LAPİLLİ ile Oluşan Kelimeler (LAPİLLİ Kelime Türetme)LAPİLLİ harflerinden oluşan 17 kelime bulunuyor. LAPİLLİ kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Lapilli kelimesinin anlamı nedir?" içeriklerine bakabilirsiniz.

7 Harfli Kelimeler

LAPİLLİ11

5 Harfli Kelimeler

PİLLİ9

4 Harfli Kelimeler

PİLİ8, ALİL4, İLLİ4, İLLA4

3 Harfli Kelimeler

ALP7, LAP7, PİL7, PAL7, ALİ3, İLA3, LAL3

2 Harfli Kelimeler

İP6, AL2, İL2, LA2


AL


[isim]
 • Kanın rengi, kızıl, kırmızı
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Al bayrak. Al çuha.

[sıfat]
 • Bu renkte olan (at)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al elmaya taş atan çok olur
 • al giymedim ki alınayım
 • al gömlek gizlenemez
 • alı alına, moru moruna
 • alı al, moru mor
 • al kanlara boyanmak
 • al kiraz üstüne kar yağmış

Birleşik Kelimeler: albasma, albastı, al bayrak, alkarısı, al sancak, alyuvar

[isim] [eskimiş]
 • Aldatma, düzen, tuzak, hile

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz

[kimya]
 • Alüminyum elementinin simgesi

İL


[isim]
 • Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet

  İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. - Anayasa

[tarih]
 • Eski Türklerde devlet

Birleşik Kelimeler: ilbay


LA (Kelime Kökeni: İtalyanca la)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde `sol` ile `si` arasındaki ses
[kimya]
 • Lantan elementinin simgesi

ALİ (Kelime Kökeni: Arapça ʿālī)


[sıfat]
 • Yüce, yüksek

  Bu bizim en büyük, en şanlı, en ali bir günümüz, en mukaddes millî bayramımız. - Ömer Seyfettin

Birleşik Kelimeler: Babıali, zatıalileri, zatıaliniz

[isim]
 • `Kurnazca ve haince düzen` anlamında Ali Cengiz oyunu, `çok zorba` anlamında Ali kıran baş kesen, `bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek` anlamında Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek deyimlerinde geçen bir söz

İLA (Kelime Kökeni: Arapça ilā)


[edat] [eskimiş]
 • Belirtilen sayıların da dâhil edildiği aralığı anlatan söz

  Bugün Ege'de rüzgâr üç ila beş kuvvetinde esecekmiş.


LAL (Kelime Kökeni: Farsça lāl)


[sıfat]
 • Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • lal etmek

Birleşik Kelimeler: lalüebkem

[isim] [eskimiş]
 • Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş
[sıfat]
 • Bu taşın renginde olan

ALİL (Kelime Kökeni: Arapça ʿalīl)


[sıfat] [eskimiş]
 • Hastalıklı, sakat

  Madrabaz ve kaparozcuların, hasta ve alillerin toplandığı bir merkezdir. - Burhan Felek


İLLÎ (Kelime Kökeni: Arapça ʿillī)


[sıfat] [eskimiş] [felsefe]
 • Nedensel

İLLA (Kelime Kökeni: Arapça illā)


[zarf]
 • Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, her hâlde, ille, illaki

  İlla seni evine kadar geçireceğim diye ayak diriyor. - Haldun Taner


İP


[isim]
 • İplik

  Tavandan ip yumakları, urganlar, gemici fenerleri sarkardı. - Necati Cumalı

[mecaz]
 • Asarak öldürme cezası

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ip atlamak
 • ipe çekmek
 • ipe dizmek
 • ipe gelesice
 • ipe gitmek
 • ipe sapa gelmemek
 • ipe un sermek
 • ipi (birinin) eline geçmek
 • ipi çözmek
 • ipi kırmak
 • ipi koparmak
 • ip inceldiği yerden kopar
 • ipini çekmek
 • ipini kırmak
 • ipini koparmak
 • ipin ucunu kaçırmak
 • ipi sapı yok
 • ipiyle kuyuya inilmez
 • ip koptuğu yerden bağlanır
 • iple çekmek
 • ipleri birinin elinde olmak
 • ip takmak
 • ipten almak
 • ipten kazıktan kurtulmuş
 • ipten kuşak kuşanmak

Birleşik Kelimeler: ip cambazı, ip iskelesi, ip merdiven, ip torba, ipucu, ipi çürük, ipi kırık, yağlı ip, çamaşır ipi, çırpı ipi, diş ipi, İngiliz ipi


ALP


[sıfat]
 • Yiğit, kahraman

Birleşik Kelimeler: alperen, alpyıldızı


LAP


[isim]
 • Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan ses

  Hamur lap diye yere düştü.

Birleşik Kelimeler: lap lap


PİL (Kelime Kökeni: Fransızca pile)


[isim]
 • Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç, batarya

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pili bitmek

Birleşik Kelimeler: kalem pil, kuru pil, termoelektrik pil, güneş pili


PAL


[isim] [hayvan bilimi]
 • Bir cins güvercin

PİLİ (Kelime Kökeni: Fransızca pli)


[isim]
 • Kumaş, kâğıt vb.nde bir bölümün öbürünün üzerine getirilmesiyle oluşturulan kıvrım, kırma

  Gayet ince pililer külahın tepesinde birleşiyordu. - Bedri Rahmi Eyuboğlu