LAMBRİ ile Oluşan Kelimeler (LAMBRİ Kelime Türetme)LAMBRİ harflerinden oluşan 46 kelime bulunuyor. LAMBRİ kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Lambri kelimesinin anlamı nedir?" içeriklerine bakabilirsiniz.

6 Harfli Kelimeler

LAMBRİ9

5 Harfli Kelimeler

BİLAR7

4 Harfli Kelimeler

ABLİ6, BİRA6, BARİ6, İBRA6, AMİR5, ALİM5, AMİL5, İMLA5, İMAR5, İMAL5, İLAM5, LİMA5, MİRA5, MALİ5, MAİL5, RAMİ5, LİRA4

3 Harfli Kelimeler

ABİ5, BİR5, BAL5, BAR5, RAB5, İMA4, LİM4, LAM4, MİR4, MİL4, MAL4, MAİ4, RAM4, ARİ3, ALİ3, İLA3, LİR3

2 Harfli Kelimeler

AB4, AM3, İM3, Mİ3, MA3, AR2, AL2, İL2, LA2, RA2


AR (Kelime Kökeni: Fransızca are)


[isim]
 • 100 m² değerinde yüzey ölçü birimi

  Bir ar, kenarı on metre olan bir karenin alanıdır.

[isim]
 • Utanma, utanç duyma

  Kınamazlar güzel sevse yiğidi / Güzel sevmek koç yiğide ar değil - Karacaoğlan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ar damarı çatlamış
 • ar dünyası değil kâr dünyası
 • ar etmek
 • arına dokunmak
 • ar namus tertemiz
 • ar ve hayâ perdesi yırtılmak
 • ar yılı değil, kâr yılı

Birleşik Kelimeler: ar belası

[kimya]
 • Argon elementinin simgesi

AL


[isim]
 • Kanın rengi, kızıl, kırmızı
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Al bayrak. Al çuha.

[sıfat]
 • Bu renkte olan (at)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al elmaya taş atan çok olur
 • al giymedim ki alınayım
 • al gömlek gizlenemez
 • alı alına, moru moruna
 • alı al, moru mor
 • al kanlara boyanmak
 • al kiraz üstüne kar yağmış

Birleşik Kelimeler: albasma, albastı, al bayrak, alkarısı, al sancak, alyuvar

[isim] [eskimiş]
 • Aldatma, düzen, tuzak, hile

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz

[kimya]
 • Alüminyum elementinin simgesi

İL


[isim]
 • Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet

  İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. - Anayasa

[tarih]
 • Eski Türklerde devlet

Birleşik Kelimeler: ilbay


LA (Kelime Kökeni: İtalyanca la)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde `sol` ile `si` arasındaki ses
[kimya]
 • Lantan elementinin simgesi

RA


[kimya]
 • Radyum elementinin simgesi

ARİ (Kelime Kökeni: Arapça ʿārī)


[sıfat] [eskimiş]
 • Çıplak
[isim]
 • İran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse

Birleşik Kelimeler: Ari dil


ALİ (Kelime Kökeni: Arapça ʿālī)


[sıfat]
 • Yüce, yüksek

  Bu bizim en büyük, en şanlı, en ali bir günümüz, en mukaddes millî bayramımız. - Ömer Seyfettin

Birleşik Kelimeler: Babıali, zatıalileri, zatıaliniz

[isim]
 • `Kurnazca ve haince düzen` anlamında Ali Cengiz oyunu, `çok zorba` anlamında Ali kıran baş kesen, `bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek` anlamında Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek deyimlerinde geçen bir söz

İLA (Kelime Kökeni: Arapça ilā)


[edat] [eskimiş]
 • Belirtilen sayıların da dâhil edildiği aralığı anlatan söz

  Bugün Ege'de rüzgâr üç ila beş kuvvetinde esecekmiş.


LİR (Kelime Kökeni: Fransızca lyre)


[isim] [müzik]
 • Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı

AM


[isim] [kaba konuşmada]
 • Dişilik organı
[kimya]
 • Amerikyum elementinin simgesi

İM


[isim]
 • İşaret

Birleşik Kelimeler: im bilimi, çizgi im, kesme imi


Mİ (Kelime Kökeni: İtalyanca mi)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti

LİRA (Kelime Kökeni: İtalyanca lira)


[isim]
 • Yüz kuruş değerinde Türk para birimi, teklik

  Bu pazarlığın yapıldığı zamanda liranın kıymeti vardı. - Refik Halit Karay

[eskimiş]
 • Yedi gram ağırlığında altın sikke, liralık, sarı lira

Birleşik Kelimeler: ata lira, sarı lira


İMA (Kelime Kökeni: Arapça īmāʾ)


[isim]
 • Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas

  Başkalarına ima ile bile söylemekten çekindiğim en mahrem şeyleri bilen insandın sen. - Peyami Safa

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ima etmek


LİM (Kelime Kökeni: Fransızca lime)


[isim]
 • Küçük limon