K ile Biten KelimelerK ile biten 15506 kelime bulunuyor. Sonu K olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "K ile başlayan kelimeler. İçinde k olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

ŞEFFAFLAŞTIRMAK41, BÖLÜŞTÜRÜVERMEK39, ÇÖZÜMLEYİVERMEK39, BOĞAZLAYIVERMEK38, BAĞIŞLAYIVERMEK38, ÇÖZÜMLENİVERMEK37, BAĞDAŞTIRICILIK36, ÇÖZÜNDÜREBİLMEK36, ÇÖZDÜRÜLEBİLMEK36, VURDUMDUYMAZLIK36, ÇÖZÜMLEYEBİLMEK35, ÇAĞDAŞLAŞTIRMAK35, ÇUVALLAYIVERMEK35, PROPAGANDACILIK35, ÇAĞCILLAŞTIRMAK34, DEĞİŞTİRİVERMEK34, GERÇEKÜSTÜCÜLÜK34, BOĞAZLAYABİLMEK33, BÖLÜŞTÜREBİLMEK33, BUHARLAŞIVERMEK33
Tümünü Gör

14 Harfli Kelimeler

KÖPEKOĞLUKÖPEK43, ÇÖZÜMSÜZLEŞMEK39, ÖZGÜRLÜKSÜZLÜK39, HAFİFMEŞREPLİK38, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK36, HİDROBİYOLOJİK36, BAĞIŞLAYICILIK35, MÜRÜVVETSİZLİK35, PSİKOPATOLOJİK35, AVUÇLAYIVERMEK34, ANGAJMANSIZLIK34, AĞDALAŞIVERMEK34, BAŞPEHLİVANLIK34, BAĞIMSIZLAŞMAK34, ÇÖZÜMLEYİCİLİK34, HAFİFLEŞTİRMEK34, PARAPSİKOLOJİK34, RADYOBİYOLOJİK34, AŞAĞILAYICILIK33, BUĞULANIVERMEK33
Tümünü Gör

13 Harfli Kelimeler

JEOMORFOLOJİK42, HOŞGÖRÜSÜZLÜK41, SAĞGÖRÜSÜZLÜK41, HİDROJEOLOJİK40, ÖVÜNDÜRÜCÜLÜK40, FOTOĞRAFÇILIK39, RÖPORTAJCILIK38, ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK37, COĞRAFYACILIK37, BAŞREJİSÖRLÜK36, AÇGÖZLÜLEŞMEK35, DOĞAÜSTÜCÜLÜK35, FOTOĞRAFLAMAK35, FİTOPATOLOJİK35, HAZIRCEVAPLIK35, AÇIKGÖZLEŞMEK34, BOĞDURUVERMEK34, ÇÖZÜNDÜRÜLMEK34, ÇAĞRIŞIMCILIK34, FİLOZOFLAŞMAK34
Tümünü Gör

12 Harfli Kelimeler

KÖPOĞLUKÖPEK41, BÖĞÜRÜVERMEK38, GÖRÜNGÜCÜLÜK37, ŞEFFAFLAŞMAK37, GÜNGÖRMÜŞLÜK36, ÇÖZÜLÜVERMEK35, DÖNÜŞÜMCÜLÜK35, BÖLÜŞÜVERMEK34, AÇIKGÖZLÜLÜK33, BÜZÜŞÜVERMEK33, DÖVDÜRTÜLMEK33, NÖROŞİRÜRJİK33, VAHVAHLANMAK33, BÖĞÜREBİLMEK32, KARAGÖZCÜLÜK32, BOĞULUVERMEK31, BÜYÜYÜVERMEK31, BAĞDAŞMAZLIK31, ÇOĞALIVERMEK31, ÇAĞDAŞLAŞMAK31
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

GÖRGÜSÜZLÜK35, ÇÖZÜMSÜZLÜK34, GÖRÜŞSÜZLÜK34, ÇÖPLÜKÇÜLÜK33, DÖVÜŞTÜRMEK33, GÖVDESİZLİK33, GÖREVDAŞLIK33, GÖZLÜKÇÜLÜK33, HOŞGÖRÜRLÜK33, DÖVDÜRÜLMEK32, DÖNÜŞSÜZLÜK32, FÜTÜROLOJİK32, GÖTÜRÜCÜLÜK32, GÖĞÜSLENMEK32, MUVAZZAFLIK32, SÖVÜŞTÜRMEK32, VAYVAYCILIK32, VUZUHSUZLUK32, BOŞBOĞAZLIK31, DÖVÜLGENLİK31
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

