M ile Biten KelimelerM ile biten 1373 kelime bulunuyor. Sonu M olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "M ile başlayan kelimeler. İçinde m olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

ANTROPOSANTRİZM26, ANTİEMPERYALİZM26, ABSTRAKSİYONİZM26, SELLEMEHÜSSELAM26, ENSTRÜMANTALİZM23

14 Harfli Kelimeler

ANTROPOMORFİZM32, FONKSİYONALİZM29, FUNDAMENTALİZM28, KONSTRÜKTİVİZM28, VELHASILIKELAM28, ENDÜSTRİYALİZM25, KIYASIMUKASSEM24, PARLAMENTARİZM23, SELAMÜNALEYKÜM23, ANTİKAPİTALİZM22, ENTELEKTÜALİZM20, SANTİMANTALİZM20

13 Harfli Kelimeler

YÜKSEKÖĞRENİM32, YÜKSEKÖĞRETİM32, RUTHERFORDYUM31, İNDİVİDÜALİZM29, SULTANİHÜZZAM28, POSTMODERNİZM27, EKSPRESYONİZM26, GAYRİMUNTAZAM25, KONSEPTÜALİZM25, EKSİBİSYONİZM24, DARMSTADTİYUM23, SÜRNATÜRALİZM22, STRÜKTÜRALİZM22, İRRASYONALİZM21, İNDETERMİNİZM20

12 Harfli Kelimeler

SUBJEKTİVİZM35, HİGROTROPİZM30, PREVANTORYUM27, KIZILCAHAMAM26, ŞİMİOTROPİZM26, BUHURUMERYEM25, EMPRESYONİZM25, TRANSFORMİZM25, ÜNİVERSALİZM25, KROMOTROPİZM24, PERİPATETİZM24, KALİFORNİYUM23, SOMNAMBULİZM23, SPİRİTÜALİZM23, NEOPLATONİZM22, KARTEZYENİZM21, PROTAKTİNYUM21, RUENTGENİYUM21, SAİRFİLMENAM21, ANTİKOMÜNİZM20
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

OBJEKTİVİZM33, EGZOMORFİZM31, PSİKOLOJİZM31, SOSYOLOJİZM31, FOTOTROPİZM28, REVİZYONİZM27, CEFFELKALEM27, JEOSANTRİZM26, KURÇATOVYUM26, ORTAÖĞRENİM26, ORTAÖĞRETİM26, PRİMİTİVİZM26, MAKYAVELİZM24, METAMORFİZM24, MENDELEVYUM24, PROBABİLİZM24, POZİTRONYUM24, ŞEYHÜLİSLAM24, DEVERANIDEM23, FOTOTAKTİZM23
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

SEVDİCEĞİM30, VEJETARİZM29, VEJETALİZM29, DÖNÜŞTÜRÜM28, KÖSKÖTÜRÜM28, MÜTEVEHHİM28, POZİTİVİZM28, PARALOJİZM28, İZOMORFİZM26, JAKOBENİZM26, ONTOLOJİZM26, RÖLATİVİZM26, BAĞLILAŞIM25, PANSLAVİZM25, SARIÇİĞDEM25, EVDEMONİZM24, İLKÖĞRENİM24, İLKÖĞRETİM24, SAPASAĞLAM24, DİSPROSYUM23
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

CANCAĞZIM27, BOLŞEVİZM25, EVROPİYUM24, EKOLOJİZM24, HİPOPOTAM24, NEOLOJİZM24, DİLÜVİYUM23, GALVANİZM23, NEOFAŞİZM23, SEMPOZYUM23, DEĞİŞİNİM22, FEODALİZM22, GOLFSTRİM22, HİLOZOİZM22, PREZİDYUM22, DOGMATİZM21, DESPOTİZM21, FORMALİZM21, MAGNEZYUM21, UYGULAYIM21
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

KÖRDÜĞÜM28, TEVEHHÜM25, TEFEHHÜM25, BAĞDAŞIM24, ÇAĞRIŞIM24, HÖŞMERİM23, POPÜLİZM23, BAĞLAŞIM22, FÜTÜRİZM22, HAFNİYUM22, ŞOVENİZM22, ÇOĞALTIM21, DOĞRULUM21, FETİŞİZM21, GÖNDERİM21, HİPODROM21, KIVILCIM21, MAZOHİZM21, TAHACCÜM21, ANGSTRÖM20
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

ÇÖZÜLÜM24, BÖLÜŞÜM23, DÖNÜŞÜM23, YIĞIŞIM23, GÖTÜRÜM22, GÖRÜNÜM22, GÖZETİM21, ÖĞRETİM21, ÖĞRENİM21, VOLFRAM21, ÇAĞIRIM20, DEĞİŞİM20, ÖLDÜRÜM20, SFAGNUM20, YIĞILIM20, DÜŞÜRÜM19, DÜŞÜNÜM19, DAĞITIM19, DAĞILIM19, FİDEİZM19
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

GÖZLEM20, ÇİĞDEM19, FAŞİZM19, HÜZZAM19, MEVHUM19, MEFHUM19, PARFÜM19, ÇAĞRIM18, GOŞİZM18, HIMHIM18, MÜPHEM18, SOFİZM18, ŞOVRUM18, YOĞRUM18, CÜZZAM18, ÇİĞNEM17, DOĞRAM17, GÖRKEM17, MAĞMUM17, PODYUM17
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

