Kıl Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kıl ne demek? Kıl kelimesinin anlamı nedir? Kıl kelimesi kaç hece? Kıl kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


KIL


[isim]
 • Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan ipliksi uzantı
 • Keçi tüyü
[sıfat]
 • Keçi tüyünden yapılmış veya dokunmuş olan

  Sana kız mı verirler / Kıl şalvar giymeyincek - Halk türküsü

[sıfat] [argo]
 • Huysuz, geçimsiz (kimse)
[bitki bilimi]
 • Bitkilerde görülen, genellikle silindirimsi, içi boş, çok ince uzantı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kıl (kadar) kalmak
 • kıl gibi
 • kılı kıpırdamamak
 • kılı kırk yarmak
 • kılına dokunmamak
 • kılına halel gelmemek
 • kılını (bile) kıpırdatmamak (veya oynatmamak)
 • kıl kapmak
 • kıl olmak

Birleşik Kelimeler: kıl burun, kıl çadır, kıl dönmesi, kılkapan, kıl keçisi, kılkıran, kıl kurt, kılkuyruk, kıl kuyruk, kıl otu, kıl payı, kıl testere, kıl yumağı, kılı kılına, emici kıllar


KIL Kelimesi Kaç Hecelidir?


KIL kelimesi 1 heceye sahiptir. KIL olarak hecelenmektedir.


KIL Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.KIL kelimesinin bulunduğu oyun cevapları