Kır ile Başlayan 9 Harfli KelimelerKIR harfleri ile başlayan 9 harfli 24 kelime bulunuyor. Başında KIR olan 9 harfli kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "kır ile biten 9 harfli kelimeler. İçinde Kır olan 9 harfli kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

KIRPIŞMAK19, KIRLANGIÇ18, KIRKGEÇİT17, KIRPILMAK16, KIRPTIRMA16, KIRGINLIK16, KIRICILIK16, KIRIŞIKLI16, KIRÇILLIK15, KIRKBAYIR15, KIRKBUDAK15, KIRLAŞMAK14, KIRDIRMAK14, KIRDIRTMA14, KIRTASİYE13, KIRINTILI13, KIRKAMBAR13, KIRIKLAMA12, KIRKILMAK12, KIRKTIRMA12, KIRKMERAK11, KIRIKKALE11, KIRKLAMAK11, KIRKLANMA11


KIRKMERAK


[sıfat] [mecaz]
 • Çok meraklı, her şeyi anlamak isteyen

  Aman ne kırkmerak kadınmışsın! - Hüseyin Rahmi Gürpınar


KIRIKKALE


[isim]
 • Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

KIRKLAMAK


[nesnesiz]
 • Lohusa veya yeni doğmuş bebek için kırk günü doldurmak

  Lohusa kırkladı.

[-i]
 • Bir şeyi kırk defa yapmak ve özellikle birçok defa sudan geçirmek, çok yıkamak

  Ben bu yazının yüzünde itin murdar ettiği kabı kacağı nasıl kırklarım? - Orhan Kemal

[halk ağzında]
 • Doğumdan kırk gün sonra bebeği törenle yıkamak

KIRKLANMA


[isim]
 • Kırklanmak işi

KIRIKLAMA


[isim]
 • Kırıklamak işi

KIRKILMAK


[nesnesiz]
 • Kırkma işi yapılmak

  Sonra oturtuldu ve terzinin kocaman makasıyla büklüm büklüm saçları ta dibinden kırkıldı. - Necip Fazıl Kısakürek


KIRKTIRMA


[isim]
 • Kırktırmak işi

KIRTASİYE (Kelime Kökeni: Arapça ḳirṭāsiyye)


[isim]
 • Defter, kâğıt, kalem, mürekkep vb. yazı araç ve gereçlerinin bütünü

KIRINTILI


[sıfat]
 • Kırıntısı olan, kırıntılardan oluşmuş

KIRKAMBAR


[isim]
 • İçinde değişik türden şeyler bulunan kap veya yer
[mecaz]
 • Birçok konuda bilgisi olan kimse
[halk ağzında]
 • Çerçi

KIRLAŞMAK


[nesnesiz]
 • Rengi kır olmak

  Bir ay boyunca, kırlaşan saçlarına tarak sürmedi. - Lâtife Tekin

[nesnesiz]
 • Kırsal duruma gelmek

  Burası memleketin bir temiz köşesi, şehrin kırlaşmış bir bucağı... - Memduh Şevket Esendal


KIRDIRMAK


[-e] [-i]
 • Kırma işini yaptırmak

  Kalemindeki odacıya aylığını kırdırırmış. - Sermet Muhtar Alus


KIRDIRTMA


[isim]
 • Kırdırtmak işi

KIRÇILLIK


[isim]
 • Kırçıl olma durumu

KIRKBAYIR


[isim]
 • Geviş getiren hayvanların dört gözlü olan midelerinin üçüncü gözü