Le ile Biten 4 Harfli KelimelerLE ile biten 4 harfli 37 kelime bulunuyor. Sonu LE olan 4 karekterli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Le ile başlayan 4 harfli kelimeler. İçinde Le olan 4 harfli kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

LE19, ÖĞLE17, LE14, JALE13, LE13, LE12, ÖYLE12, FULE11, VOLE11, LE10, LE10, LE10, VALE10, GALE8, GELE8, HELE8, LE8, HALE8, ŞULE8, ÇİLE7, ŞİLE7, ŞALE7, LE7, BALE6, LE6, LE6, YELE6, KULE5, MALE5, SELE5, LE4, İLLE4, KALE4, LE4, KELE4, LALE4, NALE4


AİLE (Kelime Kökeni: Arapça ʿaʾile)


[isim] [toplum bilimi]
 • Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik

  Birbirlerine nasıl tutkun, yangın bir aile olduklarını sayıp döktü. - Lâtife Tekin

[halk ağzında]
 • Eş, karı

Birleşik Kelimeler: aile adı, aile bahçesi, aile bütçesi, aile doktoru, aile dostu, aile fotoğrafı, aile gazinosu, aile hayatı, aile hekimi, aile hukuku, aile ismi, aile mahkemesi, aile matinesi, aile meclisi, aile ocağı, aile planlaması, aile reisi, aile saadeti, büyük aile, çekirdek aile, koruyucu aile, köklü aile


İLLE


[zarf] [halk ağzında]
 • İlla

Birleşik Kelimeler: ille velakin


KALE (Kelime Kökeni: Arapça ḳalʿa)


[isim] [tarih]
 • Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen

  Onu kalenin yanındaki küçük mezarlığa, bir zeytin ağacının yanına gömdüler. - Halikarnas Balıkçısı

[mecaz]
 • Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer
[spor]
 • Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kale gibi
 • kaleyi içinden fethetmek

Birleşik Kelimeler: kale bedeni, kalebent, kale çizgisi, kale vuruşu, uçankale

[isim]
 • Denizli iline bağlı ilçelerden biri

KİLE (Kelime Kökeni: Arapça keyle)


[isim]
 • Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek

  Mercimek kile kile / Ölçerler sile sile - Halk türküsü


KELE


[isim] [halk ağzında]
 • Boğa, tosun

Ata Sözleri ve Deyimler

 • keleye çekmek


LALE (Kelime Kökeni: Farsça lāle)


[isim] [bitki bilimi]
 • Zambakgillerden, yaprakları uzun ve sivri, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi (Tulipa gesneriana)
[tarih]
 • Ağır hapis mahkûmlarının boynuna geçirilen demir halka

Birleşik Kelimeler: lale ağacı, denizlaleleri, Acem lalesi, dağ lalesi, İstanbul lalesi, Manisa lalesi, Muş lalesi, Osmanlı lalesi


NALE (Kelime Kökeni: Farsça nāle)


[isim] [eskimiş]
 • İnleme, inilti

KULE (Kelime Kökeni: Arapça ḳulle)


[isim]
 • Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı

  Şu muazzam kule bir mühendisin hayaliydi. - Orhan Seyfi Orhon

[eskimiş]
 • Cihannüma

Birleşik Kelimeler: döner kule, fil dişi kule, kapıkule, çan kulesi, kontrol kulesi, paraşüt kulesi, saat kulesi, yangın kulesi


SELE (Kelime Kökeni: Arapça selle)


[isim]
 • Yayvan, genişçe sepet

  İş önlükleri bağlandı, sele denilen hasır sepetlerle tarlaya dalındı. - Orhan Kemal

Birleşik Kelimeler: sele zeytini

[isim] [spor]
 • Bisikletin oturulacak yeri
[isim]
 • Sere

BALE (Kelime Kökeni: Fransızca ballet)


[isim]
 • Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve müziğe dayalı gösteri türü

  Nizamlı bir hareketler sisteminin ne olduğunu anlamak için bir baleyi seyretmelisiniz. - Mehmet Kaplan


BİLE


[bağlaç]
 • Da, de, dahi

  Dayak yemedim, azar bile işitmedim. - Ayla Kutlu

[zarf] [eskimiş]
 • Birlikte

  Yarın olsun, hayır bile gelsin. - Orhan Kemal

[zarf]
 • Üstelik

  Türkü çağırmak şöyle dursun, konuşamıyorduk bile. - Azra Erhat


LÜLE (Kelime Kökeni: Farsça lūle)


[isim] [eskimiş]
 • Bükülmüş, dürülmüş şey

  Bir lüle kaymak.

[halk ağzında]
 • Su akan musluksuz boru

  Lüleden akan su bollaşmıştı. - Abbas Sayar

Birleşik Kelimeler: lüle lüle, lüle taşı


YELE


[isim]
 • At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar

  Ben, yelesi yelde dalgalanan, sağrısı köpüklü kır atıma bineceğim. - Nazım Hikmet


ÇİLE (Kelime Kökeni: Farsça çille)


[isim]
 • Zahmet, sıkıntı

  Bizim bu dünyadaki hayatımız da bir çileden ibaret olduğu düşünülecek olursa en münasip çilenin de burada olması icap ediyordu. - Asaf Halet Çelebi

[din bilgisi]
 • Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çile çekmek
 • çile çıkarmak (veya doldurmak)
 • çileden çıkarmak
 • çileden çıkmak
 • çilesi dolmak
 • çileye girmek

Birleşik Kelimeler: çilehane

[isim]
 • İpek, yün, pamuk vb. her türlü iplik demeti

ŞİLE


[isim] [bitki bilimi]
 • Mercanköşk
[isim]
 • İstanbul iline bağlı ilçelerden biri

Birleşik Kelimeler: Şile bezi