P ile Başlayan KelimelerP ile başlayan 1864 kelime bulunuyor. Başında P olan kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "P ile biten kelimeler. İçinde p olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

PEYGAMBERDEVESİ37, PROPAGANDACILIK35, PROJELENDİRİLME32, PROGRAMLAŞTIRMA30, PLAZMALAŞTIRMAK28, PERÇİNLEŞTİRMEK26, POLİMERLEŞTİRME25, PARLAKLAŞTIRMAK24, PRESBİTERYENLİK24, PARALELLEŞTİRME23, PRATİKLEŞTİRMEK23

14 Harfli Kelimeler

PSİKOPATOLOJİK35, PARAPSİKOLOJİK34, PROJELENDİRMEK31, PREFABRİKASYON30, PROFESYONELLİK29, PIHTILAŞTIRMAK29, PASİFLEŞTİRMEK29, PARÇALAYICILIK29, PARATÜBERKÜLOZ28, PLAZMALAŞTIRMA27, PİŞMANİYECİLİK27, PAZARLAMACILIK27, PAYLAŞTIRILMAK26, PATLICANGİLLER26, PERÇİNLEŞTİRME25, PEMBELEŞTİRMEK25, PİMPİRİKLENMEK24, PERAKENDECİLİK23, PARLAMENTARİZM23, PARLAKLAŞTIRMA23
Tümünü Gör

13 Harfli Kelimeler

PSİKOPATOLOJİ34, PARAPSİKOLOJİ33, PEYGAMBERVARİ32, PAPAĞANGİLLER32, PAPAĞANLAŞMAK32, PARAZİTOLOJİK31, PASTÖRİZASYON31, PAÇAVRALAŞMAK30, PROJELENDİRME30, PROGRAMSIZLIK29, PAYLAŞIMCILIK29, PALEONTOLOJİK29, PANTUFLACILIK29, PATAVATSIZLIK29, PIHTILAŞTIRMA28, PAPİRÜSGİLLER28, PASİFLEŞTİRME28, PETRİFİKASYON27, POSTMODERNİZM27, PENGUENGİLLER26
Tümünü Gör

12 Harfli Kelimeler

PEKMEZKÖPÜĞÜ41, PROVİZYONSUZ34, PÜLVERİZATÖR33, POHPOHLANMAK31, PROPAGANDACI31, PAPAĞANLAŞMA31, PAÇAVRACILIK30, PARAZİTOLOJİ30, PATAVATSIZCA30, PRODÜKTÖRLÜK29, PAÇAVRALAŞMA29, PLÜVİYOMETRE28, PİSKOPOSHANE28, PİYANGOCULUK28, PROPAGANDİST28, PROMOSYONSUZ28, PARAŞÜTÇÜLÜK28, PALEONTOLOJİ28, PREVANTORYUM27, PROGRAMCILIK27
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

PEHLİVANKÖY33, POĞAÇACILIK31, PROFESÖRLÜK31, PSİKOLOJİZM31, PARFÜMCÜLÜK31, PİSBOĞAZLIK30, PLAJİYOKLAZ30, POHPOHLAMAK30, POHPOHLANMA30, PÜRÜZSÜZLÜK30, PREZERVATİF30, PROJEKSİYON29, PAPAĞANYEMİ29, PEJMÜRDELİK29, PAVYONCULUK29, PLANÖRCÜLÜK28, PIŞPIŞLAMAK28, PEHPEHLEMEK28, PERVASIZLIK27, PEYGAMBERCE27
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

PERFORJELİ30, POHPOHLAMA29, PERVASIZCA28, PİKAJCILIK28, PROVOKATÖR28, POZİTİVİZM28, PARALOJİZM28, PİROGRAVÜR27, PIŞPIŞLAMA27, PROJECİLİK27, PEHLİVANCA27, PEHPEHLEME27, PİYANGOSUZ26, PROKTOLOJİ26, PSİKOLOJİK26, PÜSKÜRTÜCÜ26, PORNOGRAFİ26, PAPAĞANLIK26, PABUÇÇULUK25, PİZZACILIK25
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

