Ka ile Başlayan 5 Harfli KelimelerKA harfleri ile başlayan 5 harfli 182 kelime bulunuyor. Başında KA olan 5 harfli kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "ka ile biten 5 harfli kelimeler. İçinde Ka olan 5 harfli kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

KAVAF17, KAHVE15, KAVGA15, KAVUZ15, KAŞİF14, KAPIŞ13, KAPUZ13, KAĞIT13, KAHPE13, KAĞNI13, KAFES12, KAFUR12, KAÇIŞ12, KAĞAN12, KAYIP12, KAYGI12, KAVAS12, KAVİM12, KAVİS12, KAVKI12, KAVMİ12, KAVUK12, KAVUN12, KAVUT12, KADEH11, KAFİR11, KABIZ11, KALFA11, KAHYA11, KAVAL11, KAVAK11, KAYIŞ11, KAZAZ11, KAVAT11, KAVİL11, KAPLI10, KAPMA10, KAPUT10, KARGI10, KARGO10, KAMGA10, KAMIŞ10, KASAP10, KAMÇI10, KABZA10, KAHIR10, KALIP10, KAZIM10, KAYŞA10, KAYAÇ10, KAPAN9, KAPİK9, KAPAK9, KARGA9, KARHA9, KANIŞ9, KARIŞ9, KAŞIK9, KAŞLI9, KATİP9, KARŞI9, KADÜK9, KAGİR9, KAÇMA9, KAÇLI9, KABUS9, KAÇIK9, KALCI9, KALIÇ9, KALIŞ9, KAHİL9, KAHİN9, KAHİR9, KAHTA9, KAKIÇ9, KAKIŞ9, KAZIK9, KAZIL9, KAZMA9, KAMUS8, KANCA8, KANİŞ8, KAŞAR8, KAŞAN8, KASIM8, KADEM8, KADIN8, KADİM8, KAÇTA8, KADRO8, KABLO8, KABUK8, KABUL8, KAÇAK8, KAÇAR8, KALÇA8, KAKAÇ8, KAYIR8, KAYIT8, KAYMA8, KAYME8, KAYIN8, KAZAK8, KAZAN8, KAYIK8, KATIM7, KASNI7, KASMA7, KARYE7, KASEM7, KASIK7, KASIR7, KASIT7, KASİS7, KASKO7, KASLI7, KALYA7, KADAR7, KADER7, KADİR7, KADİT7, KABAK7, KABAN7, KABİL7, KABİN7, KABİR7, KALAY7, KALBİ7, KALIM7, KAKÜL7, KAİDE7, KAKIM7, KAYRA7, KAYAR7, KAYAK7, KAYAN7, KARIK6, KARIN6, KANUN6, KANTO6, KANON6, KAMET6, KAMİL6, KANIK6, KANIT6, KANLI6, KANMA6, KAMER6, KARLI6, KATIK6, KATKI6, KATLI6, KATMA6, KATOT6, KATIR6, KASTİ6, KARST6, KARUN6, KASET6, KARMA6, KAMAN6, KALEM6, KALAS6, KALIN6, KALIT6, KALMA6, KALIK6, KAİME6, KAKAO6, KAKMA6, KARAT5, KARAR5, KANAL5, KANAT5, KANKA5, KARNE5, KATAR5, KATİL5, KARNİ5, KATRE5, KALAN5, KALAK5


KARAR (Kelime Kökeni: Arapça ḳarār)


[isim]
 • Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı

  Bu kararı söyleyen sesin tesiri gözlerimizi yaşla doldurdu. - Hamdullah Suphi Tanrıöver

[hukuk]
 • Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm

  Yargıç kararı.

[müzik]
 • Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • karara bağlamak
 • karara kalmak
 • karar almak
 • karar altına almak
 • karara varmak
 • karar bulmak
 • kararında bırakmak
 • karar kılmak
 • karar vermek

Birleşik Kelimeler: kararname, bir karar, kavlükarar, nihai karar, orta karar, tashihikarar, ara kararı, arama kararı, gıyap kararı, görevsizlik kararı, göz kararı, hakem kararı, mahkeme kararı, takipsizlik kararı


KANAL (Kelime Kökeni: Fransızca canal)


[isim]
 • Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu

  Süveyş Kanalı.

  Panama Kanalı.

[anatomi]
 • İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol
[coğrafya]
 • İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz

  Mozambik Kanalı.

Birleşik Kelimeler: atmık kanalı, hava kanalı, öd kanalı, reçine kanalı, yarım daire kanalları


KANAT


[isim]
 • Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ

  Bir daldan hızla geçip gitti bir kuş kanadı / Sessizlik bir tüy gibi bir dakika sallandı / Pırıldadı bir ateş böceği sarmaşıkta - Halit Fahri Ozansoy

[askerlik]
 • Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah

  Ordunun sağ kanadı.

