LAKONİK ile Oluşan Kelimeler (LAKONİK Kelime Türetme)LAKONİK harflerinden oluşan 69 kelime bulunuyor. LAKONİK kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Lakonik kelimesinin anlamı nedir?" içeriklerine bakabilirsiniz.

7 Harfli Kelimeler

LAKONİK8

6 Harfli Kelimeler

KOKAİN7, KİKLON7, KAOLİN7, KALİKO7

5 Harfli Kelimeler

KONAK6, KONİK6, KOLİK6, KOLAN6, KİKLA5, LAKİN5, NAKLİ5, NAKİL5

4 Harfli Kelimeler

İKON5, KONİ5, KLON5, KOKA5, KOLA5, KOLİ5, KANO5, KİLO5, OKKA5, AKİK4, AKİL4, AKLİ4, İNAL4, İNAK4, İLAN4, İKNA4, KLAN4, KLİK4, KANİ4, KAİL4
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

ALO4, KOK4, KOL4, LOK4, ONA4, ANİ3, ALİ3, İLK3, İLA3, İKA3, KİN3, KİL3, KİK3, KAK3, KAL3, KAN3, LAN3, LAK3, NAL3, NİL3

2 Harfli Kelimeler

OK3, OL3, ON3, AN2, AK2, AL2, İL2, İN2, Kİ2, LA2


AN (Kelime Kökeni: Arapça ān)


[isim]
 • Zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası, lahza, dakika

  Zira göçebelerin hayatı her an yardımlaşmalarını gerektirir. - Cemil Meriç

Ata Sözleri ve Deyimler

 • anı anına uymamak
 • an meselesi

Birleşik Kelimeler: anbean, bir an, eş anlı

[isim] [halk ağzında]
 • İki tarla arasındaki sınır
[isim]
 • Zihin

  An bulanıklığı. An yorgunluğu.


AK


[isim]
 • Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
[sıfat]
 • Bu renkte olan
[sıfat] [mecaz]
 • Temiz
[sıfat] [mecaz]
 • Dürüst
[sıfat] [mecaz]
 • Sıkıntısız, rahat

  Ak günler göresin.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ak akçe kara gün içindir
 • ak dediğine kara demek
 • ak don kara don geçitte belli olur
 • ak gün ağartır, kara gün karartır
 • akı ak karası kara
 • akı karası geçitte belli olur
 • akım derken bokum demek
 • ak koyun kara koyun geçit başında belli olur
 • ak koyunu gören içi dolu yağ sanır
 • ak koyunun kara kuzusu da olur
 • ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır
 • akla karayı seçmek
 • ak sakaldan yok sakala gelmek

Birleşik Kelimeler: ak ağa, akağaç, akamber, akasma, akbaba, akbakla, akbalık, akbalıkçıl, akbasma, akbaş, ak benek, akbuğday, akburçak, akciğer, akçöpleme, akdarı, ak demir, akdiken, akdoğan, akdut, ak gözlü, akgünlük, akhardal, ak kan, akkaraman, akkarınca, akkavak, akkefal, akkelebek, akkor, akkuş, akkuyruk, aklevrek, ak madde, akmantar, ak pak, akpas, akpelin, ak saçlı, aksakal, ak sakallı, aksedir, aksoğan, aksöğüt, aksu, aksuna, aksungur, ak sülümen, aktaş, aktavşan, aktöre, aktutma, ak yazı, ak yel, ak yem, Ak Yıldız, akyuvar, akzambak, yüzü ak, göz akı, yumurta akı, yüz akı


AL


[isim]
 • Kanın rengi, kızıl, kırmızı
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Al bayrak. Al çuha.

