LÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½LAMA ile Oluşan Kelimeler (LÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½LAMA Kelime Türetme)LÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½LAMA harflerinden oluşan 14 kelime bulunuyor. LÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½LAMA kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

4 Harfli Kelimeler

ALMA5, AMAL5, LAMA5, MALA5, LALA4

3 Harfli Kelimeler

AMA4, LAM4, MAL4, ALA3, LAL3

2 Harfli Kelimeler

AM3, MA3, AL2, LA2


AL


[isim]
 • Kanın rengi, kızıl, kırmızı
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Al bayrak. Al çuha.

[sıfat]
 • Bu renkte olan (at)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al elmaya taş atan çok olur
 • al giymedim ki alınayım
 • al gömlek gizlenemez
 • alı alına, moru moruna
 • alı al, moru mor
 • al kanlara boyanmak
 • al kiraz üstüne kar yağmış

Birleşik Kelimeler: albasma, albastı, al bayrak, alkarısı, al sancak, alyuvar

[isim] [eskimiş]
 • Aldatma, düzen, tuzak, hile

Ata Sözleri ve Deyimler

 • al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz

[kimya]
 • Alüminyum elementinin simgesi

LA (Kelime Kökeni: İtalyanca la)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde `sol` ile `si` arasındaki ses
[kimya]
 • Lantan elementinin simgesi

ÂLÂ (Kelime Kökeni: Arapça aʿlā)


[sıfat]
 • İyi, pekiyi, daniska

  Beni Konya Lezzet Lokantası'na götürdü, âlâ bir öğle yemeği çekti. - Halide Edip Adıvar

Birleşik Kelimeler: arşıâlâ, ne âlâ, pekâlâ, dik âlâsı

[sıfat]
 • Karışık renkli, çok renkli, alaca

  Ala kilim eskimiş.

[isim]
 • Alabalık
[halk ağzında]
 • Açık kestane renginde olan, ela (göz)
[isim] [halk ağzında]
 • Kekliğin boynundaki siyah halka

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz

Birleşik Kelimeler: alabacak, alabalık, alabaş, alaçam, ala gün, alakarga, ala sulu, alatav, dağ alası, deniz alası, göl alası


LAL (Kelime Kökeni: Farsça lāl)


[sıfat]
 • Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • lal etmek

Birleşik Kelimeler: lalüebkem

[isim] [eskimiş]
 • Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş
[sıfat]
 • Bu taşın renginde olan

AM


[isim] [kaba konuşmada]
 • Dişilik organı
[kimya]
 • Amerikyum elementinin simgesi

LALA (Kelime Kökeni: Farsça lālā)


[isim] [eskimiş]
 • Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse

  Mekteple ev arasında daima bir lalanın refakatinde gidip gelmeye alıştı. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[tarih]
 • Şehzadelerin özel eğitmenleri
[ünlem]
 • Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • lala paşa eğlendirmek


ÂMÂ (Kelime Kökeni: Arapça aʿmā)


[sıfat]
 • Görme engelli
[bağlaç]
 • Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin, velakin

  Para kazanmayı hiç sevmiyordu ama hesapsız harcamaya bayılıyordu. - Necati Cumalı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ama ne
 • aması maması yok!
 • aması var


LÂM (Kelime Kökeni: Arapça lām)


[isim]
 • Arap alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • lâm elif çevirmek (veya çizmek)
 • lâmı cimi yok

[isim]
 • Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası

MAL (Kelime Kökeni: Arapça māl)


[isim]
 • Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü

  Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı. - Ömer Seyfettin

[ticaret]
 • Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, emtia
[mecaz]
 • Bayağı, aşağılık, kötü kimse

  Onun ne mal olduğunu bilirim.

[argo]
 • Esrar
[kaba konuşmada]
 • Orospu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • mal adama hem dost hem düşmandır
 • mal bulmuş Mağribî gibi
 • mal canı kazanmaz, can malı kazanır
 • mal canın yongasıdır
 • mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan
 • mal edinmek
 • mal etmek
 • malı götürmek
 • malını yemesini bilmeyen zengin her gün züğürttür
 • malın iyisi boğazdan geçer
 • malı ongun olanın adı angın olur
 • mal kaldırmak
 • mal kapatmak
 • mal meydanda
 • mal olmak
 • mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi
 • mal yapmak

Birleşik Kelimeler: mal beyanı, mal bildirimi, mal birliği, mal canlısı, mal mülk, mal sahibi, mal sandığı, mal varlığı, malın gözü, anamal, ara mal, başmal, beytülmal, fason mal, kabzımal, mirî mal, resülmal, sermaye mal, tapon mal, dünya malı, hırsız malı, işporta malı, ithal malı, mezat malı, orta malı, sıra malı, vakıf malı, yerli malı, ikame mal


ALMA


[isim]
 • Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız

Birleşik Kelimeler: açığa alma, kültüre alma, satın alma, koku alma duyusu, tat alma duyusu, tat alma organı


AMAL (Kelime Kökeni: Arapça aʿmāl)


[isim] [eskimiş]
 • İşler, işlemler

Birleşik Kelimeler: amalierbaa


LAMA (Kelime Kökeni: Fransızca lama)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Geviş getirenlerden, Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek ve boynu uzun hayvan
[isim]
 • Tibetlilerde ve Moğollarda Buda rahibi

Birleşik Kelimeler: dalay lama

[isim]
 • Küçük maden veya cam şerit

MALA (Kelime Kökeni: Farsça māle)


[isim]
 • Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı sıvama aracı