[spor]
 • Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol bölümü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kanadı altına almak
 • kanat açmak
 • kanat alıştırmak
 • kanat çırpmak
 • kanat germek

Birleşik Kelimeler: çakırkanat, kın kanat, kızılkanat, sağ kanat, sarıkanat, yelkenkanat, burun kanadı, kazkanadı, kuşkanadı, pencere kanadı


KANKA


[isim] [teklifsiz konuşmada]
 • Kardeş kadar yakın olan kimse

KARNE (Kelime Kökeni: Fransızca carnet)


[isim] [eğitim bilimi]
 • Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge

Birleşik Kelimeler: çalışma karnesi, sağlık karnesi


KATAR (Kelime Kökeni: Arapça ḳiṭār)


[isim]
 • Tren

  Kendisini getiren metro katarı yoluna devam edip karanlık tünelde kaybolmuştu. - Osman Aysu

Birleşik Kelimeler: sürat katarı, turna katarı, yük katarı


KATİL (Kelime Kökeni: Arapça ḳātil)


[isim]
 • İnsan öldüren kimse, cani

  Öldürdüğü güzele ağlayan bu katilin / Elleri kanlı fakat gözyaşları temizdi - Enis Behiç Koryürek

[sıfat]
 • Öldürücü, ölüme neden olan

  Katil kurşun.

Birleşik Kelimeler: kanlı katil, kiralık katil

[isim]
 • Öldürme

Birleşik Kelimeler: katletmek, katliam


KARNİ (Kelime Kökeni: Fransızca cornue)


[isim] [kimya]
 • Laboratuvarda damıtma işlerinde kullanılan, geniş karınlı, dar ve eğri boyunlu cam kap

KATRE (Kelime Kökeni: Arapça ḳaṭre)


[isim] [eskimiş]
 • Damla

Ata Sözleri ve Deyimler

 • katresi kalmadı (veya yok)


KALAN


[sıfat]
 • Kalma işini yapan
[isim] [matematik]
 • Bir çıkarmanın sonucu
[isim] [matematik]
 • Bölme işleminde bölünenden artan sayı

KALAK


[isim] [halk ağzında]
 • Burun, burun ucu

KARIK


[isim]
 • Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
[sıfat]
 • Karlı bir alana bakma sonucu kamaşmış (göz)
[isim] [halk ağzında]
 • Ark

KARIN


[isim]
 • İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi

  Şuursuz bir acele ile mahmuzlarını atının karnına vurdu. - Ömer Seyfettin

[mecaz]
 • İç, gönül, akıl, kafa

  Ben senin karnındakini ne bileyim?

[mecaz]
 • Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme
[fizik]
 • Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • karın doyurmak
 • karnı büyümek
 • karnından konuşmak (veya söylemek)
 • karnını doldurmak
 • karnı tok it gölgede yatar
 • karnı tok, sırtı pek
 • karnı zil çalmak

Birleşik Kelimeler: karın ağrısı, karın boşluğu, karıntası, karın tokluğuna, karın zarı, karından ayaklılar, karından bacaklılar, karnı aç, karnı burnunda, karnı geniş, karnıkara, karnı kara, karnı tok, karnıyarık, karnından konuşan, orta karın, yumuşak karın, aç karnına, tok karnına


KÂNUN (Kelime Kökeni: Arapça kānūn)


[isim] [eskimiş]
 • Eski takvimde yer alan kânunusani, kânunuevvel ay adlarında geçen `ateş ocağı` anlamındaki söz

  Eski tabirle kânunları yani aralık ve ocak aylarını sevmem. - Burhan Felek

Birleşik Kelimeler: ilk kânun, son kânun

[isim] [hukuk]
 • Yasa

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kanun çıkarmak
 • kanunu çiğnemek

Birleşik Kelimeler: kanun adamı, kanun dışı, kanun hükmünde kararname, kanun koyucu, kanun layihası, kanun maddesi, kanunname, kanun sözcüsü, kanun tasarısı, kanun teklifi, kanunuesasi, vazııkanun, arz talep kanunu, orman kanunu, üç hâl kanunu

[isim] [müzik]
 • Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı

  Kanunun ilk kez Farabi tarafından yapıldığı söylenir.


KANTO (Kelime Kökeni: İtalyanca canto)


[isim] [tiyatro]
 • Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri

  Kantodan piyese kadar her gösteriye katılıyor; herkesi hüzne, sevgiye, coşkuya, isteğe boğuyordu. - Cahit Külebi