2. Harfi A Olan 7 Harfli Kelimeler2. harfi A olan 7 harfli 1866 kelime bulunuyor. 2. karakterinde A harfi bulunan 7 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Üçüncü harfi A olan 7 harfli kelimeler. Üçüncü harfi A olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

FAĞFURİ27, SAĞGÖRÜ27, HAFİFÇE26, DAĞDAĞA25, GAGAVUZ25, HAVUZCU25, BAĞIŞÇI24, DAĞLAĞI24, GAZOJEN24, GARAJCI24, JAPONCA24, PARAGÖZ24, KAFDAĞI23, VARŞOVA23, VAHŞİCE23, BAŞAĞAÇ22, ÇAĞIRIŞ22, ÇAĞRICI22, DAĞBAŞI22, DALÖĞLE22, GAZOZCU22, HACIAĞA22, HAVASIZ22, HAVLUCU22, HAVUZLU22, MARJSIZ22, MAVİKÜF22, MASAJCI22, PARDÖSÜ22, PAPAĞAN22, RAFİNAJ22, SARIFİĞ22, SARIGÖZ22, VASIFLI22, VARSAĞI22, YAVUZCA22, ZAPPİNG22, BAŞKÖŞE21, BAĞIŞIK21, BAĞITÇI21, ÇAĞANOZ21, DAĞITIŞ21, DAĞILIŞ21, FAYDACI21, GAVURCA21, HALOJEN21, KAVGACI21, MAHFAZA21, PABUÇÇU21, PATOJEN21, SAVAŞÇI21, SAĞDUYU21, SAĞTÖRE21, TAAFFÜN21, VAKFİYE21, VAVEYLA21, YAĞMACI21, YAĞIŞLI21, YAVAŞÇA21, YAZGICI21, ZAĞARCI21, BAĞDADİ20, BABADAĞ20, BABAKÖŞ20, BAŞÖRTÜ20, BAŞVURU20, BAVULCU20, ÇAĞIRIM20, DAVULCU20, FAULSÜZ20, FAİZSİZ20, HACİVAT20, HAÇVARİ20, HAVADİS20, KARAGÖZ20, KAFFESİ20, KAHVECİ20, LAĞIMCI20, MAFYACI20, PAÇAVRA20, PADİŞAH20, PATİNAJ20, PAVURYA20, PAZISIZ20, PAZVANT20, SAĞILIŞ20, SABOTAJ20, YAĞIMSI20, YAĞHANE20, BAŞIBOŞ19, BALOTAJ19, BAĞDAMA19, BAĞIMLI19, BALÇOVA19, BAHÇECİ19, BAZOFİL19, ÇAPASIZ19, ÇAPULCU19, ÇAREVİÇ19, ÇAĞILTI19, ÇAĞIRMA19, ÇAĞIRTI19, ÇAĞRILI19, ÇALGICI19, ÇARPICI19, DAĞITIM19, DAĞILIM19, FAŞİZAN19, FAZLACA19, FARFARA19, FAGOSİT19, FAHRİYE19, GABAVET19, GAZIŞIL19, GAZAPLI19, GABYACI19, GAYDACI19, HAYVANİ19, HAZIRCI19, HAVADAN19, HAVADAR19, HARÇSIZ19, JAKOBEN19, KAĞITÇI19, KABOTAJ19, KAVUŞUM19, MAMAFİH19, PAÇASIZ19, SANDVİÇ19, SAVAŞIM19, SARIGÖL19, SADEYAĞ19, SAVMACI19, SAVUNUŞ19, SAVUŞMA19, TAACCÜP19, TAVİZCİ19, VARDACI19, VADESİZ19, YAPIMCI19, ZAĞANOS19, ZARİFÇE19, CANFEZA19, BAĞINTI18, BAĞIRMA18, BAĞIRTI18, BAĞITLI18, BAHŞILI18, BAHTSIZ18, BAŞYAZI18, ÇALKAĞI18, ÇAPAÇUL18, ÇAPARIZ18, ÇAĞLAMA18, ÇAYBAŞI18, ÇAVALYE18, DAVETÇİ18, DAĞITMA18, DAĞITIK18, DAĞINTI18, DAĞINIK18, DAĞILMA18, DAMPİNG18, DAMGACI18, FARKSIZ18, FAYDALI18, GAZHANE18, GAGAMSI18, GALVANO18, HADDECİ18, HAVLAMA18, HAVSALA18, HAYASIZ18, HAYBECİ18, HARAÇÇI18, KADAYIF18, KADIKÖY18, KAFADAŞ18, KAFASIZ18, KAĞŞAMA18, KAHPECE18, KAVUŞMA18, KAVGALI18, KAVUKÇU18, KAVUNCU18, KAVURGA18, KAVURUŞ18, MAVRACI18, MAVNACI18, MAHYACI18, MAJESTE18, PAPELCİ18, PAPİKÇİ18, PAPİRÜS18, PARÇACI18, PABUÇLU18, PAÇARIZ18, PAFTALI18, PASAVAN18, PASİFİK18, PAZARCI18, SAVAŞMA18, SAFAHAT18, SAĞIMLI18, SABAHÇI18, SAHAVET18, SAYFİYE18, ŞARAPÇI18, ŞAPKACI18, ŞAPHANE18, ŞAVKIMA18, ŞAŞIRIŞ18, TAVULGA18, TAVUKÇU18, VARIŞLI18, VAHAMET18, VAGONET18, VAZİYET18, VAROLUŞ18, YAPIŞMA18, YAPIŞIK18, YAPILIŞ18, YAĞILTI18, YAĞILIK18, YALAVAÇ18, YAZIMCI18, YARGICI18, YAŞAYIŞ18, ZAĞLAMA18, ZAFİYET18, BARIŞÇI17, BANLİYÖ17, BAĞLAMA17, BAHARCI17, BABAEVİ17, BACASIZ17, BAHİSÇİ17, BAHUSUS17, BAZASIZ17, BAVLIMA17, BAVULLU17, ÇABASIZ17, ÇADIRCI17, ÇAYCUMA17, DAYAYIŞ17, DAĞLAMA17, DALGACI17, FASULYE17, FACİALI17, GAYESİZ17, HAZARCA17, HAZIMLI17, HALFETİ17, HALKAVİ17, HALKEVİ17, HALVETİ17, HAMAMCI17, HAMURCU17, HALAVET17, HACİZLİ17, HAFAKAN17, HALAÇÇA17, HASIRCI17, HASIMCA17, KAPISIZ17, KAPÜŞON17, KAFESÇİ17, KAĞITSI17, KAZIYIŞ17, KAYIŞÇI17, KAVZAMA17, KAVALCI17, KAVANÇO17, KAVANOZ17, LAHAVLE17, LAVTACI17, MAHBUBE17, MAĞRİBİ17, PAPATYA17, PARAFİN17, PARAVAN17, PALAVRA17, PALYAÇO17, PAMUKÇU17, PATOLOG17, RAFTİNG17, SAPITIŞ17, SARIAĞI17, SAĞILMA17, ŞAKIYIŞ17, ŞAHİNCİ17, TAPUSUZ17, TAFRACI17, TAAHHÜT17, TAŞIYIŞ17, TAVLACI17, TAVHANE17, VARDİYA17, VARAKÇI17, VALLAHİ17, VAZETME17, YAPIŞAK17, YAPAKÇI17, YAĞLAMA17, YAYIMCI17, YAVUKLU17, YATUĞAN17, YAZMACI17, YAZIŞMA17, YAZINCI17, YAZILIŞ17, YAZIHAN17, YARIÇAP17, YARIŞÇI17, ZAVALLI17, CAVLAMA17, CAHİLCE17, BARFİKS16, BANDOCU16, BAŞBAYİ16, BAŞARIŞ16, BASIMCI16, BAŞAKÇI16, BAHADIR16, BABASIZ16, BAHÇELİ16, BAŞLICA16, BAYILIŞ16, ÇALISIZ16, ÇALIŞIM16, ÇAPKIMA16, ÇALIMCI16, ÇALGILI16