PORTBAGAJ29, PROJEKTÖR29, PEJORATİF29, PEDAGOJİK29, PROVİZYON26, PÜRÇÜKSÜZ26, PAÇAVRACI26, PEDOLOJİK26, PYONGYANG26, PSİKOLOJİ25, PÜRSIHHAT25, PİYANGOCU24, POFURDAMA24, PETROLOJİ24, PÜFKÜRMEK24, PÜSKÜLSÜZ24, PÖRSÜKLÜK24, PRODÜKTÖR24, PERTAVSIZ24, PALEOGRAF24
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

POHPOHÇU30, PERFORJE28, PERFORAJ28, PEDAGOJİ28, POĞAÇACI27, PİSBOĞAZ26, PROFESÖR26, PARFÜMCÜ26, PEJMÜRDE26, PÜRÜZSÜZ25, PEDOLOJİ25, PAVYONCU25, PODÖSÜET24, PLANÖRCÜ23, PROTOJİN23, PÜSÜRSÜZ23, PÜFKÜRME23, POPÜLİZM23, PAFTASIZ23, PABUÇSUZ23
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

PORTFÖY26, PÖTİBÖR25, PİKAJCI24, PROJECİ24, PÖTİFUR24, PARAGÖZ24, PLONJON22, POLİSAJ22, PARDÖSÜ22, PAPAĞAN22, PENÇGAH22, PEDAGOG22, PABUÇÇU21, PİŞEĞEN21, PİZZACI21, PİLOTAJ21, PUANTAJ21, POŞUSUZ21, POZİTİF21, PÖHRENK21
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

POMPAJ25, POHPOH24, PEYZAJ24, PEHPEH22, POĞAÇA21, PİŞTOV20, PİJAMA20, PANJUR20, POZSUZ19, PÖRSÜK19, PARFÜM19, PERVAZ19, PEŞREV19, PAVYON19, PAZVAL19, PUSVAL18, PÜRMÜZ18, PAHACI18, PEYDAH18, PEYREV18
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

PÖÇÜK20, PONJE19, PROJE19, PASAJ19, PENGÖ19, PİKAJ18, POPÇU18, POSOF18, PUFLA16, PÜRÜZ16, PRUVA16, PROVA16, PASİF16, PASÖR16, PAÇOZ16, PAPAZ16, PABUÇ15, PİZZA15, PLÖRA15, PİLAV15
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

PLAJ17, POPO14, PUHU14, PİPO13, PUPA13, POŞU13, PİPİ12, PUNÇ12, PUŞT12, PAHA12, PAPA12, PAZI12, PEPE12, PIŞT12, PRAG12, PAÇA11, PİŞİ11, PİŞT11, PRİZ11, PUSU11
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

PÖF19, PÖÇ16, PÜF15, PUF14, POF14, POP12, POG12, PAH11, POZ11, POY10, P10, P10, PİÇ10, PUS9, POS9, PAY9, PEY9, PÜR9, PUT8, PUL8
Tümünü Gör

2 Harfli Kelimeler

PE6


PEPUT (Kelime Kökeni: Farsça but)


[isim]
 • Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş

  Onu ben, büsbütün başka bir hayranlıkla âdeta bir puta taparcasına seviyordum. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[din bilgisi]
 • Haç

Ata Sözleri ve Deyimler

 • put gibi
 • put kesilmek

[isim]
 • Üç dört tel ipekten bükülmüş iplik

PUL (Kelime Kökeni: Farsça pūl)


[isim]
 • Posta parası karşılığı mektup zarfı, kartpostallara ve damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası

  Mektuplarına kendi pullarını yapıştırırlar, kendi memurlarıyla sevk ederlerdi. - Falih Rıfkı Atay

[bitki bilimi]
 • Üzerinde bulunduğu organa yapışık, biçim ve yapıca çok basit yaprakların her biri
[hayvan bilimi]
 • Balıkların, sürüngenlerin ve bazı kuşlarla memelilerin vücudunu kaplayan boynuzsu, sert levhacık

  Bir adamla minimini bir kız çocuğu elleri balık pulu içinde balık avlıyordu. - Sait Faik Abasıyanık