DÖVÜŞÇÜLÜK36, GÖRGÜCÜLÜK33, FİZYOLOJİK32, ÇÖZÜVERMEK31, GRAFOLOJİK31, GÖĞÜSLEMEK31, AÇGÖZLÜLÜK30, BURJUVALIK30, KÖPOĞLULUK30, SÖĞÜŞLEMEK30, AÇIKGÖZLÜK29, DÖVDÜRTMEK29, GÖRÜŞLÜLÜK29, GÖMÜLDÜRÜK29, GÖREVCİLİK29, GÜMÜŞÇÜLÜK29, KÖPRÜCÜLÜK29, MORFOLOJİK29, ÖĞÜRLEŞMEK29, ÖNGÖRÜLMEK29
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

ÖVGÜCÜLÜK34, ÖĞÜTÇÜLÜK31, ŞEFFAFLIK31, BLÖFÇÜLÜK30, ÇÖĞDÜRMEK30, ÇÖZÜCÜLÜK30, GÖZSÜZLÜK30, ÇÖZGÜNLÜK29, PEDAGOJİK29, SÖRFÇÜLÜK29, DÖVDÜRMEK28, GÖRÜCÜLÜK28, BÖĞÜRTMEK27, FONOLOJİK27, GÖRMÜŞLÜK27, GOLFÇÜLÜK27, KÖRFEZCİK27, ÖĞÜTÜLMEK27, ÖLÇÜCÜLÜK27, SÖVDÜRMEK27
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

GÖĞÜSLÜK30, ÇÖĞÜNCEK29, ÖVÜCÜLÜK29, SÖĞÜŞLÜK29, ÇÖPÇÜLÜK28, DÖVÜŞMEK28, GÖZCÜLÜK28, JEOLOJİK28, MUVAFFAK28, ÇÖĞÜNMEK27, DÜĞÜMCÜK27, JEOFİZİK27, SÖVÜŞMEK27, TEFEVVUK27, BÖĞÜRMEK26, ÇÖZÜŞMEK26, DÜĞÜRCÜK26, HAVUZCUK26, MÜŞEVVİK26, SÖĞÜTLÜK26
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

ÖZGÜLÜK24, ÖĞÜRLÜK24, ÖPÜŞMEK23, ÖĞÜTMEK23, ÖĞÜRMEK23, GÖNÇLÜK22, MUVAFIK22, ÖVÜNMEK22, ÖVÜLMEK22, YIĞIŞIK22, AĞAÇÇIK21, BÜZÜŞÜK21, BAĞIŞIK21, GÖZEMEK21, PÖHRENK21, YIVIŞIK21, DOĞACAK20, GÖZENEK20, GÜNEĞİK20, GÜLÜCÜK20
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

GÖMGÖK27, ÇÖĞMEK23, ÖPÜCÜK23, ÇÖPLÜK21, DÖVMEK21, GÖLCÜK21, GÖZLÜK21, SÖZCÜK21, DÜĞMÜK20, GÖYNÜK20, GÖÇMEK20, ÖVÜNEK20, SÖVMEK20, BAĞCIK19, ÇÖZMEK19, DIĞDIK19, GÖYMEK19, GÖKÇEK19, GEVŞEK19, MAFEVK19
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

GÖVEK21, GÖÇÜK20, PÖÇÜK20, ÇÖZÜK19, GÖYÜK19, HÖYÜK19, HÖDÜK19, GÖMÜK18, ÖVMEK18, ÖĞREK18, GÖBEK17, GÖLÜK17, KÖPÜK17, AĞCIK16, BOĞUK16, BÖCEK16, ÇÖKÜK16, DÖŞEK16, GÜCÜK16, MUJİK16
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

FEVK16, GÖRK14, KÖŞK13, ÖZEK13, ŞEVK13, ŞAVK13, ZEVK13, CÖNK13, BÖRK12, ÖBEK12, ÖRÜK12, ÖLÜK12, UFUK12, EĞİK11, FLOK11, FOLK11, SEVK11, UFAK11, AFAK10, FİNK10
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

K13, JAK12, FOK10, FAK9, FEK9, KÖK9, LÖK9, ÖRK9, ÇÜK8, GIK8, HIK8, BÜK7, ÇOK7, DÜK7, GAK7, HAK7, PAK7, PEK7, PİK7, ŞOK7
Tümünü Gör

2 Harfli Kelimeler

OK3, AK2, EK2


AK


[isim]
 • Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
[sıfat]
 • Bu renkte olan
[sıfat] [mecaz]
 • Temiz
[sıfat] [mecaz]
 • Dürüst
[sıfat] [mecaz]
 • Sıkıntısız, rahat

  Ak günler göresin.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ak akçe kara gün içindir
 • ak dediğine kara demek
 • ak don kara don geçitte belli olur
 • ak gün ağartır, kara gün karartır
 • akı ak karası kara
 • akı karası geçitte belli olur
 • akım derken bokum demek
 • ak koyun kara koyun geçit başında belli olur
 • ak koyunu gören içi dolu yağ sanır
 • ak koyunun kara kuzusu da olur
 • ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır
 • akla karayı seçmek
 • ak sakaldan yok sakala gelmek

