LAHZADA ile Oluşan Kelimeler (LAHZADA Kelime Türetme)LAHZADA harflerinden oluşan 26 kelime bulunuyor. LAHZADA kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Lahzada kelimesinin anlamı nedir?" içeriklerine bakabilirsiniz.

7 Harfli Kelimeler

LAHZADA16

6 Harfli Kelimeler

HALAZA13

5 Harfli Kelimeler

LAHZA12, ALAZA8

4 Harfli Kelimeler

HAZA11, DAHA10, HALA8, ALAZ7, LAZA7

3 Harfli Kelimeler

HAZ10, DAH9, HAD9, DAZ8, AHA7, HAL7, AZA6, LAZ6, ADA5, DAL5, ALA3

2 Harfli Kelimeler

AH6, HA6, AZ5, AD4, AL2, LA2


AL


[isim]
 • Kanın rengi, kızıl, kırmızı
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Al bayrak. Al çuha.

[sıfat]
 • Bu renkte olan (at)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al elmaya taş atan çok olur
 • al giymedim ki alınayım
 • al gömlek gizlenemez
 • alı alına, moru moruna
 • alı al, moru mor
 • al kanlara boyanmak
 • al kiraz üstüne kar yağmış

Birleşik Kelimeler: albasma, albastı, al bayrak, alkarısı, al sancak, alyuvar

[isim] [eskimiş]
 • Aldatma, düzen, tuzak, hile

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz

[kimya]
 • Alüminyum elementinin simgesi

LA (Kelime Kökeni: İtalyanca la)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde `sol` ile `si` arasındaki ses
[kimya]
 • Lantan elementinin simgesi

ÂLÂ (Kelime Kökeni: Arapça aʿlā)


[sıfat]
 • İyi, pekiyi, daniska

  Beni Konya Lezzet Lokantası'na götürdü, âlâ bir öğle yemeği çekti. - Halide Edip Adıvar

Birleşik Kelimeler: arşıâlâ, ne âlâ, pekâlâ, dik âlâsı

[sıfat]
 • Karışık renkli, çok renkli, alaca

  Ala kilim eskimiş.

[isim]
 • Alabalık
[halk ağzında]
 • Açık kestane renginde olan, ela (göz)
[isim] [halk ağzında]
 • Kekliğin boynundaki siyah halka

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz

Birleşik Kelimeler: alabacak, alabalık, alabaş, alaçam, ala gün, alakarga, ala sulu, alatav, dağ alası, deniz alası, göl alası


AD


[isim]
 • Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam

  Görmediniz mi, adını söyleyince herkes put kesiliyor. - Ahmet Hamdi Tanpınar

[dil bilgisi]
 • Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ad almak
 • ad çekmek
 • adı (bile) olmamak
 • adı batası (veya batasıca)
 • adı batmak
 • adı bile okunmamak
 • adı çıkmak
 • adı çıkmış dokuza, inmez sekize
 • adı deliye çıkmak
 • adı duyulmak
 • adı geçmek
 • adı gibi bilmek
 • adı kaldırılmak
 • adı kalmak
 • adı karışmak
 • adı kötüye çıkmak
 • adını ...-ye çıkarmak
 • adını ağzına abdestle almak
 • adını ağzına almamak
 • adını anmak
 • adını bağışlamak
 • adını çıkarmak
 • adını kirletmek (veya lekelemek)
 • adını koymak
 • adını taşımak
 • adını vermek
 • adı olmak
 • adı var
 • ad koymak
 • ad takmak
 • ad vermek
 • ad yapmak

Birleşik Kelimeler: ad aktarması, ad bilimi, ad cümlesi, ad çekimi, ad çekme, ad durumu, ad gövdesi, ad kökü, ad tabanı, ad tamlaması, addan türeme ad, addan türeme eylem, adı belirsiz, adı sanı, adı üstünde, adına, adıyla sanıyla, adlar dizgesi, adlı adıyla, bayramlık ad, birleşik ad, eylemden türeme ad, kısma ad, küçük ad, ön ad, özel ad, somut ad, soyut ad, takma ad, türemiş ad, yalın ad, aile adı, göbek adı, kod adı, soyadı, tanıtma adı, topluluk adı, yer adı, kendi adına

[isim]
 • Sayma

Birleşik Kelimeler: addetmek, addolunmak


ADA


[isim] [coğrafya]
 • Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire

  İnziva yerim bazen limanda bir şileptir, bazen bir ada. - Refik Halit Karay

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ada gibi

Birleşik Kelimeler: ada balığı, ada çayı, ada soğanı, ada tavşanı, ada tepe, adayavrusu, gök ada, takımada, yarımada, dil adası, kavşak adası, mercan adası, yapı adası


DAL


[isim]
 • Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri

  Cılız dallar, yeşili fersiz, tırnak kadar yapraklar! - Tarık Buğra

[biyoloji]
 • Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, şube

Ata Sözleri ve Deyimler

 • dal budak salmak
 • dal gibi
 • dal gibi kalmak
 • dalları basmak
 • dal sürmek

Birleşik Kelimeler: dalkıran, dalkurutan, ana dal, yan dal, ana bilim dalı, harmandalı, zeytin dalı

[isim] [halk ağzında]
 • Arka, sırt

Ata Sözleri ve Deyimler

 • dalına basmak
 • dalına binmek
 • dal vermek

Birleşik Kelimeler: ana dal, doruk dal

[sıfat]
 • Çıplak, yalın

  Dalkılıç. Daltaban.

