LİFLEŞMEK Harflerini İçeren 4 Harfli KelimelerLİFLEŞMEK harflerini içeren 4 harfli 37 kelime bulunuyor. 4 harfli LİFLEŞMEK kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

FİŞE13, ŞELF13, FİLM11, ELİF10, FEKE10, FİLE10, KEFE10, EŞME8, EMİŞ8, MEŞK8, MEŞE8, EŞEK7, EŞİK7, EŞLİ7, EKŞİ7, ŞİKE7, ŞİLE7, EKİM5, EKME5, EMİK5, EMEL5, EMEK5, ELİM5, ELEM5, İLME5, KEME5, LİME5, MEKE5, EKLİ4, ELEK4, ELİK4, ELLİ4, İLLE4, İLKE4, KİLE4, KELE4, LEKE4


EKLİ


[sıfat]
 • Eklenmiş olan

Birleşik Kelimeler: ekli püklü


ELEK


[isim]
 • Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç

  Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak. - Sait Faik Abasıyanık

Ata Sözleri ve Deyimler

 • elekten geçirmek

Birleşik Kelimeler: norton eleği


ELİK


[isim] [halk ağzında]
 • Dağ keçisi

  Hızır nazardan koruya, eli ayağı düzgün, elik yavrusundan azgın kara saçlı, gül nakışlı bir kızım dünyaya gelmiştir. - Kemal Bilbaşar


ELLİ


[isim]
 • Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı
[sıfat]
 • Beş kere on, kırk dokuzdan bir artık

Birleşik Kelimeler: ellibir, elli binlik

[sıfat]
 • Eli olan

  Bu kocaman elli, muhteşem babadan bile korkmuyordu. - Sait Faik Abasıyanık

Birleşik Kelimeler: açık elli, ağırelli, it elli, kadife elli


İLLE


[zarf] [halk ağzında]
 • İlla

Birleşik Kelimeler: ille velakin


İLKE


[isim]
 • Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip

  İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı. - Haldun Taner

[mantık]
 • Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip

Birleşik Kelimeler: çelişiklik ilkesi, çelişmezlik ilkesi, eylemsizlik ilkesi, heple hiç ilkesi, nedensellik ilkesi, süreklilik ilkesi


KİLE (Kelime Kökeni: Arapça keyle)


[isim]
 • Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek

  Mercimek kile kile / Ölçerler sile sile - Halk türküsü


KELE


[isim] [halk ağzında]
 • Boğa, tosun

Ata Sözleri ve Deyimler

 • keleye çekmek


LEKE (Kelime Kökeni: Farsça leke, lekke)


[isim]
 • Kirliliği gösteren iz

  Adi madenî kol düğmeleri bunları yeşilimtırak bir leke ile kirletirdi. - Abdülhak Şinasi Hisar

[biyoloji]
 • Vücudun herhangi bir yerinde oluşan değişik renk
[mecaz]
 • Yüz kızartacak durum, namussuzluk, kara, şaibe

  Kendi vicdanında kendi durumunu düzeltmek, geçmişin lekesini yıkamak istiyordu. - Halide Edip Adıvar

[gök bilimi]
 • Güneş, ay, yıldız veya herhangi bir gezegenin parlak yüzeyinde görülen karanlık bölüm

Ata Sözleri ve Deyimler

 • leke etmek
 • leke getirmek
 • leke olmak
 • leke sürmek

Birleşik Kelimeler: Güneş lekeleri, güneş lekesi, sandık lekesi


EKİM


[isim]
 • Ekme işi

  Ekim biçim işlerini tamamıyla kadınlara bırakmışlardı. - Ömer Seyfettin

Birleşik Kelimeler: doku ekimi


EKME


[isim]
 • Ekmek işi

EMİK


[isim] [halk ağzında]
 • Emmekten çürüyen yer, emme izi

EMEL (Kelime Kökeni: Arapça emel)


[isim]
 • Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek

  Bu emele vasıl olmak için bütün gayretimi sarf edeceğim, elimden geleni yapacağım. - Etem İzzet Benice

Ata Sözleri ve Deyimler

 • emel beslemek
 • emeline alet etmek


EMEK


[isim]
 • Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, mesai, zahmet

  Ücret emeğin karşılığıdır. - Anayasa

[toplum bilimi]
 • İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci

Ata Sözleri ve Deyimler

 • emeği geçmek
 • emek çekmek
 • emek harcamak
 • emek olmadan yemek olmaz
 • emek vermek

Birleşik Kelimeler: artık emek, el emeği, göz emeği, sağdıç emeği


ELİM (Kelime Kökeni: Arapça elīm)


[sıfat] [eskimiş]
 • Acıklı

  Geçirmiş olduğum elim sergüzeştin ve sefaletin nihayete ermiş olduğu bir gündü. - Yahya Kemal Beyatlı