LİFLEŞMEK Harflerini İçeren 3 Harfli KelimelerLİFLEŞMEK harflerini içeren 3 harfli 24 kelime bulunuyor. 3 harfli LİFLEŞMEK kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

FİŞ12, ŞİF12, ŞEF12, EFE9, FİL9, FEL9, FEK9, KEF9, LİF9, LEF9, ŞEM7, KEŞ6, LEŞ6, ŞEK6, KİM4, KEM4, LİM4, MİL4, ELK3, EKE3, İLK3, İLE3, KİL3, KEL3


ELK (Kelime Kökeni: İngilizce elk)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Kuzey Avrupa'da yaşayan, geniş dallı boynuzları olan, iri bir tür geyik

EKE


[sıfat] [halk ağzında]
 • Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
[isim] [mecaz]
 • Yaşı küçük olduğu hâlde sözleri ve davranışları büyükmüş gibi olan çocuk

İLK


[sıfat]
 • Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
[isim]
 • Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni

  İnsanı insan yapan duyguların ilkidir aşk. - Necati Cumalı

[zarf]
 • Birinci olarak, en başta

  İşte, önüme ilk çıkan kitapçıda, önüme ilk çıkan İngilizce kitaplara bakıyorum. - Adalet Ağaoğlu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ilk vuran okçudur

Birleşik Kelimeler: ilk adım, ilk ağızda, ilkbahar, ilk bakışta, İlk Çağ, ilk çeyrek, ilk devre, ilk dördün, ilk elden, ilk gençlik, ilk gösteri, ilk göz ağrısı, ilkgüz, ilk kânun, ilk mektep, ilkokul, ilköğrenim, ilköğretim, ilk önce, ilk örnek, ilk planda, ilk sezi, ilk tasarım, ilk teşrin, ilk yardım, ilk yarı, ilkyaz


İLE


[bağlaç]
 • Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz

  Çabuk bir süvari ile bana haber gönderiniz. - Ömer Seyfettin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ... ile beraber


KİL (Kelime Kökeni: Farsça gil)


[isim]
 • Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak

Birleşik Kelimeler: kil taşı, arı kil, lekeci kili


KEL (Kelime Kökeni: Farsça kel)


[sıfat]
 • Saçı dökülmüş olan (kimse)

  Simitçi kumraldı, saçları dökülmüştü, evet basbayağı keldi adam. - Ahmet Ümit

[mecaz]
 • Çıplak (doğa), yaprakları dökülmüş (bitki)

  Yükselip alçalıyor, kel tepelerin etrafını dönüyordu. - Sait Faik Abasıyanık

[mecaz]
 • Gelişmemiş, cılız (bitki)

  Kel bir ağaç.

[mecaz]
 • İçinde az eşya bulunan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kel başa şimşir tarak
 • kele köseden yardım olmaz
 • keli görünmek
 • keli kızmak
 • keli körü toplamak
 • kelin ayıbını takke örter
 • kelin merhemi olsa başına sürer (veya kelin medarı olsa kendi başında olur)
 • kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur
 • kel yanında kabak anılmaz

Birleşik Kelimeler: kelaynak, kel kâhya, keloğlan


KİM


[zamir]
 • `Hangi kişi?` anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir söz

  Kim sesini çıkarırsa karşısında beni bulur. - Halit Ziya Uşaklıgil

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ... kim ... kim
 • kim bilir
 • kime ne
 • kimi kimsesi olmamak
 • kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır
 • kiminle dans ettiğini biliyor musun?
 • kimin nesi?
 • kimin tavuğuna kış demişiz
 • kim kime dum duma
 • kim oluyor?
 • kim vurduya gitmek

[bağlaç] [eskimiş]
 • Ki

  Dedi kim tazeliğim çağında / Bir gülün bülbül idim bağında - Atai


KEM (Kelime Kökeni: Farsça kem)


[sıfat] [eskimiş]
 • Kötü, fena (göz, söz vb.)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kem söz, kalp (veya kem) akçe sahibinindir

Birleşik Kelimeler: kem göz


LİM (Kelime Kökeni: Fransızca lime)


[isim]
 • Küçük limon

MİL (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim]
 • Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı
[isim]
 • Türlü işlerde kullanılmak için yapılan ince ve uzun metal çubuk

Birleşik Kelimeler: eksantrik mili, kenet mili, krank mili

[isim] [matematik]
 • Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi

  Köprü ile Kadıköy arasındaki mesafenin kaç mil olduğunu bilmiyordum. - Ahmet Rasim

Ata Sözleri ve Deyimler

 • mil yapmak

Birleşik Kelimeler: deniz mili, hava mili, kara mili


KEŞ (Kelime Kökeni: Farsça keşk)


[isim] [halk ağzında]
 • Yağı alınmış sütten veya yoğurttan yapılan peynir
[sıfat] [argo]
 • Ayyaş
[sıfat] [argo]
 • Aptal

LEŞ (Kelime Kökeni: Farsça lāşe)


[isim]
 • Kokmuş hayvan ölüsü
[sıfat]
 • Çok kötü kokan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • leş gibi
 • leş gibi sarhoş
 • leş gibi serilmek
 • leşini çıkarmak
 • leşini sermek

Birleşik Kelimeler: leş kargası, gemi leşi


ŞEK (Kelime Kökeni: Arapça şekk)


[isim] [eskimiş]
 • Kuşku

ŞEM (Kelime Kökeni: Arapça şemʿ)


[isim] [eskimiş]
 • Mum, balmumu

  Beni candan usandırdı cefadan yâr usanmaz mı / Felekler yandı ahımdan muradım şemi yanmaz mı? - Fuzuli


EFE


[isim]
 • Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
[tarih]
 • Kaptan