[eskimiş]
 • Akçeden küçük metal para

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pula dönmek
 • pul tutmak

Birleşik Kelimeler: pul biber, pul kanatlılar, pul koleksiyoncusu, pul koleksiyonculuğu, pul pul, pul şişe, para pul, damga pulu, denetim pulu, evren pulu, posta pulu, taksa pulu


PUS


[isim]
 • Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis

  Ortalığa ilk pus düşer düşmez dönüş saatini sezmiş gibi köy yönüne geçti ve bekledi. - Abbas Sayar

[isim] [matematik]
 • İnç

POS


[sıfat]
 • Gür ve uzun (bıyık)

Birleşik Kelimeler: pos bıyık


PAY


[isim]
 • Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
[ekonomi]
 • Ticari bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan para, marj
[matematik]
 • Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane aldığını gösteren sayı

  1/2 kesrinin payı 1 sayısıdır.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pay bırakmak
 • pay biçmek
 • pay çıkarmak
 • pay etmek
 • payına düşmek
 • payını almak
 • pay vermek

Birleşik Kelimeler: pay senedi, arsa payı, aslan payı, aşınma payı, dikiş payı, ham payı, kardeş payı, kâr payı, katkı payı, kıl payı, makas payı, sus payı, yıpranma payı, kendi payına


PEY (Kelime Kökeni: Farsça pey)


[isim]
 • Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası

  Pey vermek. Pey almak.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pey sürmek

Birleşik Kelimeler: pey akçesi, peyderpey


PÜR (Kelime Kökeni: Farsça pur)


[sıfat] [eskimiş]
 • Dolu (II)
[isim] [halk ağzında]
 • Çam, ardıç, ladin ağaçlarının iğne gibi ince yaprakları

POY


[isim] [bitki bilimi]
 • Tohumları kırmızıbibere benzeyen, 10-50 santimetre yüksekliğinde, karabiberle karıştırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir bitki (Trigonella joenumgraecum)

PEÇ (Kelime Kökeni: Rusça)


[isim]
 • Rus mimarisinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak

PEŞ (Kelime Kökeni: Farsça pes)


[isim]
 • Arka, art

  Biz kuru canımıza razıyız diye peşimizden geliyordu. - Falih Rıfkı Atay

Ata Sözleri ve Deyimler

 • peşinde (veya peşinden) gitmek
 • peşinde (veya peşinden) koşmak
 • peşinde dolaşmak (veya gezmek)
 • peşinden sürüklemek
 • peşinden yürümek
 • peşinde olmak
 • peşine düşmek (veya gitmek)
 • peşine takılmak
 • peşine takmak
 • peşini bırakmamak

Birleşik Kelimeler: peş peşe, peşi peşine, peşi sıra

[isim] [halk ağzında]
 • Bazı giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası

PİÇ (Kelime Kökeni: Farsça pīç)


[isim]
 • Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk, haramzade, veledizina
[kaba konuşmada]
 • Terbiyesiz, arsız çocuk
[kaba konuşmada]
 • Kalleş, kurnaz, kötü niyetli kimse
[bitki bilimi]
 • Bir bitkinin çevresinde yeniden beliren sürgün ve filiz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • piç etmek
 • piç olmak

Birleşik Kelimeler: piç kurusu


PAÇA (Kelime Kökeni: Farsça pāçe)


[isim]
 • Pantolon, don, şalvar vb. giyeceklerde bacakların çıktığı aşağı bölüm

Ata Sözleri ve Deyimler

 • paçalarından akmak
 • paçalarından kibarlık akmak
 • paçaları sıvamak
 • paçasından tutup atmak
 • paçasını çekecek (veya toplayacak) hâli olmamak
 • paçası tutuşmak
 • paçayı kaptırmak
 • paçayı kurtarmak (veya sıyırmak)

Birleşik Kelimeler: paça günü, paça kasnak, paçası düşük, bol paça, boru paça, çalapaça, dar paça, duble paça, düz paça, geniş paça, İspanyol paça, yaka paça


PİŞİ


[isim] [halk ağzında]
 • Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen bir yiyecek türü

  Şepit ekmekleri ve pişiler som altın gibi değerli; sarılmış düzülmüş, yol azığı diye ayrılmıştı. - Nezihe Araz


P


[kimya]
 • Fosfor elementinin simgesi