GÖĞEM23, GÖVEM22, GÖZÜM21, GÖÇÜM21, GÜĞÜM21, ÇÖZÜM20, DÜĞÜM19, GÖRÜM18, BOĞUM17, ÇÖKÜM17, DÖŞEM17, DOĞUM17, ÖLÇÜM17, ÜĞRÜM17, BÖLÜM16, BAĞIM16, DÖNÜM16, DÖKÜM16, EVHAM16, FEHİM16
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

AĞIM13, ÖRÜM13, ÖDEM13, ÖLÜM13, EĞİM12, FORM12, ÜZÜM12, AVAM11, FİLM11, ÖNEM11, BEZM10, AŞIM9, AÇIM9, EHEM9, GRAM9, İHAM9, OYUM9, PRİM9, UYUM9, UZAM9
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

M10, GEM8, GAM8, HEM8, HAM8, PİM8, ŞOM8, ZOM8, ZUM8, BOM7, ÇİM7, ÇAM7, ŞEM7, ŞAM7, YOM7, ZEM7, ZAM7, CİM7, CEM7, CAM7
Tümünü Gör

2 Harfli Kelimeler

OM4, AM3, EM3, İM3


AM


[isim] [kaba konuşmada]
 • Dişilik organı
[kimya]
 • Amerikyum elementinin simgesi

EM


[isim] [halk ağzında]
 • İlaç, merhem

Ata Sözleri ve Deyimler

 • eme seme yaramamak
 • eme yaramak


İM


[isim]
 • İşaret

Birleşik Kelimeler: im bilimi, çizgi im, kesme imi


OM


[isim]
 • Kemiklerin toparlak ucu
[isim] [fizik]
 • Elektrikte iletkenin direnç birimi

BOM


[isim]
 • İskambil kâğıdıyla oynanan bir tür oyun

  Akşamları Atpazarı'na bakan Altındiş'in kahvesinde bom oynarken gelir, omuz başımda durur, beni seyrederdi. - Sait Faik Abasıyanık


ÇİM


[isim] [bitki bilimi]
 • Buğdaygillerden, bahçelerin, yol kenarlarının ve parkların yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium)

Birleşik Kelimeler: çim çim, çim kayağı


ÇAM


[isim] [bitki bilimi]
 • Çamgillerin örnek bitkisi olan, dört mevsim yeşil kalabilen, iğne yapraklı, yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)

  Orada çamlar mis gibi kokarak rüzgârla fısıldaşırlardı. - Halikarnas Balıkçısı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz
 • çam devirmek

Birleşik Kelimeler: çam balı, çam bölmesi, çam fıstığı, çam sakızı, çam yarması, çam yeşili, alaçam, karaçam, kızılçam, sarıçam, Sarıçam, top çam, Çin çamı, dağ çamı, fıstık çamı, katran çamı, salon çamı, yer çamı


ŞEM (Kelime Kökeni: Arapça şemʿ)


[isim] [eskimiş]
 • Mum, balmumu

  Beni candan usandırdı cefadan yâr usanmaz mı / Felekler yandı ahımdan muradım şemi yanmaz mı? - Fuzuli


YOM


[isim] [halk ağzında]
 • İyi talih, iyi haber

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yom tutmak


ZEM (Kelime Kökeni: Arapça ẕemm)


[isim] [eskimiş]
 • Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi

Birleşik Kelimeler: zemmetmek


ZAM (Kelime Kökeni: Arapça żamm)


[isim]
 • Bir şeyin fiyatını artırma, bindirim

  Hayat pahalılığı arttıkça işçi gündeliklerine yeni zam istekleri gelecek. - Falih Rıfkı Atay

Ata Sözleri ve Deyimler

 • zam gelmek
 • zam görmek
 • zam yapmak

Birleşik Kelimeler: zammetmek, zam paketi, fiilî hizmet zammı, itibari hizmet zammı


C


[kimya]
 • Karbon elementinin simgesi

CEM (Kelime Kökeni: Arapça cemʿ)


[isim]
 • Toplama, bir araya getirme

  Haymana'da ayrıca kuvvet cemine teşebbüs ettiler. - Atatürk

[eskimiş] [dil bilgisi]
 • Çokluk
[eskimiş] [matematik]
 • Toplama

Birleşik Kelimeler: cem ayini, cemetmek, cemevi, ayinicem


CAM (Kelime Kökeni: Farsça cām)


[isim]
 • Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
[sıfat]
 • Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapılmış, sırça

  Tıraşa başlarken biri büyük, biri küçük iki örtü alırdı, cam dolabından. - Necati Cumalı

[eskimiş]
 • Kadeh, içki

Ata Sözleri ve Deyimler

 • cama çıkmak
 • cam gibi
 • camı çerçeveyi indirmek

Birleşik Kelimeler: cam çivisi, cam elyafı, camevi, camgöbeği, camgöz, cam göz, camgüzeli, cam kanatlılar, cam kaya, cam lifi, cam macunu, cam mozaik, cam resim, cam suyu, cam yuvası, cam yünü, beyaz cam, buzlu cam, ısıcam, kristal cam, mikalı cam, plastik cam, kelebek camı, Moskof camı, saat camı, tepe camı


GEM


[isim]
 • Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç

  Kadın dizginleri çekmek istedi fakat hırçın hayvan sert bir boyun hareketi ile gemini kurtardı. - Haldun Taner

Ata Sözleri ve Deyimler

 • gem almak
 • gem almamak
 • gem almayan atın ölümü yakındır
 • gemi azıya almak
 • gemini kısmak
 • gem vurmak