Kır ile Biten KelimelerKIR ile biten 10 kelime bulunuyor. Sonu KIR olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Kır kelimesinin anlamı nedir? Kır ile başlayan kelimeler. İçinde kır olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

10 Harfli Kelimeler

DİYARBAKIR17

8 Harfli Kelimeler

TAMTAKIR10

6 Harfli Kelimeler

BOZKIR13, DAZKIR12, BALKIR9

5 Harfli Kelimeler

ÇAKIR9, BAKIR8, LIKIR7, TIKIR7

3 Harfli Kelimeler

KIR4


KIR


[isim]
 • Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk

  Gözlerinden, kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü. - Falih Rıfkı Atay

[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Kır sakal. Kır at.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan

Birleşik Kelimeler: gök kır, koyu kır, bakla kırı, demir kırı, sıçan kırı, süt kırı, turna kırı

[isim]
 • Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ bayır

  Araba tenha, düz yolda tıkır tıkır gidiyor, ara sıra kır kokuları getiren hafif bir rüzgâr esiyordu. - Ömer Seyfettin

Birleşik Kelimeler: kır bekçisi, kır çiçeği, kır eğlencesi, kır gerillası, kır gülü, kır kahvesi, kır serdarı


LIKIR


[isim]
 • Sıvıların bir kaptan akarken çıkardığı ses

Birleşik Kelimeler: lıkır lıkır


TIKIR


[isim]
 • Tıkırdayan, birbirine vuran, çarpan şeylerin çıkardığı ses
[argo]
 • Para

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tıkırını yoluna koymak
 • tıkırı yolunda olmak (veya gitmek)

Birleşik Kelimeler: tıkır tıkır, keyfi tıkırında


BAKIR


[isim] [kimya]
 • Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu)
[sıfat]
 • Bu elementten yapılmış

  Ertesi gün çadırların önünde Haldun Nedret'in Kadıköy'den getirdiği bakır lamba yanıyordu. - Abdülhak Şinasi Hisar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • bakır çalmak

Birleşik Kelimeler: bakır alaşımı, bakır çalığı, bakır kaplama, bakır oksit, bakır pası, bakır rengi, bakır sülfat, bakır taşı, bakır tuzu, dişi bakır, erkek bakır


BALKIR


[isim] [halk ağzında]
 • Parıltı

ÇAKIR


[sıfat]
 • Açık mavi, hareli ela (göz)

  Soluk esmer renkli, çakır gözlü, ağır tavırlı, az konuşur bir delikanlıydı. - Memduh Şevket Esendal

[isim]
 • Çakırdoğan

Birleşik Kelimeler: çakır ayaz, çakır çukur, çakırdiken, çakırdoğan, çakırkanat, çakırkeyif, çakır pençe

[isim] [eskimiş]
 • Şarap

TAMTAKIR


[sıfat]
 • İçinde bulunması gereken şeylerden hiçbiri bulunmayan, bomboş

  Bir zamanlar hazinemiz tamtakırdı, sıçan düşse başı yarılırdı. - Talât Halman

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tamtakır kuru (veya kırmızı) bakır
 • tamtakır olmak


DAZKIR


[isim] [coğrafya]
 • Ot bitmeyen, tuzlu, kıraç, kurak, yarı bozkır, yarı çöl özelliği gösteren yer

BOZKIR


[isim] [coğrafya]
 • Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız doğal alan, step

  Köyün etrafı çıplak, ümitsizlik verici tepelerle ve bozkırla çevrilidir. - Mehmet Kaplan

Birleşik Kelimeler: bozkır kedisi, bozkır koyunu, bozkır tavuğu, kutup bozkırı

[isim]
 • Konya iline bağlı ilçelerden biri

DİYARBAKIR


[isim]
 • Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri