LAPONCA ile Oluşan Kelimeler (LAPONCA Kelime Türetme)LAPONCA harflerinden oluşan 33 kelime bulunuyor. LAPONCA kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Laponca kelimesinin anlamı nedir?" içeriklerine bakabilirsiniz.

7 Harfli Kelimeler

LAPONCA15

6 Harfli Kelimeler

OLANCA10

5 Harfli Kelimeler

LAPON10, LONCA9, PALAN9

4 Harfli Kelimeler

OPAL9, PANO9, LOCA8, LAPA8, ONCA8, PLAN8, PALA8, ANCA7, CANA7, ANAL4, ALAN4

3 Harfli Kelimeler

COP11, LOP8, ALP7, LAP7, PAL7, CAN6, ALO4, ONA4, ANA3, ALA3, LAN3, NAL3

2 Harfli Kelimeler

OL3, ON3, AN2, AL2, LA2


AN (Kelime Kökeni: Arapça ān)


[isim]
 • Zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası, lahza, dakika

  Zira göçebelerin hayatı her an yardımlaşmalarını gerektirir. - Cemil Meriç

Ata Sözleri ve Deyimler

 • anı anına uymamak
 • an meselesi

Birleşik Kelimeler: anbean, bir an, eş anlı

[isim] [halk ağzında]
 • İki tarla arasındaki sınır
[isim]
 • Zihin

  An bulanıklığı. An yorgunluğu.


AL


[isim]
 • Kanın rengi, kızıl, kırmızı
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Al bayrak. Al çuha.

[sıfat]
 • Bu renkte olan (at)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al elmaya taş atan çok olur
 • al giymedim ki alınayım
 • al gömlek gizlenemez
 • alı alına, moru moruna
 • alı al, moru mor
 • al kanlara boyanmak
 • al kiraz üstüne kar yağmış

Birleşik Kelimeler: albasma, albastı, al bayrak, alkarısı, al sancak, alyuvar

[isim] [eskimiş]
 • Aldatma, düzen, tuzak, hile

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz

[kimya]
 • Alüminyum elementinin simgesi

LA (Kelime Kökeni: İtalyanca la)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde `sol` ile `si` arasındaki ses
[kimya]
 • Lantan elementinin simgesi

ANA


[isim]
 • Anne

  Anası mutfakta bir tabağa marul doğruyor. - Yusuf Atılgan

[ünlem]
 • Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü
[mecaz]
 • Velinimet

  Yoksullar anası.

[sıfat]
 • Temel, asıl, esas

  Ana bina aradan geçen elli beş yıla karşın değişmemiş. - Ayla Kutlu

[matematik]
 • Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ana avrat küfretmek (veya düz veya dümdüz gitmek)
 • ana bir, baba ayrı
 • anadan doğmuşa dönmek (veya anadan yeni doğmuş gibi olmak)
 • ana gibi yâr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz
 • ana ile kız, helva ile koz
 • ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar (veya ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış)
 • anam!
 • anam avradım olsun
 • anam babam
 • anamın (veya anasının) ak sütü gibi (helal olsun)
 • anamın öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım
 • anan güzel idi hani yeri, baban zengin idi hani evi?
 • ananın bahtı kızına
 • ananın bastığı yavru incinmez
 • anan yahşi, baban yahşi
 • anası ağlamak
 • anasına avradına sövmek
 • anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al
 • anasından doğduğuna bin pişman
 • anasından doğduğuna pişman etmek
 • anasından doğduğuna pişman olmak
 • anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek
 • anasından emdiği sütü burnundan getirmek
 • anasını ağlatmak
 • anasını bellemek
 • anasını eşek kovalasın!
 • anasının gözü
 • anasının ipini satmış (veya pazara çıkarmış)
 • anasının kızı
 • anasının körpe kuzusu
 • anasının nikâhını istemek
 • anasının oğlu
 • anasını sat! (veya satayım!)
 • anası turp (veya sarımsak), babası şalgam (veya soğan)
 • anası yerinde

