] [fizik]
 • Atomlar arasındaki boşluğu ve bütün evreni doldurduğu varsayılan, ağırlığı olmayan, ısı ve ışığı ileten töz

REİS (Kelime Kökeni: Arapça reʾīs)


[isim]
 • Başkan
[denizcilik]
 • Küçük tekne kaptanı

  Üzgün gözlerle düşman reisine baktı. - Nazım Hikmet

Birleşik Kelimeler: reis bey, reis efendi, reisülküttap, semtürreis, aile reisi, belediye reisi, ceza reisi, cumhur reisi, eyyam reisi, liman reisi


SERİ (Kelime Kökeni: Fransızca série)


[isim]
 • Herhangi bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi

  Bu, seri hâlinde yazılmış bir yazı değildir. - Sait Faik Abasıyanık

Birleşik Kelimeler: seri imalat, seri katil, seri üretim

[sıfat]
 • Hızlı

  Nazik ve oynak tavırlar, seri kelimelerle sözüne devam etti. - Reşat Nuri Güntekin

[zarf]
 • Hızlı bir biçimde

  Seri konuşuyor.


İP


[isim]
 • İplik

  Tavandan ip yumakları, urganlar, gemici fenerleri sarkardı. - Necati Cumalı

[mecaz]
 • Asarak öldürme cezası

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ip atlamak
 • ipe çekmek
 • ipe dizmek
 • ipe gelesice
 • ipe gitmek
 • ipe sapa gelmemek
 • ipe un sermek
 • ipi (birinin) eline geçmek
 • ipi çözmek
 • ipi kırmak
 • ipi koparmak
 • ip inceldiği yerden kopar
 • ipini çekmek
 • ipini kırmak
 • ipini koparmak
 • ipin ucunu kaçırmak
 • ipi sapı yok
 • ipiyle kuyuya inilmez
 • ip koptuğu yerden bağlanır
 • iple çekmek
 • ipleri birinin elinde olmak
 • ip takmak
 • ipten almak
 • ipten kazıktan kurtulmuş
 • ipten kuşak kuşanmak

Birleşik Kelimeler: ip cambazı, ip iskelesi, ip merdiven, ip torba, ipucu, ipi çürük, ipi kırık, yağlı ip, çamaşır ipi, çırpı ipi, diş ipi, İngiliz ipi


PEPİR (Kelime Kökeni: Farsça pīr)


[isim]
 • Yaşlı, koca, ihtiyar kimse

  Ak sakallı pir, bunları söyleyerek sırra kadem basmış. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[zarf]
 • Adamakıllı, iyice

  Bir söyledi ama pir söyledi.

[mecaz]
 • Herhangi bir konuda, bir meslekte deneyim kazanmış, eskimiş kimse, guru

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pir aşkına
 • pir ol!


PİRE


[isim] [hayvan bilimi]
 • Pireler takımından, insanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan, iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan, küçük, asalak böcek (Pulex)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pire gibi
 • pire için yorgan yakmak
 • pireye kızıp yorgan yakmak
 • pireyi deve yapmak
 • pireyi gözünden vurmak

Birleşik Kelimeler: pirekapan, pirekıran, pire otu, su piresi