LİTYUMLU ile Oluşan Kelimeler (LİTYUMLU Kelime Türetme)LİTYUMLU harflerinden oluşan 30 kelime bulunuyor. LİTYUMLU kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Lityumlu kelimesinin anlamı nedir?" içeriklerine bakabilirsiniz.

8 Harfli Kelimeler

LİTYUMLU13

6 Harfli Kelimeler

TULYUM11, LİTYUM10

5 Harfli Kelimeler

MUYLU10, YUTUM10, MUTLU8, TULUM8

4 Harfli Kelimeler

UYUM9, UMUT7, ULUM7, MUTİ6, MUİT6, TULU6, UTLU6, LUTİ5

3 Harfli Kelimeler

UMU6, MUT5, ULU5, LİM4, MİT4, MİL4, TUL4, TİM4

2 Harfli Kelimeler

İM3, Mİ3, TU3, UT3, İL2, İT2, Tİ2


İL


[isim]
 • Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet

  İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. - Anayasa

[tarih]
 • Eski Türklerde devlet

Birleşik Kelimeler: ilbay


İT


[isim]
 • Köpek
[hakaret yollu]
 • Değersiz, terbiyesiz kimse

  Babaları da zaten itin biri. - Haldun Taner

Ata Sözleri ve Deyimler

 • it ağzını kemik tutar
 • it değmekle deniz pis olmaz
 • it derisinden post olmaz
 • it dişi domuz derisi
 • ite atsan yemez
 • ite ot, ata et vermek
 • it gibi çalışmak
 • iti an, taşı eline al (veya çomağı hazırla)
 • iti ite kırdırmak
 • itin ahmağı baklavadan pay umar
 • itin götüne (veya kıçına) sokmak
 • itin kuyruğunda
 • iti öldürene sürütürler
 • it ite (buyurur), it de kuyruğuna
 • it iti ısırmaz
 • it izi at izine karışmak
 • it kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış
 • itle çuvala girilmez
 • itle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir
 • it ölüsü gibi
 • it sürü, para kazan
 • it sürüsü kadar
 • it ulur, birbirini bulur
 • it ürür, kervan yürür

Birleşik Kelimeler: itayağı, itboğan, itburnu, it canlı, it dalaşı, itdirseği, it elli, it hıyarı, it kopuk, itkuyruğu, itoğluit, it üzümü, ekin iti[isim] [askerlik]
 • Bir tören sırasında, askerleri bir araya toplamak, törenin başladığını bildirmek vb. amaçlarla çalınan borazanın çıkardığı tiz ses

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tiye almak

Birleşik Kelimeler: ti borusu, ti işareti

[kimya]
 • Titan elementinin simgesi

İM


[isim]
 • İşaret

Birleşik Kelimeler: im bilimi, çizgi im, kesme imi


Mİ (Kelime Kökeni: İtalyanca mi)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti

TU


[ünlem]
 • Tuh

  Tu, böyle mi olacaktı!

Birleşik Kelimeler: tu kaka


UT


[isim]
 • Utanma duygusu

Birleşik Kelimeler: ut açıcı, ut yeri

[isim] [müzik]
 • Klasik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı

  Ferhunde, burada sevdiği bir ut muallimiyle evlenip bahtiyar olmuştu. - Reşat Nuri Güntekin


LİM (Kelime Kökeni: Fransızca lime)


[isim]
 • Küçük limon

MİT (Kelime Kökeni: Fransızca mythe)


[isim]
 • Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
[mecaz]
 • Efsaneleşen kavram veya kişi

MİL (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim]
 • Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı
[isim]
 • Türlü işlerde kullanılmak için yapılan ince ve uzun metal çubuk

Birleşik Kelimeler: eksantrik mili, kenet mili, krank mili

[isim] [matematik]
 • Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi

  Köprü ile Kadıköy arasındaki mesafenin kaç mil olduğunu bilmiyordum. - Ahmet Rasim

Ata Sözleri ve Deyimler

 • mil yapmak

Birleşik Kelimeler: deniz mili, hava mili, kara mili


TUL (Kelime Kökeni: Arapça ṭūl)


[isim] [eskimiş] [gök bilimi]
 • Boylam
[matematik]
 • Uzunluk

Birleşik Kelimeler: tul derecesi


TİM (Kelime Kökeni: İngilizce team)


[isim] [askerlik]
 • Güvenlik güçlerinde belirli bir iş veya hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birlik

  Silahlı bir tim çoktan yola çıkmıştır bile. - İnci Aral

Birleşik Kelimeler: vurucu tim


LUTİ (Kelime Kökeni: Arapça lūṭī)


[isim] [kaba konuşmada]
 • Oğlancı

MUT


[isim]
 • Mutluluk
[isim] [halk ağzında]
 • Yaklaşık iki avuç dolusu tahılı içine alan ölçek

  Koca imamdan gündeliği yarım mut zahireyle eğreti aldığı öküzler gibi bir çift öküzün kendisinde de olması hâlinde duyacağı bahtiyarlığı düşünmekteydi. - Nabizade Nâzım

[isim]
 • Mersin iline bağlı ilçelerden biri

ULU


[sıfat]
 • Erdemleri bakımından çok büyük, yüce

  Aile uluları arasında buna bir çare bulmak için dertleşmeler olur. - Reşat Nuri Güntekin