Birleşik Kelimeler: ana arı, ana atardamar, ana baba, ana besleme hattı, ana bilim dalı, ana cadde, ana çizgi, ana dal, ana defter, ana deniz, ana dil, ana dili, ana direk, ana doğrusu, ana duvar, ana düşünce, anaerki, ana fikir, ana haber sunucusu, ana hat, ana kadın, ana kapı, ana kara, ana kent, ana kitap, ana kolon hattı, ana konu, ana kök, ana kraliçe, ana kubbe, ana kucağı, ana kuyu, ana kuzusu, anamal, ana mektebi, ana menü, ana motif, ana muhalefet, anaokulu, ana ortaklık, anapara, ana rahmi, ana saat, ana sanlı, ana sav, ana sayaç, ana sınıfı, ana sözleşme, ana şehir, ana toplardamar, ana vatan, ana yapı, ana yarısı, anayasa, ana yemek, ana yol, ana yön, ana yurt, ana yüreği, anadan doğma, anadan görme, anadan üryan, anası danası, anası kılıklı, büyükana, Havva Ana, havvaanaeli, kadınana, kaynana, meryemana asması, meryemana dikeni, meryemanaeldiveni, meryemanakandili, meryemanakuşağı, sperma ana hücresi, sütana, üvey ana, dağ anası, dağlar anası, denizanası, dev anası, hamam anası, kuyu anası, öksüz anası


ÂLÂ (Kelime Kökeni: Arapça aʿlā)


[sıfat]
 • İyi, pekiyi, daniska

  Beni Konya Lezzet Lokantası'na götürdü, âlâ bir öğle yemeği çekti. - Halide Edip Adıvar

Birleşik Kelimeler: arşıâlâ, ne âlâ, pekâlâ, dik âlâsı

[sıfat]
 • Karışık renkli, çok renkli, alaca

  Ala kilim eskimiş.

[isim]
 • Alabalık
[halk ağzında]
 • Açık kestane renginde olan, ela (göz)
[isim] [halk ağzında]
 • Kekliğin boynundaki siyah halka

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz

Birleşik Kelimeler: alabacak, alabalık, alabaş, alaçam, ala gün, alakarga, ala sulu, alatav, dağ alası, deniz alası, göl alası


LAN


[ünlem] [kaba konuşmada]
 • Ulan

  İte bak lan, dedi, nasıl da horozlanıyor? - Necati Cumalı


NAL (Kelime Kökeni: Arapça naʿl)


[isim]
 • At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası

  Atların nal tıkırtıları, demir tekerlek gürültüleri işitildi. - Ömer Seyfettin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • nal çakmak
 • nal deyip mıh dememek
 • nalları dikmek
 • nal toplamak

Birleşik Kelimeler: nalbant, naldöken, dörtnal, dörtnala


OL


[sıfat] [eskimiş]
 • O gösterme sıfatı

  Dedi gördüm ol habibin anasın - Süleyman Çelebi

[zamir]
 • O gösterme zamiri

ON


[isim]
 • Dokuzdan sonra gelen sayının adı
[sıfat]
 • Dokuzdan bir artık

Ata Sözleri ve Deyimler

 • on defa (veya kere)
 • on parmağı boğazında olmak
 • on parmağında on hüner (veya marifet) olmak
 • on parmağında on kara

Birleşik Kelimeler: onaltılık, on ayaklılar, onbaşı, onbeşli, on binlerce, on binlik, onbiraylık, on birli, ondörtlük, onikiparmak bağırsağı, onikitelli, on milyonluk, on para, onsekiz, beşon, ayın on dördü


ANAL (Kelime Kökeni: Fransızca anal)


[sıfat] [tıp]
 • Anüsle ilgili
[zarf]
 • Anüs yoluyla

ALAN


[isim]
 • Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
[mecaz]
 • Bir çalışma çevresi

  Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır. - Nurullah Ataç

[fizik]
 • İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası

  Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı.

[sinema] [televizyon]
 • Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü
[spor]
 • Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha

Birleşik Kelimeler: alan araştırması, alan denetimi, alan hızı, alan korkusu, alan koruması, alan savunması, alan talan, alan topu, açık alan, art alan, gideren alan, kamusal alan, kırsal alan, kör alan, manyetik alan, mücavir alan, sulak alan, üretici alan, üretici olmayan alan, yarı alan, yeşil alan, ceza alanı, eğitim alanı, havaalanı, ilgi alanı, iş alanı, kapsama alanı, oyun alanı, penaltı alanı, piknik alanı, rekreasyon alanı, savaş alanı, sit alanı, yargı alanı, yayın alanı, yerleşim alanı


ALO (Kelime Kökeni: Fransızca allô)


