Ka ile Başlayan 11 Harfli KelimelerKA harfleri ile başlayan 11 harfli 222 kelime bulunuyor. Başında KA olan 11 harfli kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "ka ile biten 11 harfli kelimeler. İçinde Ka olan 11 harfli kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

KADINGÖBEĞİ33, KAHVEHANECİ28, KAVRAYIŞSIZ28, KAVGASIZLIK27, KARDİYOGRAF26, KARDİYOLOJİ26, KANUNUEVVEL25, KAPLANBOĞAN25, KAVGALAŞMAK25, KALIPLAŞMIŞ24, KAYGISIZLIK24, KARTOGRAFYA24, KARPUZCULUK24, KANSEROLOJİ23, KAPKAÇÇILIK23, KAHPELEŞMEK23, KADİFELEŞME23, KADEHDAŞLIK23, KAHVALTILIK23, KAVUŞTURMAK23, KAŞAĞILAMAK23, KAŞAĞILATMA23, KAVRAMCILIK23, KAŞAĞILANMA23, KAHREYLEYİŞ22, KALEYDOSKOP22, KARDİYOSKOP22, KAYINVALİDE22, KARTOGRAFİK22, KARŞILAYICI22, KAVRANILMAZ22, KAVRAMLAŞMA22, KAVARACILIK22, KALSİYUMSUZ21, KAPIŞTIRMAK21, KAPILGANLIK21, KARDİYOGRAM21, KAFİRLEŞMEK21, KALORİFERCİ21, KALDIRIMSIZ21, KALAVRAHANE21, KAYPAKLAŞMA21, KARŞILIKSIZ21, KARIŞTIRICI21, KAVİLLEŞMEK21, KANSIZLAŞMA20, KAMYONCULUK20, KAMÇILAŞMAK20, KAMÇIKUYRUK20, KALVENCİLİK20, KAPIMANDALI20, KAPASİTESİZ20, KAPAROZLAMA20, KALPAKÇILIK20, KAHPELENMEK20, KAĞITLANMAK20, KADROSUZLUK20, KAÇINGANLIK20, KALIPLAŞMAK20, KARDİYOPATİ20, KAYITSIZLIK20, KAYIRICILIK20, KARGIŞLAMAK20, KARGASEKMEZ20, KARŞITÇILIK20, KAVAKLIDERE20, KABADAYILIK19, KAMBURLAŞMA19, KARBORUNDUM19, KALPAZANLIK19, KARAHİNDİBA19, KARABORSACI19, KADİRBİLMEZ19, KABZIMALLIK19, KALBURCULUK19, KAZDIRILMAK19, KAYGILANMAK19, KARŞITLAŞMA19, KARŞILAŞMAK19, KARGAGİLLER19, KAVRANILMAK19, KAŞINDIRMAK19, KANUNSUZLUK18, KARBONLAŞMA18, KAHREYLEMEK18, KADROLAŞMAK18, KADINLAŞMAK18, KADEMSİZLİK18, KABUKLAŞMAK18, KABALACILIK18, KALAFATLAMA18, KAZANDIRMAK18, KAYNAŞTIRMA18, KAYNAKÇILIK18, KAYINGİLLER18, KAYDIRILMAK18, KAYDEDİLMEK18, KAYBEDİLMEK18, KASILGANLIK18, KARTONPİYER18, KARİKATÜRCÜ18, KATABOLİZMA18, KAŞANDIRMAK18, KANDİLLEŞME17, KAMÇILATMAK17, KAMÇILANMAK17, KAMAŞTIRMAK17, KARDEŞLENME17, KARARSIZLIK17, KAPATTIRMAK17, KAHRAMANLIK17, KAHIRLANMAK17, KADERSİZLİK17, KABAKLAŞMAK17, KABAKGİLLER17, KAİDESİZLİK17, KALKIŞILMAK17, KALİBRASYON17, KALIPLATMAK17, KALIPLANMAK17, KALABALIKÇA17, KAKIŞTIRMAK17, KASTARCILIK17, KASNAKÇILIK17, KARMAŞTIRMA17, KARMAŞIKLIK17, KARIŞTIRMAK17, KATIŞTIRMAK17, KATALOGLAMA17, KANTARCILIK16, KANSERLEŞME16, KANGALLANMA16, KANGALLAMAK16, KANDİLCİLİK16, KANDIRILMAK16, KANÇILARLIK16, KANATSIZLAR16, KANUNLAŞMAK16, KARAKOYUNLU16, KARAÇALILIK16, KAPKARANLIK16, KAPAKLANMAK16, KABARECİLİK16, KALKINDIRMA16, KALINLAŞMAK16, KALDIRILMAK16, KAZIKLANMAK16, KAYMAKAMLIK16, KAYDETTİRME16, KASTAMONULU16, KARŞITLAMAK16, KARŞILANMAK16, KATRANCILIK16, KATMERLEŞME16, KATMANLAŞMA16, KATIRLAŞMAK16, KAŞIKLATMAK16, KAŞIKLANMAK16, KANLANDIRMA15, KANCALANMAK15, KAMİKAZELİK15, KANUNUESASİ15, KARBONLAMAK15, KARBOKSİLLİ15, KARBOKSİLİK15, KARARLAŞMAK15, KARAMANDOLA15, KARAKTERSİZ15, KADEMELENME15, KADEMELEMEK15, KABULLENMEK15, KABUKLANMAK15, KABİLİYETLİ15, KALKERLEŞME15, KALENDERİYE15, KALBURLATMA15, KALBURLANMA15, KALBURLAMAK15, KAZASKERLİK15, KAYNATILMAK15, KAYNANADİLİ15, KAYMAKLANMA15, KASKETÇİLİK15, KARTELLEŞME15, KATLANDIRMA15, KAŞARLANMAK15, KATMERCİLİK15, KANTİNCİLİK14, KALTABANLIK14, KARATECİLİK14, KARAMSARLIK14, KARAKTERİZE14, KABLELMİLAT14, KALITSALLIK14, KALAYLATMAK14, KALAYLANMAK14, KAYNAKLANMA14, KASKOLATMAK14, KANITLANMAK13, KANIKLANMAK13, KARDİNALLİK13, KARARTILMAK13, KALORİMETRE13, KALINLATMAK13, KALENDERLİK13, KALORİMETRİ13, KALEBENTLİK13, KALANTORLUK13, KALEMKARLIK13, KASTARLAMAK13, KASNAKLAMAK13, KARTONLAMAK13, KASTARLANMA13, KATLANILMAK13, KATKILANMAK13, KANTARLAMAK12, KANATLANMAK12, KARİNALILAR12, KATRANLATMA12, KATRANLANMA12, KATRANLAMAK12, KATARLANMAK12


