LAHOS ile Oluşan Kelimeler (LAHOS Kelime Türetme)LAHOS harflerinden oluşan 17 kelime bulunuyor. LAHOS kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Lahos kelimesinin anlamı nedir?" içeriklerine bakabilirsiniz.

5 Harfli Kelimeler

LAHOS11

4 Harfli Kelimeler

LASO6

3 Harfli Kelimeler

HOL8, HAS8, OHA8, SAH8, HAL7, SOL5, ALO4, SAL4

2 Harfli Kelimeler

OH7, AH6, HA6, AS3, OL3, AL2, LA2


AL


[isim]
 • Kanın rengi, kızıl, kırmızı
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Al bayrak. Al çuha.

[sıfat]
 • Bu renkte olan (at)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al elmaya taş atan çok olur
 • al giymedim ki alınayım
 • al gömlek gizlenemez
 • alı alına, moru moruna
 • alı al, moru mor
 • al kanlara boyanmak
 • al kiraz üstüne kar yağmış

Birleşik Kelimeler: albasma, albastı, al bayrak, alkarısı, al sancak, alyuvar

[isim] [eskimiş]
 • Aldatma, düzen, tuzak, hile

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz

[kimya]
 • Alüminyum elementinin simgesi

LA (Kelime Kökeni: İtalyanca la)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde `sol` ile `si` arasındaki ses
[kimya]
 • Lantan elementinin simgesi

AS


[isim] [hayvan bilimi]
 • Kakım
[isim]
 • İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya taş, birli, bey
[sıfat]
 • Bir işte başta gelen (kimse veya şey)

  As oyuncu.

Birleşik Kelimeler: assolist, astasım, asteğmen, asyön

[kimya]
 • Arsenik elementinin simgesi

OL


[sıfat] [eskimiş]
 • O gösterme sıfatı

  Dedi gördüm ol habibin anasın - Süleyman Çelebi

[zamir]
 • O gösterme zamiri

ALO (Kelime Kökeni: Fransızca allô)


[ünlem]
 • Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü
[argo]
 • (alooo) Kendisine bakmasını veya kendisiyle ilgilenmesini istediği kişiye karşı söylenen seslenme sözü

SAL


[isim]
 • Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı

  Dalgaları ufukları örten bir denizde, küçük bir sal parçası üstünde bir boraya mı tutulduk? - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Birleşik Kelimeler: sal yarışı, cankurtaran salı, ölü salı

[isim] [halk ağzında]
 • Tabut

Birleşik Kelimeler: salhane


SOL


[sıfat]
 • Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı

  Sol el. Sol kulak.

[isim]
 • Bu taraftaki yön

  Sola dönmek.

[isim]
 • Sosyalizme yakın görüşte olan grup
[isim] [spor]
 • Boksta sol yumrukla vuruş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sola kaymak
 • sol eli beklemek
 • sol tarafından kalkmak
 • sol yapmak

Birleşik Kelimeler: sol açık, sol bek, sol eğilimli, sol haf, sol iç, sol şerit, solda sıfır, ortanın solu

[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde fa ile la arasındaki ses

Birleşik Kelimeler: sol anahtarı

[isim]
 • Peru para birimi

LASO (Kelime Kökeni: Fransızca lasso)


[isim]
 • Kement

AH


[isim]
 • İlenme, beddua
[ünlem]
 • (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz

  Ah, ne güzeldi o Direklerarası'ndaki ramazan ve donanma geceleri. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[ünlem]
 • (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz

  Ah başım!

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ah alan onmaz
 • ah almak
 • ah çekmek
 • ah etmek
 • ahı çıkmak
 • ahını almak
 • ahını yerde koymamak
 • ahı tutmak
 • ahı yerde kalmamak
 • ah yerde kalmaz

Birleşik Kelimeler: ah vah, ahuvah


HA


[ünlem]
 • İstek uyandırmak için kullanılan bir söz

  Ha göreyim seni! Ha gayret!

[bağlaç]
 • Tekrarlanarak kullanıldığında eşitlik anlamı veren bir söz

  Ha ben gelmişim ha o. Ha bağ ha bahçe ha tarla.

[bağlaç]
 • Bazen tekrarlanan bir emir kipinin tekrarları arasında yer alarak fiil ile anlatılan işin uzadığı ve bundan bıkıldığı bildirilir

  Yürü ha yürü, yol bitmiyor ki.

[edat] [kaba konuşmada]
 • Evet
[teklifsiz konuşmada]
 • (ha:) Soru bildiren bir söz

  Sen de geldin ha?

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ha babam (ha)
 • ha babam de babam
 • ha bire
 • ha deyince
 • ha gayret
 • ha şöyle
 • ha şunu bileydin

[kimya]
 • Hahniyum elementinin simgesi

HÂL (Kelime Kökeni: Arapça ḥāl)


[isim]
 • Bir şeyin içinde bulunduğu şartların veya taşıdığı niteliklerin bütünü, durum, vaziyet

  Herkes hâline göre bir hediye verdi. - Hüseyin Rahmi Gürpınar

[mecaz]
 • Kötü durum, sıkıntı, dert

  Zavallının başına ne hâller geldi.

[dil bilgisi]
 • Durum

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ... hâline gelmek
 • hâlden anlamak (veya bilmek)
 • hâle yola koymak
 • hâl hâlin yoldaşıdır
 • hâl hatır (veya hâlini hatırını) sormak
 • hâli (veya hâlleri) duman olmak
 • hâli harap olmak
 • hâli kalmamak
 • hâline bakmamak
 • hâline köpekler bile güler
 • hâlini almak
 • hâli tavrı yerinde
 • hâli üzere
 • hâli vakti yerinde

Birleşik Kelimeler: hâl değişimi, hâl dili, hâl eki, hâl tercümesi, hâl ulacı, hâlihazır, arzuhâl, behemehâl, fevkalade hâl, hasbihâl, her hâlükârda, hüsnühâl, ilmihâl, iyi hâl, lisanıhâl, medeni hâl, olağanüstü hâl, seferî hâl, tercümeihâl, yalın hâl, aksi hâlde, fena hâlde, herhâlde, her hâlde, o hâlde, şu hâlde, ay hâli, insan hâli, insanlık hâli, isim hâli, keyif hâli, nez hâli, vasıta hâli, yönelme hâli, yükleme hâli, kendi hâlinde, koro hâlinde, orta hâlli

[isim] [eskimiş]
 • Çözme, çözülme

Birleşik Kelimeler: hal çaresi, halletmek, hallihamur, hallolmak, hallolunmak

[isim]
 • Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer
[isim] [tarih]
 • Tahttan indirme

Birleşik Kelimeler: haletmek


OH


[ünlem]
 • Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. duyguları belirten bir söz

  Oh, hele şükür! Hepsinin ellerinden kurtulduk. - Abdülhak Şinasi Hisar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • oh çekmek
 • oh demek
 • oh olsun!


HOL (Kelime Kökeni: İngilizce hall)


[isim]
 • Sofa

  Ekmekten bir lokma ısırırken hole bakıyorum. - Ahmet Ümit

Birleşik Kelimeler: müzikhol


HAS (Kelime Kökeni: Arapça ḫāṣṣ)


[sıfat]
 • Özgü

  Her medeniyet kendine has değerleri gerçekleştirerek insanlığın ortak hazinesini zenginleştirir. - Cemil Meriç

[mecaz]
 • İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kimse)
[isim] [tarih]
 • Başmaklık

Ata Sözleri ve Deyimler

 • has olmak

Birleşik Kelimeler: has un, kendine has


OHA


[ünlem]
 • Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan bir seslenme sözü
[argo]
 • Kaba ve yakışıksız davranışta bulunan kişilere karşı kullanılan söz