LAKLAK ile Oluşan Kelimeler (LAKLAK Kelime Türetme)LAKLAK harflerinden oluşan 16 kelime bulunuyor. LAKLAK kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Laklak kelimesinin anlamı nedir? Laklak ile başlayan kelimeler. İçinde laklak olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

6 Harfli Kelimeler

LAKLAK6

5 Harfli Kelimeler

KALAK5

4 Harfli Kelimeler

AKAK4, KAKA4, KALA4, LAKA4, LALA4

3 Harfli Kelimeler

AKA3, ALA3, KAK3, KAL3, LAL3, LAK3

2 Harfli Kelimeler

AK2, AL2, LA2


AK


[isim]
 • Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
[sıfat]
 • Bu renkte olan
[sıfat] [mecaz]
 • Temiz
[sıfat] [mecaz]
 • Dürüst
[sıfat] [mecaz]
 • Sıkıntısız, rahat

  Ak günler göresin.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ak akçe kara gün içindir
 • ak dediğine kara demek
 • ak don kara don geçitte belli olur
 • ak gün ağartır, kara gün karartır
 • akı ak karası kara
 • akı karası geçitte belli olur
 • akım derken bokum demek
 • ak koyun kara koyun geçit başında belli olur
 • ak koyunu gören içi dolu yağ sanır
 • ak koyunun kara kuzusu da olur
 • ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır
 • akla karayı seçmek
 • ak sakaldan yok sakala gelmek

Birleşik Kelimeler: ak ağa, akağaç, akamber, akasma, akbaba, akbakla, akbalık, akbalıkçıl, akbasma, akbaş, ak benek, akbuğday, akburçak, akciğer, akçöpleme, akdarı, ak demir, akdiken, akdoğan, akdut, ak gözlü, akgünlük, akhardal, ak kan, akkaraman, akkarınca, akkavak, akkefal, akkelebek, akkor, akkuş, akkuyruk, aklevrek, ak madde, akmantar, ak pak, akpas, akpelin, ak saçlı, aksakal, ak sakallı, aksedir, aksoğan, aksöğüt, aksu, aksuna, aksungur, ak sülümen, aktaş, aktavşan, aktöre, aktutma, ak yazı, ak yel, ak yem, Ak Yıldız, akyuvar, akzambak, yüzü ak, göz akı, yumurta akı, yüz akı


AL


[isim]
 • Kanın rengi, kızıl, kırmızı
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Al bayrak. Al çuha.

[sıfat]
 • Bu renkte olan (at)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al elmaya taş atan çok olur
 • al giymedim ki alınayım
 • al gömlek gizlenemez
 • alı alına, moru moruna
 • alı al, moru mor
 • al kanlara boyanmak
 • al kiraz üstüne kar yağmış

Birleşik Kelimeler: albasma, albastı, al bayrak, alkarısı, al sancak, alyuvar

[isim] [eskimiş]
 • Aldatma, düzen, tuzak, hile

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz

[kimya]
 • Alüminyum elementinin simgesi

LA (Kelime Kökeni: İtalyanca la)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde `sol` ile `si` arasındaki ses
[kimya]
 • Lantan elementinin simgesi

AKA


[isim] [halk ağzında]
 • Ağabey

ÂLÂ (Kelime Kökeni: Arapça aʿlā)


[sıfat]
 • İyi, pekiyi, daniska

  Beni Konya Lezzet Lokantası'na götürdü, âlâ bir öğle yemeği çekti. - Halide Edip Adıvar

Birleşik Kelimeler: arşıâlâ, ne âlâ, pekâlâ, dik âlâsı

[sıfat]
 • Karışık renkli, çok renkli, alaca

  Ala kilim eskimiş.

[isim]
 • Alabalık
[halk ağzında]
 • Açık kestane renginde olan, ela (göz)
[isim] [halk ağzında]
 • Kekliğin boynundaki siyah halka

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz

Birleşik Kelimeler: alabacak, alabalık, alabaş, alaçam, ala gün, alakarga, ala sulu, alatav, dağ alası, deniz alası, göl alası


KAK


[isim] [halk ağzında]
 • Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuşu

  İki sipahinin yancıklarında biraz peksimet, biraz da dut kakı olduğu hâlde daha bir lokma yemiş değillerdi. - Nihal Atsız

[sıfat] [mecaz]
 • Zayıf ve kuru (kimse)

KAL


[isim] [madencilik]
 • Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi

Birleşik Kelimeler: kalhane

[isim] [eskimiş]
 • Söz, lakırtı, laf

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kale almamak


LAL (Kelime Kökeni: Farsça lāl)


[sıfat]
 • Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • lal etmek

Birleşik Kelimeler: lalüebkem

[isim] [eskimiş]
 • Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş
[sıfat]
 • Bu taşın renginde olan

LAK


[isim]
 • Uzak Doğu'da yetişen Amerikan elmasından çıkan zamk

AKAK


[isim] [halk ağzında]
 • Yatak

KAKA


[isim]
 • Çocuk dilinde dışkı
[sıfat]
 • Çocuk dilinde kötü, çirkin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kaka yapmak


KALA


[zarf]
 • Kaldığında

  Frankfurt'a gece yarısından sonra ikiye yirmi kala vardık. - Ahmet Haşim


LAKA (Kelime Kökeni: İtalyanca lacca)


[isim]
 • Lak
[isim]
 • Yol üzerinde oluşan çukur

LALA (Kelime Kökeni: Farsça lālā)


[isim] [eskimiş]
 • Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse

  Mekteple ev arasında daima bir lalanın refakatinde gidip gelmeye alıştı. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[tarih]
 • Şehzadelerin özel eğitmenleri
[ünlem]
 • Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • lala paşa eğlendirmek


KALAK


[isim] [halk ağzında]
 • Burun, burun ucu