LABADA ile Oluşan Kelimeler (LABADA Kelime Türetme)LABADA harflerinden oluşan 14 kelime bulunuyor. LABADA kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Labada kelimesinin anlamı nedir?" içeriklerine bakabilirsiniz.

6 Harfli Kelimeler

LABADA10

5 Harfli Kelimeler

ABDAL9

4 Harfli Kelimeler

ABLA6, BALA6

3 Harfli Kelimeler

BAD7, ABA5, ADA5, BAL5, DAL5, ALA3

2 Harfli Kelimeler

AB4, AD4, AL2, LA2


AL


[isim]
 • Kanın rengi, kızıl, kırmızı
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Al bayrak. Al çuha.

[sıfat]
 • Bu renkte olan (at)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al elmaya taş atan çok olur
 • al giymedim ki alınayım
 • al gömlek gizlenemez
 • alı alına, moru moruna
 • alı al, moru mor
 • al kanlara boyanmak
 • al kiraz üstüne kar yağmış

Birleşik Kelimeler: albasma, albastı, al bayrak, alkarısı, al sancak, alyuvar

[isim] [eskimiş]
 • Aldatma, düzen, tuzak, hile

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz

[kimya]
 • Alüminyum elementinin simgesi

LA (Kelime Kökeni: İtalyanca la)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde `sol` ile `si` arasındaki ses
[kimya]
 • Lantan elementinin simgesi

ÂLÂ (Kelime Kökeni: Arapça aʿlā)


[sıfat]
 • İyi, pekiyi, daniska

  Beni Konya Lezzet Lokantası'na götürdü, âlâ bir öğle yemeği çekti. - Halide Edip Adıvar

Birleşik Kelimeler: arşıâlâ, ne âlâ, pekâlâ, dik âlâsı

[sıfat]
 • Karışık renkli, çok renkli, alaca

  Ala kilim eskimiş.

[isim]
 • Alabalık
[halk ağzında]
 • Açık kestane renginde olan, ela (göz)
[isim] [halk ağzında]
 • Kekliğin boynundaki siyah halka

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz

Birleşik Kelimeler: alabacak, alabalık, alabaş, alaçam, ala gün, alakarga, ala sulu, alatav, dağ alası, deniz alası, göl alası


AB (Kelime Kökeni: Farsça āb)


[isim] [eskimiş]
 • Su

Birleşik Kelimeler: abıhayat, abıkevser, abuhava


AD


[isim]
 • Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam

  Görmediniz mi, adını söyleyince herkes put kesiliyor. - Ahmet Hamdi Tanpınar

[dil bilgisi]
 • Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ad almak
 • ad çekmek
 • adı (bile) olmamak
 • adı batası (veya batasıca)
 • adı batmak
 • adı bile okunmamak
 • adı çıkmak
 • adı çıkmış dokuza, inmez sekize
 • adı deliye çıkmak
 • adı duyulmak
 • adı geçmek
 • adı gibi bilmek
 • adı kaldırılmak
 • adı kalmak
 • adı karışmak
 • adı kötüye çıkmak
 • adını ...-ye çıkarmak
 • adını ağzına abdestle almak
 • adını ağzına almamak
 • adını anmak
 • adını bağışlamak
 • adını çıkarmak
 • adını kirletmek (veya lekelemek)
 • adını koymak
 • adını taşımak
 • adını vermek
 • adı olmak
 • adı var
 • ad koymak
 • ad takmak
 • ad vermek
 • ad yapmak

Birleşik Kelimeler: ad aktarması, ad bilimi, ad cümlesi, ad çekimi, ad çekme, ad durumu, ad gövdesi, ad kökü, ad tabanı, ad tamlaması, addan türeme ad, addan türeme eylem, adı belirsiz, adı sanı, adı üstünde, adına, adıyla sanıyla, adlar dizgesi, adlı adıyla, bayramlık ad, birleşik ad, eylemden türeme ad, kısma ad, küçük ad, ön ad, özel ad, somut ad, soyut ad, takma ad, türemiş ad, yalın ad, aile adı, göbek adı, kod adı, soyadı, tanıtma adı, topluluk adı, yer adı, kendi adına

