LİMONİ ile Oluşan Kelimeler (LİMONİ Kelime Türetme)LİMONİ harflerinden oluşan 18 kelime bulunuyor. LİMONİ kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Limoni kelimesinin anlamı nedir? Limoni ile başlayan kelimeler. İçinde limoni olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

6 Harfli Kelimeler

LİMONİ8

5 Harfli Kelimeler

LİMON7

4 Harfli Kelimeler

İLMİ5, İLİM5, MİNİ5

3 Harfli Kelimeler

NOM5, LİM4, MİL4, NİM4, İNİ3, NİL3

2 Harfli Kelimeler

OM4, İM3, Mİ3, OL3, ON3, İL2, İN2


İL


[isim]
 • Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet

  İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. - Anayasa

[tarih]
 • Eski Türklerde devlet

Birleşik Kelimeler: ilbay


İN


[isim]
 • Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk

Ata Sözleri ve Deyimler

 • in gibi

[isim]
 • İnsan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • in cin
 • in cin top oynamak
 • in cin yok
 • in misin, cin misin


İNİ


[isim] [halk ağzında]
 • Kayın (II)

N


[kimya]
 • Azot elementinin simgesi

İM


[isim]
 • İşaret

Birleşik Kelimeler: im bilimi, çizgi im, kesme imi


Mİ (Kelime Kökeni: İtalyanca mi)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti

OL


[sıfat] [eskimiş]
 • O gösterme sıfatı

  Dedi gördüm ol habibin anasın - Süleyman Çelebi

[zamir]
 • O gösterme zamiri

ON


[isim]
 • Dokuzdan sonra gelen sayının adı
[sıfat]
 • Dokuzdan bir artık

Ata Sözleri ve Deyimler

 • on defa (veya kere)
 • on parmağı boğazında olmak
 • on parmağında on hüner (veya marifet) olmak
 • on parmağında on kara

Birleşik Kelimeler: onaltılık, on ayaklılar, onbaşı, onbeşli, on binlerce, on binlik, onbiraylık, on birli, ondörtlük, onikiparmak bağırsağı, onikitelli, on milyonluk, on para, onsekiz, beşon, ayın on dördü


LİM (Kelime Kökeni: Fransızca lime)


[isim]
 • Küçük limon

MİL (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim]
 • Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı
[isim]
 • Türlü işlerde kullanılmak için yapılan ince ve uzun metal çubuk

Birleşik Kelimeler: eksantrik mili, kenet mili, krank mili

[isim] [matematik]
 • Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi

  Köprü ile Kadıköy arasındaki mesafenin kaç mil olduğunu bilmiyordum. - Ahmet Rasim

Ata Sözleri ve Deyimler

 • mil yapmak

Birleşik Kelimeler: deniz mili, hava mili, kara mili


NİM (Kelime Kökeni: Farsça nīm)


[sıfat] [eskimiş]
 • Yarı

  Nim resmî.


OM


[isim]
 • Kemiklerin toparlak ucu
[isim] [fizik]
 • Elektrikte iletkenin direnç birimi

İLMÎ (Kelime Kökeni: Arapça ʿilmī)


[sıfat]
 • Bilimsel

  Tarihin karmakarışık olayları ilmî metotlarla incelenebilir mi? - Cemil Meriç


İLİM (Kelime Kökeni: Arapça ʿilm)


[isim]
 • Bilim

  İlim ilim bilmektir / İlim kendin bilmektir - Yunus Emre

[mecaz]
 • Ayrıntı, özellik, nitelik

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ilminden anlamak
 • ilmini almak

Birleşik Kelimeler: ilim adamı, ilmiahlak, ilmihâl, manevi ilim, ledün ilmi, müspet ilimler


MİNİ (Kelime Kökeni: Fransızca mini)


[sıfat]
 • Çok küçük veya kısa

Birleşik Kelimeler: mini etek