Birleşik Kelimeler: dalfes, dalfidan, dalgündüz, dalkılıç, dalöğle, daltaban, daluyku, dalyarak


AZ


[sıfat]
 • Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı

  Heykel konularının parmakla sayılacak kadar az olduğunu ileri sürüyordu. - Bedri Rahmi Eyuboğlu

[zarf]
 • Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aza çoğa bakmamak
 • aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz
 • aza sormuşlar: "nereye?", "çoğun yanına" demiş
 • az ateş çok odunu yakar
 • az bulmak
 • az buz olmamak
 • az değil
 • az gelmek
 • az görmek
 • az günün adamı olmamak
 • azı çoğa saymak (veya tutmak)
 • az kaldı (veya kalsın)
 • az kaz, uz kaz, boyunca kaz
 • az olsun, uz olsun
 • az söyle, çok dinle
 • az tamah çok ziyan getirir
 • az veren candan, çok veren maldan
 • az yiyen çok uyur, çok yiyen güç uyur

Birleşik Kelimeler: az az, az alıcı, az buçuk, az çok, az daha, azel, az gelişmiş, az sonra, en az, azar azar, en azından

[eskimiş] [kimya]
 • Azot elementinin simgesi

AZA (Kelime Kökeni: Arapça aʿżā)


[isim]
 • Üye

  Komşu gencine yüz vermemiş, çocuklu bir mahkeme azasıyla evlenmişti. - Reşat Nuri Güntekin

Birleşik Kelimeler: murahhas aza


LAZ


[isim]
 • Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse

AH


[isim]
 • İlenme, beddua
[ünlem]
 • (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz

  Ah, ne güzeldi o Direklerarası'ndaki ramazan ve donanma geceleri. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[ünlem]
 • (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz

  Ah başım!

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ah alan onmaz
 • ah almak
 • ah çekmek
 • ah etmek
 • ahı çıkmak
 • ahını almak
 • ahını yerde koymamak
 • ahı tutmak
 • ahı yerde kalmamak
 • ah yerde kalmaz

Birleşik Kelimeler: ah vah, ahuvah


HA


[ünlem]
 • İstek uyandırmak için kullanılan bir söz

  Ha göreyim seni! Ha gayret!

[bağlaç]
 • Tekrarlanarak kullanıldığında eşitlik anlamı veren bir söz

  Ha ben gelmişim ha o. Ha bağ ha bahçe ha tarla.

[bağlaç]
 • Bazen tekrarlanan bir emir kipinin tekrarları arasında yer alarak fiil ile anlatılan işin uzadığı ve bundan bıkıldığı bildirilir

  Yürü ha yürü, yol bitmiyor ki.

[edat] [kaba konuşmada]
 • Evet
[teklifsiz konuşmada]
 • (ha:) Soru bildiren bir söz

  Sen de geldin ha?

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ha babam (ha)
 • ha babam de babam
 • ha bire
 • ha deyince
 • ha gayret
 • ha şöyle
 • ha şunu bileydin

[kimya]
 • Hahniyum elementinin simgesi

ALAZ


[isim] [halk ağzında]
 • Alev, yalaz

Birleşik Kelimeler: alaz alaz


LAZA


[isim] [halk ağzında]
 • Bal koymaya yarayan küçük tekne

AHA


[edat] [halk ağzında]
 • İşte

  Bizim köy aha şuracıkta!


HÂL (Kelime Kökeni: Arapça ḥāl)


[isim]
 • Bir şeyin içinde bulunduğu şartların veya taşıdığı niteliklerin bütünü, durum, vaziyet

  Herkes hâline göre bir hediye verdi. - Hüseyin Rahmi Gürpınar

[mecaz]
 • Kötü durum, sıkıntı, dert

  Zavallının başına ne hâller geldi.

[dil bilgisi]
 • Durum

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ... hâline gelmek
 • hâlden anlamak (veya bilmek)
 • hâle yola koymak
 • hâl hâlin yoldaşıdır
 • hâl hatır (veya hâlini hatırını) sormak
 • hâli (veya hâlleri) duman olmak
 • hâli harap olmak
 • hâli kalmamak
 • hâline bakmamak
 • hâline köpekler bile güler
 • hâlini almak
 • hâli tavrı yerinde
 • hâli üzere
 • hâli vakti yerinde

Birleşik Kelimeler: hâl değişimi, hâl dili, hâl eki, hâl tercümesi, hâl ulacı, hâlihazır, arzuhâl, behemehâl, fevkalade hâl, hasbihâl, her hâlükârda, hüsnühâl, ilmihâl, iyi hâl, lisanıhâl, medeni hâl, olağanüstü hâl, seferî hâl, tercümeihâl, yalın hâl, aksi hâlde, fena hâlde, herhâlde, her hâlde, o hâlde, şu hâlde, ay hâli, insan hâli, insanlık hâli, isim hâli, keyif hâli, nez hâli, vasıta hâli, yönelme hâli, yükleme hâli, kendi hâlinde, koro hâlinde, orta hâlli

[isim] [eskimiş]
 • Çözme, çözülme

Birleşik Kelimeler: hal çaresi, halletmek, hallihamur, hallolmak, hallolunmak

[isim]
 • Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer
[isim] [tarih]
 • Tahttan indirme

Birleşik Kelimeler: haletmek