[isim]
 • Sayma

Birleşik Kelimeler: addetmek, addolunmak


ABA


[isim] [halk ağzında]
 • Abla
[isim]
 • Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş
[sıfat]
 • Bu kumaştan yapılan
[eskimiş]
 • Bu kumaştan yapılan ve dervişlerce giyilen hırka

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aba altında er yatar
 • aba altından sopa (veya değnek) göstermek
 • aba gibi
 • abanın kadri yağmurda bilinir
 • aba vakti yaba, yaba vakti aba
 • abayı sermek
 • abayı yakmak

Birleşik Kelimeler: aba güreşi


ADA


[isim] [coğrafya]
 • Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire

  İnziva yerim bazen limanda bir şileptir, bazen bir ada. - Refik Halit Karay

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ada gibi

Birleşik Kelimeler: ada balığı, ada çayı, ada soğanı, ada tavşanı, ada tepe, adayavrusu, gök ada, takımada, yarımada, dil adası, kavşak adası, mercan adası, yapı adası


BAL


[isim]
 • Bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde

Ata Sözleri ve Deyimler

 • bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)
 • bal bal demekle ağız tatlanmaz
 • bal dök de yala
 • bal gibi
 • balı dibinden, yağı yüzünden
 • balın âlâsı oğlun tazesinden
 • balı olan bal yemez mi?
 • balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer
 • bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil
 • bal olan yerde sinek de olur
 • bal sağmak
 • bal tutan parmağını yalar

Birleşik Kelimeler: bal arısı, balçiçeği, bal dudak, balgümeci, balhane, bal kabağı, bal kelebeği, balköpüğü, bal mumu, bal özü, bal peteği, bal rengi, acı bal, deli bal, süzme bal, ağaç balı, çam balı, gümeç balı, gün balı, kedi balı, kehribar balı, meyan balı, oğul balı, pamuk balı


DAL


[isim]
 • Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri

  Cılız dallar, yeşili fersiz, tırnak kadar yapraklar! - Tarık Buğra

[biyoloji]
 • Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, şube

Ata Sözleri ve Deyimler

 • dal budak salmak
 • dal gibi
 • dal gibi kalmak
 • dalları basmak
 • dal sürmek

Birleşik Kelimeler: dalkıran, dalkurutan, ana dal, yan dal, ana bilim dalı, harmandalı, zeytin dalı

[isim] [halk ağzında]
 • Arka, sırt

Ata Sözleri ve Deyimler

 • dalına basmak
 • dalına binmek
 • dal vermek

Birleşik Kelimeler: ana dal, doruk dal

[sıfat]
 • Çıplak, yalın

  Dalkılıç. Daltaban.

Birleşik Kelimeler: dalfes, dalfidan, dalgündüz, dalkılıç, dalöğle, daltaban, daluyku, dalyarak


ABLA


[isim]
 • Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi
[argo]
 • Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II)

  Bir akşam gel benimle, gidelim bir sarhoşluk edelim, ablaları şöyle bir dolaşalım. - Memduh Şevket Esendal

[teklifsiz konuşmada]
 • Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz

Birleşik Kelimeler: gelin abla


BALÂ


[isim]
 • Ankara iline bağlı ilçelerden biri
[isim] [halk ağzında]
 • Yavru, çocuk

BAD (Kelime Kökeni: Farsça bād)


[isim] [eskimiş]
 • Rüzgâr

  Esme ey bad esme canan uykuda. - Faruk Nafiz Çamlıbel

Birleşik Kelimeler: badısaba


ABDAL (Kelime Kökeni: Arapça abdāl)


[isim] [eskimiş]
 • Gezgin derviş

  Varıp yaslanayım Hacı Bektaş'a / Abdalın olayım çullar içinde - Gevheri

Ata Sözleri ve Deyimler

 • abdala "kar yağıyor" demişler, "titremeye hazırım" demiş
 • abdala malum olur
 • abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
 • abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz
 • abdalın dostluğu köy görününceye kadar
 • abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (veya yolda olur)
 • abdal tekkede, hacı Mekke'de bulunur

[isim] [tarih]
 • Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri
[eskimiş]
 • Tasavvufta manevi üst bir rütbe

LABADA (Kelime Kökeni: Rumca)


[isim] [bitki bilimi]
 • Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex patientia)