[ünlem]
 • Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü
[argo]
 • (alooo) Kendisine bakmasını veya kendisiyle ilgilenmesini istediği kişiye karşı söylenen seslenme sözü

ONA


[zamir]
 • O zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi

  Yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur. - Tarık Buğra

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ona göre hava hoş

Birleşik Kelimeler: ona buna, sözüm ona


CAN (Kelime Kökeni: Farsça cān)


[isim]
 • İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık
[sıfat]
 • Çok içten, sevimli, sevilen, şirin

  Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi. - Tarık Buğra

Ata Sözleri ve Deyimler

 • cana (veya canına) can katmak
 • cana gelecek mala gelsin
 • cana kıymak
 • can alacak nokta (veya yer)
 • can alıp can vermek
 • cana minnet saymak (veya bilmek)
 • can atmak
 • can başına sıçramak
 • can baş üstüne
 • can beslemek
 • can boğazdan gelir (veya geçer)
 • can borcunu ödemek
 • can bostanda bitmez
 • can bulmak
 • can cana, baş başa
 • can candan şirindir (veya tatlıdır)
 • can canın yoldaşıdır
 • can cümleden aziz
 • can çekişmek
 • can çekişmektense ölmek yeğdir
 • can çıkmayınca (veya çıkmadan) huy çıkmaz
 • candan geçmek
 • can dayanmamak
 • can derdinde olmak
 • can derdine düşmek
 • can gelmek
 • canı acımak
 • canı ağzına (veya boğazına) gelmek
 • canı bayılmak
 • canı burnuna (veya burnundan) gelmek
 • canı burnundan çıkmak
 • canı cana ölçmek
 • canı canına (veya içine) sığmamak
 • canı cehenneme
 • canı çekilmek
 • canı çekmek
 • canı çıkasıca
 • canı çıkmak
 • canı çıksın!
 • canı gelip gitmek
 • canı gelmek
 • canı gibi sevmek
 • canı gitmek
 • canı ile oynamak
 • canı ile uğraşmak
 • canı istemek
 • canı isterse
 • canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır
 • canım
 • canım ciğerim
 • canım dese canın çıksın diyor sanmak
 • canımın içi
 • canımı sokakta bulmadım
 • canına acımamak
 • canına değmek
 • canına ezan okumak
 • canına geçmek (veya işlemek veya kâr etmek)
 • canına kastetmek
 • canına kıymak
 • canına minnet (olmak)
 • canına okumak
 • canına rahmet
 • canına susamak
 • canına tak demek (veya etmek)
 • canına tükürdüğümün (veya üfürdüğümün)
 • canına yandığım (veya yandığımın)
 • canına yetmek
 • canından bezmek (veya bıkmak veya usanmak)
 • canından geçmek
 • canını acıtmak
 • canını almak
 • canını bağışlamak
 • canını burnundan getirmek
 • canını cehenneme göndermek (veya yollamak)
 • canını çıkarmak
 • canını dar atmak
 • canını dişine almak (veya takmak)
 • canının derdine düşmek
 • canının içine sokacağı gelmek
 • canını sıkmak
 • canını sokakta bulmamak
 • canını vermek
 • canını yakmak
 • canın isterse
 • canı sağ olsun!
 • canı sıkılmak
 • canı yanan eşek, attan yüğrük olur
 • canı yanmak
 • canı yerine gelmek
 • canı yok mu?
 • can kalmamak
 • can kaygısına düşmek
 • canlar!
 • can olmak
 • can sıkmak
 • can vermek
 • can yakmak

Birleşik Kelimeler: can acısı, can alıcı, can arkadaşı, can bunaltısı, canciğer, can çabası, can damarı, can direği, can dostu, can düşmanı, can eriği, canevi, can feda, canfes, can havliyle, can korkusu, cankulağı, can kurban, cankurtaran, can kuşu, can noktası, can pahasına, can pazarı, can sağlığı, can sıkıntısı, can simidi, cansiparane, can sohbeti, can suyu, can tahtası, can yeleği, can yoldaşı, cana yakın, canı burnunda, canı cebinde, canıgönülden, canı pek, canı sıkkın, canı tatlı, canı tez, canıyürekten, canına düşkün, canla başla, babacan


ANCA


[zarf]
 • O kadar

  Bir sopa öğrenmişler anca ömürlerinde, hemen insanın karşısına onu dikerler. - Kerim Korcan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • anca beraber, kanca beraber