LİPSOS ile Oluşan Kelimeler (LİPSOS Kelime Türetme)LİPSOS harflerinden oluşan 16 kelime bulunuyor. LİPSOS kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Lipsos kelimesinin anlamı nedir?" içeriklerine bakabilirsiniz.

6 Harfli Kelimeler

LİPSOS13

5 Harfli Kelimeler

POLİS11

4 Harfli Kelimeler

SLİP9, SİLO6

3 Harfli Kelimeler

POS9, LOP8, PİS8, PİL7, SOS6, SİS5, SOL5

2 Harfli Kelimeler

İP6, İS3, OL3, Sİ3, İL2


İL


[isim]
 • Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet

  İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. - Anayasa

[tarih]
 • Eski Türklerde devlet

Birleşik Kelimeler: ilbay


İS


[isim]
 • Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke

  Uzandı, is çıkarmaya başlayan fitili kesti. - Memduh Şevket Esendal

[halk ağzında]
 • Sürme (II)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ise tutmak
 • isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar


OL


[sıfat] [eskimiş]
 • O gösterme sıfatı

  Dedi gördüm ol habibin anasın - Süleyman Çelebi

[zamir]
 • O gösterme zamiri

Sİ (Kelime Kökeni: İtalyanca si)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde la ile do arasındaki ses
[kimya]
 • Silisyum elementinin simgesi

SİS


[isim] [coğrafya]
 • Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su taneleri veya buhardan oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman

  Kalküta'yı süt mavisi bir akşam sisi kaplıyor. - Refik Halit Karay

Birleşik Kelimeler: sis bombası, sis farı, sis lambası, sis perdesi, buz sisi


SOL


[sıfat]
 • Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı

  Sol el. Sol kulak.

[isim]
 • Bu taraftaki yön

  Sola dönmek.

[isim]
 • Sosyalizme yakın görüşte olan grup
[isim] [spor]
 • Boksta sol yumrukla vuruş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sola kaymak
 • sol eli beklemek
 • sol tarafından kalkmak
 • sol yapmak

Birleşik Kelimeler: sol açık, sol bek, sol eğilimli, sol haf, sol iç, sol şerit, solda sıfır, ortanın solu

[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde fa ile la arasındaki ses

Birleşik Kelimeler: sol anahtarı

[isim]
 • Peru para birimi

SİLO (Kelime Kökeni: Fransızca silo)


[isim]
 • Tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir biçiminde ambar

Birleşik Kelimeler: silo yemi


SOS (Kelime Kökeni: Fransızca sauce)


[isim]
 • Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat vb. şeylerle yapılan karışım

İP


[isim]
 • İplik

  Tavandan ip yumakları, urganlar, gemici fenerleri sarkardı. - Necati Cumalı

[mecaz]
 • Asarak öldürme cezası

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ip atlamak
 • ipe çekmek
 • ipe dizmek
 • ipe gelesice
 • ipe gitmek
 • ipe sapa gelmemek
 • ipe un sermek
 • ipi (birinin) eline geçmek
 • ipi çözmek
 • ipi kırmak
 • ipi koparmak
 • ip inceldiği yerden kopar
 • ipini çekmek
 • ipini kırmak
 • ipini koparmak
 • ipin ucunu kaçırmak
 • ipi sapı yok
 • ipiyle kuyuya inilmez
 • ip koptuğu yerden bağlanır
 • iple çekmek
 • ipleri birinin elinde olmak
 • ip takmak
 • ipten almak
 • ipten kazıktan kurtulmuş
 • ipten kuşak kuşanmak

Birleşik Kelimeler: ip cambazı, ip iskelesi, ip merdiven, ip torba, ipucu, ipi çürük, ipi kırık, yağlı ip, çamaşır ipi, çırpı ipi, diş ipi, İngiliz ipi


PİL (Kelime Kökeni: Fransızca pile)


[isim]
 • Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç, batarya

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pili bitmek

Birleşik Kelimeler: kalem pil, kuru pil, termoelektrik pil, güneş pili


LOP


[sıfat]
 • Yumuşak, yuvarlak ve irice

  Lop et.

Birleşik Kelimeler: lop et, lop incir, lop lop, lop yumurta

[isim] [anatomi]
 • Bir organın yuvarlak ve birbirinden ayrılmış parçalarından her biri

  Sağ akciğerde üç, soldakinde iki lop vardır.


PİS


[sıfat]
 • Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
[mecaz]
 • Beğenilmeyecek durumda olan, kötü, zararlı

  Şu pis dünyanın acılarında bile öyle bir tat var ki her şeye razıyım. - Reşat Nuri Güntekin

[mecaz]
 • Çirkin, sevimsiz olan

  Demin o pis, ukala suratıyla sırıta sırıta yanıma yaklaştı. - Reşat Nuri Güntekin

[mecaz]
 • İçinden çıkılması çok güç, karışık

  Pis bir iş.

Birleşik Kelimeler: pis bıyık, pisboğaz, pis lakırtı, pis pis, pis söz, pis su, ağzı pis, eteğine pis


SLİP (Kelime Kökeni: İngilizce slip)


[isim] [ticaret]
 • Ödeme belgesi
[isim]
 • Paçasız ve sıkıca saracak biçimde dikilmiş erkek donu

POS


[sıfat]
 • Gür ve uzun (bıyık)

Birleşik Kelimeler: pos bıyık


POLİS (Kelime Kökeni: Fransızca police)


[isim]
 • Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta

Birleşik Kelimeler: polis arabası, polisevi, polis hafiyesi, polis karakolu, polis noktası, adli polis, sivil polis, belediye polisi, koruma polisi, süvari polisi, toplum polisi