Birleşik Kelimeler: ak ağa, akağaç, akamber, akasma, akbaba, akbakla, akbalık, akbalıkçıl, akbasma, akbaş, ak benek, akbuğday, akburçak, akciğer, akçöpleme, akdarı, ak demir, akdiken, akdoğan, akdut, ak gözlü, akgünlük, akhardal, ak kan, akkaraman, akkarınca, akkavak, akkefal, akkelebek, akkor, akkuş, akkuyruk, aklevrek, ak madde, akmantar, ak pak, akpas, akpelin, ak saçlı, aksakal, ak sakallı, aksedir, aksoğan, aksöğüt, aksu, aksuna, aksungur, ak sülümen, aktaş, aktavşan, aktöre, aktutma, ak yazı, ak yel, ak yem, Ak Yıldız, akyuvar, akzambak, yüzü ak, göz akı, yumurta akı, yüz akı


EK


[isim]
 • Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça

  Yazının ekleri.

[sıfat]
 • Eklenmiş, katılmış

  Okul müdürüyken okulun ek inşaatında hamallarla birlikte çalışmış. - Haldun Taner

[dil bilgisi]
 • Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan, başa, sona veya kelimenin içine eklenebilen, bağımlı dil bilgisi ögeleri, lahika

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ek bent olmak
 • ekini belli etmemek

Birleşik Kelimeler: ek bileziği, ek bütçe, ek ders, ek eylem, ek fiil, ek görev, ek gün, ek kart, ek kök, ek oylum, ek ödenek, ek poliçe, ek süre, ek tahsisat, iç ek, işlek ek, ön ek, son ek, aidiyet eki, bildirme eki, çekim eki, çoğul eki, çokluk eki, durum eki, edilgenlik eki, eşitlik eki, hâl eki, ilgi eki, iyelik eki, kişi eki, küçültme eki, nispet eki, olumsuzluk eki, soru eki, şahıs eki, topluluk eki, türetme eki, yapım eki, yokluk eki, yön eki, yön gösterme eki, zaman eki, çatı ekleri


OK


[isim]
 • Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
[matematik]
 • Bir dairede bir kirişin ortasında bu kirişi gören yayın ortasına indirilen doğru parçası

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ok atmak
 • ok gibi (yerinden) fırlamak
 • ok yaydan (veya yayından) çıkmak

Birleşik Kelimeler: ok meydanı, ok yılanı, suoku


BÜK


[isim]
 • Dönemeç

ÇOK


[sıfat]
 • Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı

  Bana matematik çok kolay geldi. - Falih Rıfkı Atay

[zarf]
 • Aşırı bir biçimde

  Biz çocuklar evimizi çok beğendik. - Ayla Kutlu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çok baharın otunu yemek
 • çok bilen (veya söyleyen) çok yanılır
 • çok el ya yağmaya ya yolmaya
 • çok gelmek
 • çok gezen tavuk ayağında pislik getirir
 • çok görmek
 • çok havlayan köpek ısırmaz
 • çok koşan çabuk (veya çok veya tez) yorulur
 • çok naz âşık usandırır
 • çok olmak
 • çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin
 • çok söylemek
 • çok şey!
 • çok şükür
 • çok yaşayan (veya okuyan) bilmez, çok gezen bilir

Birleşik Kelimeler: çok anlamlı, çok ayaklılar, çokbilmiş, çok çok, çok düzlemli, çok eşli, çok fazlı, çok geçmeden, çokgen, çok gizli, çok gözeli, çok hücreli, çok karılı, çok katlı otopark, çok kısa dalga, çok kocalılık, çok ortaklı, çok partili, çoksatar, çok sesli, çok sözlü, çok şiddetli fırtına, çok tanrıcı, çok tanrılı, çok taraflı, çok terimli, çok uluslu, çok yanlı, çok yıllık, çok yönlü, çok yüzlü, az çok, birçok, pek çok, birçoğu


DÜK (Kelime Kökeni: Fransızca duc)


[isim] [tarih]
 • Avrupa ülkelerinde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı

GAK


[isim]
 • Karganın çıkardığı ses

HÂK (Kelime Kökeni: Farsça ḫāk)


[isim] [eskimiş]
 • Toprak

Ata Sözleri ve Deyimler

 • hâk ile yeksan etmek
 • hâk ile yeksan olmak

[isim]
 • Adalet

  Haktan ayrılmamalı.