KANTARLAMAK


[-i]
 • Kantarla ağırlığını ölçmek
[mecaz]
 • Düşünüp taşınmak
[mecaz]
 • Birini denemek, sınamak

KANATLANMAK


[nesnesiz]
 • Uçmaya başlamak
[mecaz]
 • Çok sevinmek

  Nasıl coşuyor, nasıl kanatlanıyordu anlatırken. - Yusuf Ziya Ortaç


KARİNALILAR


[isim] [hayvan bilimi]
 • Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfının hemen bütün kuşları içine alan büyük bir bölümü

KATRANLATMA


[isim]
 • Katranlatmak işi

KATRANLANMA


[isim]
 • Katranlanmak işi

KATRANLAMAK


[-i]
 • Bir yere, bir şeye katran sürerek katranla kaplamak

KATARLANMAK


[nesnesiz] [halk ağzında]
 • Katar durumuna gelmek, arka arkaya gelmek

KANITLANMAK


[nesnesiz]
 • Kanıtlama işi yapılmak, ispat edilmek

KANIKLANMAK


[-le] [halk ağzında]
 • Edindiği bir şeyi yeter bulmak, yetinmek, kanaat etmek

KARDİNALLİK


[isim]
 • Kardinal olma durumu

KARARTILMAK


[nesnesiz]
 • Karanlık duruma getirilmesini sağlamak

  Pencereler harp dolayısıyla karartılmış olduğundan müthiş bir karanlık içinde kalabalık kaynaşıyordu. - Sait Faik Abasıyanık


KALORİMETRE (Kelime Kökeni: Fransızca calorimètre)


[isim] [fizik]
 • Isıölçer

KALINLATMAK


[-i]
 • Kalınlaştırmak

KALENDERLİK


[isim]
 • Kalender olma durumu

  Benim kalenderliğimi görünce arkadaşların da sinirleri yatıştı. - Çetin Altan


KALORİMETRİ (Kelime Kökeni: Fransızca calorimétrie)


[isim] [fizik]
 • Isı ölçümü