PRESİ Harflerinden Oluşan Kelimeler

P R E S İ harflerinden oluşan 22 türkçe kelime bulundu.Kelimelen.com kelime bulucu yu kelimelik kelime hilesi olarakta kullanabilirsiniz


P R E S İ Harflerini İçeren Harf Sayısına Göre Kelime Listesi


5 Harfli Kelimeler

ESPRİ, SİPER

4 Harfli Kelimeler

ESİR, PERİ, PİRE, PRES, REİS, SEPİ, SERİ

3 Harfli Kelimeler

İRS, PES, PİR, PİS, SER

2 Harfli Kelimeler

ER, ES, İP, İS, PE, RE, SE, Sİ


PE


 • Türk alfabesinin yirminci harfinin adı, okunuşu

İP


[isim]
 • İplik

  Tavandan ip yumakları, urganlar, gemici fenerleri sarkardı. - Necati Cumalı

[mecaz]
 • Asarak öldürme cezası

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ip atlamak
 • ipe çekmek
 • ipe dizmek
 • ipe gelesice
 • ipe gitmek
 • ipe sapa gelmemek
 • ipe un sermek
 • ipi (birinin) eline geçmek
 • ipi çözmek
 • ipi kırmak
 • ipi koparmak
 • ip inceldiği yerden kopar
 • ipini çekmek
 • ipini kırmak
 • ipini koparmak
 • ipin ucunu kaçırmak
 • ipi sapı yok
 • ipiyle kuyuya inilmez
 • ip koptuğu yerden bağlanır
 • iple çekmek
 • ipleri birinin elinde olmak
 • ip takmak
 • ipten almak
 • ipten kazıktan kurtulmuş
 • ipten kuşak kuşanmak

Birleşik Kelimeler: ip cambazı, ip iskelesi, ip merdiven, ip torba, ipucu, ipi çürük, ipi kırık, yağlı ip, çamaşır ipi, çırpı ipi, diş ipi, İngiliz ipi


ER


[isim]
 • Erkek

  Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir ere verilen Zeynep'in hissesi ayrılmıştır. - Tarık Buğra

[mecaz]
 • İşini iyi bilen, yetenekli kimse

  Sanat eri çalışır, bir eser kor ortaya, onun güzel olduğuna inanır, o güzelliği herkesin anlamasını, kavramasını ister. - Nurullah Ataç

[sıfat] [mecaz]
 • Kahraman, yiğit
[askerlik]
 • Rütbesiz asker, nefer

  Düşman erleri arasında Fransızlar da vardır. - Salâh Birsel

[halk ağzında]
 • Koca

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ere gitmek (veya varmak)
 • ere vermek
 • erim er olsun da yerim çalı dibi olsun
 • erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat aşını
 • er kocar, gönül kocamaz
 • er lokması er kursağında kalmaz
 • er olan ekmeğini taştan çıkarır
 • er oyunu üçe kadar

Birleşik Kelimeler: erbaş, er bezi, erdişi, er ekmeği, er kişi, er meydanı, er suyu, acemi er, komando er, tam er, avcı eri, emir eri, gönül eri, hizmet eri, iş eri, sanat eri, yazın eri

[zarf] [halk ağzında]
 • Erken

  Er sabah kalktım ki sular çağlıyor - Halk türküsü

Birleşik Kelimeler: er ekmeği, er geç

[kimya]
 • Erbiyum elementinin simgesi

RE


 • Türk alfabesinin yirmi birinci harfinin adı, okunuşu
[isim] [müzik]
 • Gam (II) dizisinde do ile mi arasındaki ses
[kimya]
 • Renyum elementinin simgesi

İS


[isim]
 • Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke

  Uzandı, is çıkarmaya başlayan fitili kesti. - Memduh Şevket Esendal

 • Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler
[halk ağzında]
 • Sürme (II)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ise tutmak
 • isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar


Sİ (Kelime Kökeni: İtalyanca si)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde la ile do arasındaki ses
 • Bu sesi gösteren nota işareti
[kimya]
 • Silisyum elementinin simgesi

ES


[isim] [müzik]
 • Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı

  Dörtlük es. Sekizlik es.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • es geçmek

[kimya]
 • Aynştaynyum elementinin simgesi

SE


 • Türk alfabesinin yirmi ikinci harfinin adı, okunuşu
[isim]
 • Üç

Birleşik Kelimeler: ciharıse

[kimya]
 • Selenyum elementinin simgesi

PİR (Kelime Kökeni: Farsça pīr)


[isim]
 • Yaşlı, koca, ihtiyar kimse

  Ak sakallı pir, bunları söyleyerek sırra kadem basmış. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 • Bir tarikat veya sanatın kurucusu

  Büyük Itri'ye eskiler derler / Bizim öz musikimizin piri - Yahya Kemal Beyatlı

[zarf]
 • Adamakıllı, iyice

  Bir söyledi ama pir söyledi.

[mecaz]
 • Herhangi bir konuda, bir meslekte deneyim kazanmış, eskimiş kimse, guru

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pir aşkına
 • pir ol!


İRS (Kelime Kökeni: Arapça irs̱)


[isim] [eskimiş] [biyoloji]
 • Kalıtım

PİS


[sıfat]
 • Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
 • Kendinde pislik olan veya pislenmiş olan

  Lağım suları pistir.

[mecaz]
 • Beğenilmeyecek durumda olan, kötü, zararlı

  Şu pis dünyanın acılarında bile öyle bir tat var ki her şeye razıyım. - Reşat Nuri Güntekin

[mecaz]
 • Çirkin, sevimsiz olan

  Demin o pis, ukala suratıyla sırıta sırıta yanıma yaklaştı. - Reşat Nuri Güntekin

[mecaz]
 • İçinden çıkılması çok güç, karışık

  Pis bir iş.

Birleşik Kelimeler: pis bıyık, pisboğaz, pis lakırtı, pis pis, pis söz, pis su, ağzı pis, eteğine pis


PES (Kelime Kökeni: Farsça bes)


[ünlem]
 • Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin şaşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılan bir söz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pes demek
 • pes etmek

[sıfat]
 • Hafif, yavaş sesle söylenen, pest, ince karşıtı

  Nihayet Zehra kapıya doğru yürüyünce pesten, sevinçli seslerle söyleşerek arkasından giderler. - Refik Halit Karay

Birleşik Kelimeler: pes perde, pes ses


SER (Kelime Kökeni: Farsça ser)


[isim] [eskimiş]
 • Baş, kafa
 • Başkan, reis

  Sertabip. Sermürettip.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • serde ... var
 • ser verip sır vermemek

Birleşik Kelimeler: serasker, serazat, serdengeçti, serdümen, serencam, serhat, serlevha, sermaye, sermest, sermestane, sermuharrir, sermürettip, serpuş, sersefil, sertabip, seryaver

[isim]
 • Limonluk

  Köşkünün arka tarafında çiçek serleri vardır, her mevsim en nadide çiçekler yetiştirilir. - Aydın Boysan


PRES (Kelime Kökeni: Fransızca presse)


[isim] [teknik]
 • İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene, cendere
 • Üzüm, elma, zeytin vb. meyve ve sebzeleri sıkarak suyunu, yağını çıkarmakta kullanılan alet veya araç
[spor]
 • Baskı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pres yapmak


PİRE


[isim] [hayvan bilimi]
 • Pireler takımından, insanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan, iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan, küçük, asalak böcek (Pulex)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pire gibi
 • pire için yorgan yakmak
 • pireye kızıp yorgan yakmak
 • pireyi deve yapmak
 • pireyi gözünden vurmak

Birleşik Kelimeler: pirekapan, pirekıran, pire otu, su piresi