[sıfat]
 • Doğru, gerçek

  Karacaoğlan der ki sözüm haktır. - Karacaoğlan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • hak (veya hakkını) yemek
 • hak deyince akan sular durur
 • hak etmek
 • hak kazanmak
 • hakkı geçmek
 • hakkı için
 • hakkından gelmek
 • hakkını aramak
 • hakkını helal etmek
 • hakkını vermek
 • hakkı olmak
 • hakkı ödenmemek
 • hakkı tanımak
 • hakkı var
 • hak vermek
 • hak yerini bulur (veya yerde kalmaz)

Birleşik Kelimeler: hak ediş, hak ihlali, hakkıhıyar, hakkıhuzur, hakkımüktesep, hak kısıtlaması, hak kuşu, hakkısükût, haksever, haktanır, hak yolu, ayni hak, emrihak, ihkakıhak, kazanılmış hak, müktesep hak, barut hakkı, buluş hakkı, cevap hakkı, geçiş hakkı, geçit hakkı, gösterme hakkı, göz hakkı, huzur hakkı, iltica hakkı, intifa hakkı, irtifak hakkı, isim hakkı, kabotaj hakkı, konuşmama hakkı, kul hakkı, makas hakkı, oy hakkı, ölme hakkı, ön alım hakkı, özlük hakkı, patent hakkı, rücu hakkı, rüçhan hakkı, sarraflık hakkı, seçilme hakkı, seçme hakkı, sığınma hakkı, susma hakkı, sükût hakkı, şufa hakkı, takdir hakkı, telif hakkı, tuz ekmek hakkı, veto hakkı, yanıt hakkı, yasama hakkı, yazar hakkı, yumruk hakkı, hasta hakları

[isim] [eskimiş]
 • Maden, ağaç, taş üzerine elle yazı veya şekil oyma, kazı

  Mühür hakki.

Birleşik Kelimeler: hakketmek

[isim] [din bilgisi]
 • Tanrı

  Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal. - Mehmet Akif Ersoy

Ata Sözleri ve Deyimler

 • Hak getire
 • Hakk'ın rahmetine kavuşmak (veya Hakk'a kavuşmak veya Hakk'a yürümek)

Birleşik Kelimeler: Hak dini, Cenabıhak


PAK (Kelime Kökeni: Farsça pāk)


[sıfat]
 • Temiz

  Efendiler, bizim çehremiz her zaman temiz ve pak idi ve daima temiz ve pak kalacaktır. - Atatürk

Birleşik Kelimeler: ak pak, pirüpak, temiz pak, akça pakça


PEK


[sıfat]
 • Sert, katı
[zarf]
 • Gereken, beklenen veya alışılmış olandan çok

  Pek beğendikleri ve pek sevdikleri hâlde aldatırlar. - Hüseyin Cahit Yalçın

[zarf] [halk ağzında]
 • Hızlı olarak

  Pek gittiği için çabuk yoruldu.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pek söylemek

Birleşik Kelimeler: pekâlâ, pek başlı, pek canlı, pek çoğu, pek çok, pek doku, pek gözlü, pekiyi, pek pek, pek yürekli, pek yüzlü, ağzı pek, arkası pek, canı pek, gözü pek, sırtı pek, yüreği pek, yüzü pek


PİK (Kelime Kökeni: İngilizce pig)


[isim]
 • Dökme demir

Birleşik Kelimeler: pik boru

[isim] [denizcilik]
 • Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken
[isim]
 • Maça

Ata Sözleri ve Deyimler

 • pik yapmak


ŞOK (Kelime Kökeni: Fransızca choc)


[isim]
 • Ani bir değişiklik sonucunda ortaya çıkan şaşkınlık

  Sinan, şoka uğramış bir hâlde soruyor. - Ahmet Ümit

[sıfat]
 • Şaşırtıcı, alışılmamış, beklenmedik
[ruh bilimi]
 • Kaza, beklenmeyen bir olay, bazı ilaç ve uyuşturucuların yarattığı fiziksel veya ruhsal olarak birdenbire gelişen karmaşık belirtilerin tümü

Birleşik Kelimeler: şok tedavisi, artçı şok, kültür şoku


ÇÜK


[isim] [kaba konuşmada]
 • Erkeklik organı

GIK


[isim]
 • `Ses çıkarmasına fırsat vermemek` anlamındaki gık dedirtmemek, `ses çıkarmak, karşı çıkmak, yakınmak` anlamındaki gık demek, `sesini çıkarmamak, karşı çıkmamak, yakınmamak` anlamındaki gık dememek (veya gıkı çıkmamak) deyimlerinde geçen bir söz

  İstediğine sopa çeker, istediğini sürer, dünyanın anasını ağlatır, gene kimse gık diyemez. - Halide Edip Adıvar


HIK


[isim]
 • Hıçkırırken boğazdan çıkan ses

Ata Sözleri ve Deyimler

 • hık demiş (anasının veya babasının) burnundan düşmüş
 • hık tutmak

Birleşik Kelimeler: hık mık