LİRİZM Kelimesinin Anlamı Nedir?


LİRİZM (Kelime Kökeni: Fransızca lyrisme)


[isim] [edebiyat]
  • Kişisel duyguların ilham yolu ile coşkulu ve etkili anlatımı

    Vezin ve kafiyenin atılması, lirizmden yüz çevirme, imge kullanılmaması, şiirde yenilik sayılıyordu. - Selâhattin Hilav


LİRİZM Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


6 Harfli Kelimeler

LİRİZM

5 Harfli Kelimeler

İZMİR

4 Harfli Kelimeler

İLİM, İLMİ, MİRİ

3 Harfli Kelimeler

İRİ, LİM, LİR, MİL, MİR, ZİL, ZİR

2 Harfli Kelimeler

İL, İM, İZ, Mİ