LİFLEŞMEK Harflerini İçeren 5 Harfli KelimelerLİFLEŞMEK harflerini içeren 5 harfli 33 kelime bulunuyor. 5 harfli LİFLEŞMEK kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

FİŞEK14, KEŞİF14, ŞEFİK14, FELEK11, KEFİL11, EŞLEM9, EŞMEK9, İŞEME9, İŞLEM9, MELEŞ9, ŞİLEM9, EŞLEK8, EŞLİK8, İŞLEK8, KLİŞE8, KELEŞ8, ŞELEK8, ŞEKLİ8, ŞEKİL8, ŞEKEL8, EKLEM6, ELMEK6, EMLİK6, İLMEK6, İMLEK6, KELEM6, MİLEL6, MELEK6, MELİK6, ELLİK5, İLKEL5, KELLE5, KELLİ5


ELLİK


[isim] [halk ağzında]
 • Eldiven
[denizcilik]
 • Yelken dikenlerin kullandığı, madenî yüksüğü olan meşin eldiven

İLKEL


[sıfat]
 • İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif

  Tiyatro yönetimi ve sahne düzeni her bakımdan ilkel, çağın koşullarına uygun olarak bozuktu. - Metin And

[isim]
 • Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad
[mecaz]
 • Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz
[felsefe]
 • Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ilkel kalmak

Birleşik Kelimeler: ilkel memeliler, ilkel toplum


KELLE (Kelime Kökeni: Farsça kelle)


[isim]
 • Koyun, kuzu ve keçinin pişirilmiş başı
[teklifsiz konuşmada]
 • Baş, kafa

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kelle götürmek
 • kelle koltukta gezmek
 • kelle koparmak
 • kelle koşturmak
 • kelle kulak yerinde
 • kelle sağ olsun da külah bulunur
 • kellesinden olmak
 • kellesini koltuğuna almak
 • kellesini uçurmak
 • kellesini vurdurmak
 • kelleyi koltuğun altına almak
 • kelleyi vermek


KELLİ


[edat] [halk ağzında]
 • `Sonra` edatı gibi, çıkma durumundaki sözlerin ardı sıra geldiğinde birbirine bağladığı iki yargıdan birincisini zorlayıcı bir sebep olarak gösteren bir söz

  Sen meram ettikten kelli, tekeden süt çıkarırım, ağam! diyordu. - Halikarnas Balıkçısı


EKLEM


[isim] [anatomi]
 • Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal

Birleşik Kelimeler: eklem bacaklılar, omuz eklemi


ELMEK (Kelime Kökeni: (elektronik mektup'tan))


[isim] [bilişim]
 • Elektronik posta

EMLİK


[isim] [halk ağzında]
 • Emme döneminde olan çocuk

  Koç yiğidin yanında olur yazısı / Ananın babanın emlik kuzusu - Halk türküsü


İLMEK


[isim]
 • Çözülmesi kolay düğüm, eğreti düğüm, ilmik

  Kazak ördüm ağladım / İlmek ilmek bağladım - Halk türküsü

[-i]
 • Hafif bir düğüm yaparak bağlamak

Ata Sözleri ve Deyimler

 • iler tutar yeri olmamak (veya kalmamak)

[-e] [halk ağzında]
 • Değmek, dokunmak

İMLEK


[isim]
 • Bir kurum veya kuruluşun kendine seçtiği, bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf vb. özel işaret, logo

KELEM (Kelime Kökeni: Farsça kelem)


[isim] [halk ağzında]
 • Lahana

Birleşik Kelimeler: etsiz kelem


MİLEL (Kelime Kökeni: Arapça milel)


[isim] [eskimiş]
 • Milletler, uluslar

Birleşik Kelimeler: beynelmilel


MELEK (Kelime Kökeni: Arapça melek)


[isim] [din bilgisi]
 • Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık, ferişte
[mecaz]
 • Terbiyeli, uysal kimse

  Yanlarındaki kızlar ise sahici birer melekti. - Sait Faik Abasıyanık

Ata Sözleri ve Deyimler

 • melek gibi

Birleşik Kelimeler: melek otu


MELİK (Kelime Kökeni: Arapça melik)


[isim] [eskimiş]
 • Padişah, hükümdar, hakan

EŞLEK


[isim] [coğrafya]
 • Ekvator

Birleşik Kelimeler: gök eşleği


EŞLİK


[isim]
 • Eş olma durumu
[müzik]
 • Belirli bir modeli ile armoni oluşturan ve bir veya birkaç partiye bölüştürülen sesler bütünü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • eşlik etmek