[sıfat]
 • Bu renkte olan (at)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al elmaya taş atan çok olur
 • al giymedim ki alınayım
 • al gömlek gizlenemez
 • alı alına, moru moruna
 • alı al, moru mor
 • al kanlara boyanmak
 • al kiraz üstüne kar yağmış

Birleşik Kelimeler: albasma, albastı, al bayrak, alkarısı, al sancak, alyuvar

[isim] [eskimiş]
 • Aldatma, düzen, tuzak, hile

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz

[kimya]
 • Alüminyum elementinin simgesi

İL


[isim]
 • Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet

  İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. - Anayasa

[tarih]
 • Eski Türklerde devlet

Birleşik Kelimeler: ilbay


İN


[isim]
 • Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk

Ata Sözleri ve Deyimler

 • in gibi

[isim]
 • İnsan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • in cin
 • in cin top oynamak
 • in cin yok
 • in misin, cin misin


Kİ (Kelime Kökeni: Farsça ki)


[bağlaç]
 • Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz

Birleşik Kelimeler: hâlbuki, vakta ki, kaldı ki


LA (Kelime Kökeni: İtalyanca la)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde `sol` ile `si` arasındaki ses
[kimya]
 • Lantan elementinin simgesi

ANİ (Kelime Kökeni: Arapça ānī)


[sıfat]
 • Ansızın yapılan

  Ani bir hareketle Çakır'ın omzunu kavradı, öne itti, sonra aynı kuvvetle geri çekip bastırdı, - Tarık Buğra

[zarf]
 • Ansızın, birdenbire

  Öyle ani ve haşin çıkmıştı ki bu soru, karşıdaki boş bulunup ismini söyledi. - Elif Şafak


ALİ (Kelime Kökeni: Arapça ʿālī)


[sıfat]
 • Yüce, yüksek

  Bu bizim en büyük, en şanlı, en ali bir günümüz, en mukaddes millî bayramımız. - Ömer Seyfettin

Birleşik Kelimeler: Babıali, zatıalileri, zatıaliniz

[isim]
 • `Kurnazca ve haince düzen` anlamında Ali Cengiz oyunu, `çok zorba` anlamında Ali kıran baş kesen, `bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek` anlamında Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek deyimlerinde geçen bir söz

İLK


[sıfat]
 • Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
[isim]
 • Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni

  İnsanı insan yapan duyguların ilkidir aşk. - Necati Cumalı

[zarf]
 • Birinci olarak, en başta

  İşte, önüme ilk çıkan kitapçıda, önüme ilk çıkan İngilizce kitaplara bakıyorum. - Adalet Ağaoğlu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ilk vuran okçudur

Birleşik Kelimeler: ilk adım, ilk ağızda, ilkbahar, ilk bakışta, İlk Çağ, ilk çeyrek, ilk devre, ilk dördün, ilk elden, ilk gençlik, ilk gösteri, ilk göz ağrısı, ilkgüz, ilk kânun, ilk mektep, ilkokul, ilköğrenim, ilköğretim, ilk önce, ilk örnek, ilk planda, ilk sezi, ilk tasarım, ilk teşrin, ilk yardım, ilk yarı, ilkyaz


İLA (Kelime Kökeni: Arapça ilā)


[edat] [eskimiş]
 • Belirtilen sayıların da dâhil edildiği aralığı anlatan söz

  Bugün Ege'de rüzgâr üç ila beş kuvvetinde esecekmiş.


KİN (Kelime Kökeni: Farsça kīn)


[isim]
 • Birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz

  Adımız miskindir bizim / Düşmanımız kindir bizim - Yunus Emre

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kin bağlamak
 • kin beslemek (veya tutmak)
 • kin duymak
 • kin gütmek

Birleşik Kelimeler: deve kini


KİL (Kelime Kökeni: Farsça gil)


[isim]
 • Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak

Birleşik Kelimeler: kil taşı, arı kil, lekeci kili


KİK (Kelime Kökeni: İngilizce gig)


[isim] [denizcilik]
 • Futa

  Kısacık boyuyla üç çifte kikine yerleşerek dümen kullanırdı. - Abdülhak Şinasi Hisar


KAK


[isim] [halk ağzında]
 • Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuşu

  İki sipahinin yancıklarında biraz peksimet, biraz da dut kakı olduğu hâlde daha bir lokma yemiş değillerdi. - Nihal Atsız

[sıfat] [mecaz]
 • Zayıf ve kuru (kimse)