, ÇABUCAK16, ÇABUKÇA16, ÇAKISIZ16, ÇARPILI16, ÇATISIZ16, ÇAYHANE16, DAVALIK16, FASARYA16, FASİKÜL16, FAZİLET16, FANUSLU16, FAKİRCE16, FALANCA16, FALÇATA16, FALSOLU16, FAMİLYA16, FANTEZİ16, GALOŞLU16, GACIRTI16, HAZIRUN16, HAMİSİZ16, HAMLACI16, HABERCİ16, HACILIK16, HAKÇASI16, HANGİSİ16, HAŞIRTI16, HATASIZ16, HAYALCİ16, HAYDAMA16, HANUTÇU16, HAPLOİT16, HARBİCİ16, HASATÇI16, KABADÜZ16, KAPICIK16, KAPILIŞ16, KAMPİNG16, KAPIŞMA16, KARAVAŞ16, KARFİÇE16, KARGOCU16, KAĞITLI16, KALIPÇI16, KAYAĞAN16, KAVASYA16, KAVUNSU16, LAHZADA16, LAFAZAN16, LATİFÇE16, MAAŞSIZ16, MAVİMSİ16, MASMAVİ16, MAHMUDE16, MACUNCU16, NAHIRCI16, PARASIZ16, PARAŞÜT16, PAPALIK16, PAHLAMA16, PASTACI16, RAPORCU16, RANDEVU16, RAMPACI16, RADYOCU16, RASPACI16, SAPIKÇA16, SAFİYET16, SAĞALMA16, SAĞLAMA16, SAÇILIŞ16, SAÇMACI16, SAKIZCI16, SAHİPLİ16, SAVILMA16, SAVSAMA16, SAVULMA16, SAVUNMA16, SAVURMA16, SAYGILI16, SAYISIZ16, ŞAPIRTI16, ŞANSSIZ16, ŞAMPUAN16, ŞAVALAK16, ŞATHİYE16, ŞATAFAT16, TANJANT16, TAPONCU16, TAPINIŞ16, TAPASIZ16, TAAYYÜŞ16, TAHŞİYE16, TASFİYE16, TAVUKSU16, TAVSİYE16, VABESTE16, VAKUMLU16, VAKİTÇE16, VAİZLİK16, VADETME16, VAZELİN16, VASİYET16, YAHYALI16, YAYILIŞ16, YAYINCI16, YAYMACI16, YATAĞAN16, YAŞLICA16, ZARAFET16, ZAPTİYE16, ZAHİRDE16, ZADEGAN16, CANAVAR16, CADALOZ16, BARBAŞI15, BAŞINDA15, BAŞKİŞİ15, BAŞKACA15, BASILIŞ15, BASKICI15, BASMACI15, BADEMCİ15, BABACIK15, BABACIL15, BABAÇKO15, BAKIŞIM15, BAKLAVA15, BAHRİYE15, BAKIMCI15, ÇALINIŞ15, ÇALIŞMA15, ÇALMACI15, ÇAMAŞIR15, ÇAPAKLI15, ÇAPLAMA15, ÇARIKÇI15, ÇAKILIŞ15, ÇAKIRCI15, ÇAKIŞIK15, ÇAKIŞMA15, ÇAKMACI15, ÇARKSIZ15, ÇARPMAK15, ÇARŞILI15, ÇATILIŞ15, ÇATIŞIK15, ÇATIŞKI15, ÇATIŞMA15, ÇATMACI15, DAYATIŞ15, DAYANIŞ15, DAVETLİ15, DAİREVİ15, DADANIŞ15, DADAİZM15, DANSSIZ15, DAMITIŞ15, DAMGALI15, DALAYIŞ15, FABRİKA15, FARIMAK15, FARBALA15, FAKÜLTE15, GAZOLİN15, GAZLAMA15, GAİPLİK15, GABONLU15, GARGARA15, GARAZLI15, GAMZELİ15, GABORON15, HAYKIRI15, HALKACI15, HALKOYU15, HAMAYLI15, HAMLECİ15, HAMURSU15, HABİTUS15, HACAMAT15, HACILAR15, HACİMLİ15, HAÇLAMA15, HAKASÇA15, HAŞLAMA15, HAYDARİ15, HAYIRLI15, HARAÇLI15, HARBİYE15, HARCAMA15, HARÇLIK15, HASETÇİ15, HARESİZ15, KAPAMAÇ15, KAPANCI15, KAPANIŞ15, KAPAROZ15, KAPATIŞ15, KAMUFLE15, KAPLICA15, KAPMACA15, KAPUÇİN15, KAÇIŞMA15, KADAVRA15, KAFADAN15, KAFADAR15, KAÇIRIŞ15, KABAŞİŞ15, KAÇINCI15, KALPSİZ15, KAHKAHA15, KAZIKÇI15, KAZILIŞ15, KAZMACI15, KAZASIZ15, KAŞIKÇI15, KAŞINIŞ15, KARŞICI15, KAYGILI15, KAVALYE15, KAVKILI15, KAVUKLU15, KAVURMA15, KAVİLYA15, LAPONCA15, MAVRUKA15, MAŞRAPA15, MASARİF15, MANÇUCA15, MAHŞERİ15, MAHUNYA15, MAGAZİN15, MADDECİ15, MAYASIZ15, MAZGİRT15, MAYIŞMA15, MAYINCI15, NAMAZCI15, NAKIŞÇI15, NAĞMELİ15, NAGEHAN15, PAPRİKA15, PARAÇOL15, PARAPET15, PARÇALI15, PAÇALIK15, PADALYA15, PALANGA15, PAŞALIK15, PAYANDA15, PAYİDAR15, RAFADAN15, RAPSODİ15, SAPANCA15, SAMBACI15, SAVATLI15, SAFRALI15, SAFSATA15, SAĞANAK15, SABUNCU15, SALEPÇİ15, SAHTECİ15, SAVLAMA15, SAYIŞMA15, ŞAHESER15, ŞAPLAMA15, ŞAPKALI15, ŞANTUNG15, ŞAMBABA15, ŞAKASIZ15, ŞARKICI15, ŞARTSIZ15, ŞAŞIRMA15, ŞAŞILMA15, ŞAŞILIK15, TANIŞIŞ15, TAGADDİ15, TAKVİYE15, TAHTACI15, TAŞITÇI15, TAŞINIŞ15, TAVUKLU15, TAVSAMA15, VARILMA15, VARDELA15, VANİLYA15, VARİDAT15, VARİYET15, VARYETE15, VARYANT15, YABANCI15, YANILGI15, YANGILI15, YAMÇILI15, YALPILI15, YAPISAL15, YAPINTI15, YAPINMA15, YAPILMA15, YADİGAR15, YAKIMCI15, YALAYIŞ15, YAYGARA15, YATISIZ15, YAZILIM15, YAYLACI15, YAŞINDA15, YARIMCI15, YARIŞIM15, YASASIZ15, YASSICA15, ZAMPARA15, CAZIRTI15, CAZBANT15, CASTİNG15, CANLICI15, CAKASIZ15, BABACAN14, BANGKOK14, BAROKÇU14, BARIŞMA14, BARIŞIK14, BARINIŞ14, BAPTİST14, BARUTÇU14, BAŞİMAM14, BAŞKASI14, BAŞARIM14, BALONCU14, BACILIK14, BAHARLI14, BAKIŞMA14, BALIKÇI14, BAKIRCI14, BAHNAME14, BAKINIŞ14, BAŞÜLKE14, BATIRIŞ14, BAYBURT14, ÇALPARA14, ÇAMARDI14, ÇANTACI14, ÇARESİZ14, ÇANAKÇI14, ÇAÇALIK14, ÇAÇARON14, ÇADIRLI14, ÇAKALOZ14, ÇARKACI14, ÇATAPAT14, ÇAYIRLI14, DAZKIRI14, DARBECİ14, DARASIZ14, DANSİNG14, DANIŞMA14, DANIŞIK14, DALGALI14, FALNAME14, GAZİLİK14, GAYAKOL14, GASEYAN14, HABASET14, HAZAKAT14, HAZİRAN14, HAYROLA14, HAYMANA14, HALLİCE14, HAMİYET14, HANÇERE14, HALBUKİ14, HADİSAT14, HALAYIK14, HAŞERAT14, HATAYLI14, HASİYET14, HASIRLI14, HAYLAMA14, HARİCEN14, KAPANCA14, KAMIŞSI14, KANCACI14, KARGAŞA14, KADIRGA14, KADROCU14, KAFAKOL14, KAFESLİ14, KABLOCU14, KABURGA14, KAÇAKÇI14, KAÇIKÇA14, KAZBOKU14, KAZANIŞ14, KAŞESİZ14, KATAFOT14, KASAVET14, KAYIKÇI14, KAYINÇO14, KAYIRIŞ14, KAZANCI14, KAVİSLİ14, KAVLAMA14, KAVRAMA14, LAFLAMA14, LAYUHTİ14, LAMELİF14, MARİFET14, MANKAFA14, MANEVRA14, MAVİLİK14, MASUMCA14, MANDACI14, MAHİYET14, MACARCA14, MAGANDA14, MAYONEZ14, PARABOL14, PARAZİT14, PARKECİ14, PARTİCİ14, PALMİYE14, PAMUKLU14, PANAYIR14, PATENCİ14, PAYLAMA14, PAYREKS14, RAHATÇA14, SAPILMA14, SAPITMA14, SAPSARI14, SARGILI14, SARSICI14, SATIMCI14, SADIKÇA14, SABAHKİ14, SAHABET14, SAHİDEN14, SALAVAT14, SALGILI14, SAYMACA14, ŞAHTERE14, ŞAHİTLİ14, ŞAŞAALI14, TANIYIŞ14, TARAFLI14, TAPYOKA14, TAPTAZE14, TABURCU14, TAAŞŞUK14, TAASSUP14, TAKİPÇİ14, TARİHÇE14, TAŞIMSI14, TASVİRİ14, TARİHÇİ14, TAVLAMA14, TAVALIK14, VARESTE14, VARAKLI14, VAKARLI14, VAKLAMA14, VARİSLİ14, VASİLİK14, YANILIŞ14, YAMPİRİ14, YAPARLU14, YANSICA14, YAKAMOZ14, YADSIMA14, YAKASIZ14, YAKITÇI14, YAKIŞMA14, YAKIŞIK14, YAKINIŞ14, YAYILIM14, YATIŞMA14, YAZILMA14, YAYINIM14, YARIMCA14, YAŞASIN14, YASAKÇI14, YARIŞMA14, ZALİMCE14, ZAHİREN14, ZARGANA14, CABADAN14, CARACAS14, CAYIRTI14, CADILIK14, BARHANA13, BARBEKÜ13, BALTACI13, BALTRAP13, BANKACI13, BANYOLU13, BAŞARMA13, BAŞESER13, BAŞESKİ13, BAŞKURT13, BAŞAKLI13, BASİTÇE13, BAŞALTI13, BAGETLİ13, BAHARAT13, BADEMSİ13, BACAKLI13, BAŞLAMA13, BALHANE13, BAKINDI13, BAZLAMA13, BAYILMA13, BATAKÇI13, BAYATSI13, ÇAMOLUK13, ÇALIMLI13, ÇAMURLU13, ÇALACAK13, ÇALÇENE13, ÇATALCA13, DAZLAMA13, DAYILIK13, DAYANIM13, DARALIŞ13, DAHİLİK13, DAHİLEN13, DADILIK13, DALANCI13, DALANIŞ13, DALAŞMA13, DARACIK13, DAMITIM13, DALUYKU13, FANATİK13, FANİLİK13, GAYETLE13, GALEYAN13, GALERYA13, GABİLİK13, GALSAME13, GARİBAN13, GARABET13, GAMSELE13, HALİYLE13, HAMASET13, HAMLAMA13, HANBELİ13, HANEDAN13, HABERLİ13, HABİTAT13, HANENDE13, HANİDİR13, HATIRLI13, HAYALAT13, HAYALEN13, HAYALET13, HAYALLİ13, HASMANE13, HANUMAN13, HARABAT13, HARILTI13, HARMONİ13, HASARLI13, HASILAT13, İADESİZ13, KANGURU13, KAPILMA13, KAMBİYO13, KAMÇILI13, KAMIŞLI13, KAMUOYU13, KANAYIŞ13, KARAVAN13, KARAVEL13, KAREKÖK13, KARGIMA13, KAPSAMA13, KAPUSKA13, KAMASIZ13, KARAGÜL13, KADINCA13, KABAHAT13, KABAKÇI13, KABARIŞ13, KALGIMA13, KALIPLI13, KALİPSO13, KALLAVİ13, KAHIRLI13, KAKAVAN13, KALAFAT13, KALAVRA13, KALAYCI13, KARIŞIM13, KAZIMIK13, KASIRGA13, KASILIŞ13, KARTOPU13, KAYAKÇI13, KAYDİYE13, KAYGANA13, KAYŞAMA13, KAZAKÇA13, LAVANTA13, LANGUST13, MANAGUA13, MARKSÇI13, MANZUME13, MANTICI13, MANYEZİ13, MARULCU13, MASALCI13, MAHRUTİ13, MAHRAMA13, MAHKEME13, MADİKÇİ13, MADENCİ13, MANASIZ13, MALGAMA13, MAKASÇI13, MAZILIK13, MAZBATA13, MAYISLI13, NAZİKÇE13, PARILTI13, PALAMUT13, PALTOLU13, PASAKLI13, PASTALI13, PATADAK13, PATALYA13, PATIRTI13, RAMPALI13, RAPORLU13, RADARCI13, RAPTİYE13, SAPLAMA13, SAPTAMA13, SANCILI13, SANCIMA13, SATILIŞ13, SARPLIK13, SARIŞIN13, SARICIK13, SARIKÇI13, SARIKIZ13, SARILIŞ13, SAÇILMA13, SAÇINTI13, SACAYAK13, SAKIZLI13, SALINIŞ13, SAKIRGA13, SAKINIŞ13, SAZENDE13, SAYIMLI13, ŞAMBREL13, ŞAKAYIK13, ŞAYESTE13, TANISIZ13, TARAYIŞ13, TARAVET13, TAPIRTI13, TAPINMA13, TACİKÇE13, TABLACI13, TABAKÇI13, TAAYYÜN13, TAADDÜT13, TAHKİYE13, TAHLİYE13, TARIMCI13, TARİFLİ13, TASASIZ13, TAVERNA13, VALETTA13, VATİKAN13, VALİLİK13, VAKİTLİ13, YANAŞMA13, YANAŞIK13, YANKICA13, YAPALAK13, YANŞAMA13, YAKARIŞ13, YABANSI13, YALANIŞ13, YALANCI13, YAKUTÇA13, YARANIŞ13, YAYILMA13, YATAKÇI13, YAYINIK13, YAYINMA13, YAZLAMA13, YAYINTI13, YARATIŞ13, YARAŞMA13, YARAŞIR13, YARAŞIK13, YARARCI13, YAŞATMA13, YAŞARMA13, YAŞANTI13, YAŞANMA13, YAŞAMAK13, YARAMAZ13, YARIYIL13, YAOUNDE13, CAMADAN13, BANDIRA12, BANDROL12, BAŞKALE12, BAŞKENT12, BASILMA12, BASMALI12, BASURLU12, BASKILI12, BADEMLİ12, BABALIK12, BABIALİ12, BACANAK12, BAKIRSI12, BAKIMLI12, BAYRAMİ12, ÇALINMA12, ÇALINTI12, ÇALYAKA12, ÇANAKSI12, ÇANKAYA12, ÇANKIRI12, ÇALILIK12, ÇAKILLI12, ÇAKILMA12, ÇAKILTI12, ÇAKINTI12, ÇARIKLI12, ÇATILMA12, ÇATINMA12, ÇATIRTI12, ÇATKILI12, ÇAYKARA12, DADAİST12, DAYATMA12, DAYANTI12, DAYANMA12, DAYAMAK12, DAYAKLI12, DARBUKA12, DADANMA12, DAMITMA12, DAMASKO12, DAMAKSI12, DAMITIK12, GALAKSİ12, GAKLAMA12, GAMETLİ12, GASTRİT12, GANİMET12, HALKALI12, HAMAKAT12, HAMARAT12, HAMİLEN12, HAMİNNE12, HALETME12, HAKEMLİ12, HAKLAMA12, HALALIK12, HASTANE12, HATIRAT12, HARLAMA12, HARMANİ12, HARTAMA12, HASENAT12, HASETLİ12, KAMPALA12, KANTOCU12, KANUNCU12, KAPAKLI12, KAPAMAK12, KAPANIK12, KAPANMA12, KAPANTI12, KAPATMA12, KAMAŞMA12, KAMPANA12, KARAYCA12, KAPLAMA12, KAPORTA12, KARABAŞ12, KADERCİ12, KADINSI12, KAÇIRMA12, KAÇINMA12, KABATAŞ12, KABUKSU12, KABUSLU12, KAÇILMA12, KAÇINIK12, KAÇINTI12, KALITÇI12, KALOTİP12, KALPLIK12, KAİDECİ12, KAMANÇO12, KAKIŞMA12, KAKMACI12, KARIŞIK12, KAZIKLI12, KAZILMA12, KAZIMAK12, KAZINMA12, KAZINTI12, KAZITMA12, KAZANIM12, KAŞIMAK12, KAŞINMA12, KAŞINTI12, KATALOG12, KATILIŞ12, KATIRCI12, KARIŞMA12, KATIŞIK12, KARTSIZ12, KATIŞMA12, KAYITIM12, LAMBADA12, LAMAİZM12, LAKAPLI12, LAİSİZM12, LAZANYA12, LATASIZ12, LAPSEKİ12, LANGIRT12, MARKACI12, MARAZLI12, MANİPLE12, MAŞALIK12, MARUZAT12, MAHARET12, MAHALLİ12, MAHALLE12, MADIMAK12, MADALYA12, MABEYİN12, MALZEME12, MALTEPE12, MAYASIL12, MAYINLI12, MAZURKA12, NALINCI12, NAKIŞLI12, NADANCA12, NASİPLİ12, NASİHAT12, PARALIK12, PARASAL12, PARLAMA12, PANKRAS12, PAKLAMA12, PALALIK12, PALAMAR12, PALASKA12, PANTEON12, PASTANE12, PATATES12, PATİSKA12, PATLAMA12, PATRONA12, RAHMANİ12, RASATÇI12, SAPARNA12, SAPARTA12, SARAHAT12, SARARIŞ12, SALİPLİ12, SANATÇI12, SANÇMAK12, SAMURAY12, SATAŞMA12, SARIMSI12, SALİHLİ12, SABIRLI12, SABUNLU12, SAÇAKLI12, SALDIRI12, SALHANE12, SALÇALI12, SAKATÇI12, SAKINCA12, SAYEBAN12, SAYILMA12, SAYISAL12, ŞANTİYE12, ŞAKIRTI12, ŞAKIMAK12, ŞAKADAN12, ŞAİBELİ12, ŞARILTI12, TANITIŞ12, TANIŞMA12, TANIŞIK12, TANINIŞ12, TANIMAZ12, TAPINAK12, TABANCA12, TAAMMÜM12, TAKIŞMA12, TAKILIŞ12, TAHTALI12, TAHMİNİ12, TAŞITMA12, TAŞIRMA12, TAŞINTI12, TAŞINMA12, TAŞINIR12, TAŞIMAK12, TAŞILLI12, TARZİYE12, TARTICI12, TAZİYET12, TATLICI12, YANIKSI12, YANARCA12, YAMULMA12, YANINDA12, YANSIMA12, YALITIM12, YAKARCA12, YAKACAK12, YABANIL12, YALABIK12, YAKINDA12, YAYALIK12, YATIRIM12, YAZANAK12, YAYLAMA12, YARENCE12, YAŞANAK12, ZABİTAN12, ZAMANLI12, ZATÜRRE12, CAMLAMA12, BARİYER11, BARINMA11, BARBATA11, BALSIRA11, BANDANA11, BARSAMA11, BASAKLI11, BASAMAK11, BALKIMA11, BADERNA11, BABİLİK11, BAKIRLI11, BALIKLI11, BALABAN11, BAKINMA11, BAKINTI11, BAKILMA11, BATARYA11, BATIRIK11, BAYİLİK11, BATIRMA11, ÇALKAMA11, ÇANTALI11, ÇALARMA11, ÇATALLI11, ÇATLAMA11, DAYANAK11, DARILMA11, DARENDE11, DARABAN11, DANDİNİ11, DAMLAMA11, DAMARLI11, DAMAKLI11, GALENİT11, GALALİT11, GAİLELİ11, GARANTİ11, HANELİK11, HAİNLİK11, HAKARET11, HAKİKAT11, HAKKARİ11, HARARET11, HAREKAT11, HAREKET11, KANGREN11, KANCALI11, KAMBURA11, KAMUTAY11, KANATIŞ11, KAPİTAL11, KARAŞIN11, KARINCA11, KARARIŞ11, KAPKARA11, KARABÜK11, KARAKUŞ11, KARAÇAM11, KADILIK11, KADINLI11, KADROLU11, KABLOLU11, KABUKLU11, KAÇAMAK11, KALHANE11, KALINCA11, KALÇALI11, KALAYSI11, KAKIRCA11, KAKÜLLÜ11, KAZASKA11, KAZOLİT11, KAZULET11, KAZURAT11, KAZANMA11, KAŞALOT11, KAŞANMA11, KAŞARLI11, KAŞEKSİ11, KAŞLAMA11, KATALPA11, KARİZMA11, KARMAŞA11, KASECİK11, KASETÇİ11, KAYINTI11, KAYIRMA11, KAYITLI11, KAYITMA11, KAZAMAT11, LACEREM11, LALANGA11, LAKAYDİ11, LAMBALI11, LAYEMUT11, LAPİLLİ11, MAREŞAL11, MARABUT11, MANZARA11, MANYETO11, MANOLYA11, MANİŞKA11, MAYALIK11, MATBUAT11, MATADOR11, MASALSI11, MANDIRA11, MADENSİ11, MADEMKİ11, MANCANA11, MAKETÇİ11, MAKEDON11, MAKADAM11, MAZERET11, NARGİLE11, NANESİZ11, NAMUSLU11, NALÇALI11, NAİPLİK11, NADASLI11, PARALEL11, PARTİLİ11, PARTNER11, PALANKA11, PALETLİ11, PANKART11, PATETİK11, PALİKİR11, RABBANİ11, RAMAZAN11, RABBENA11, SANDUKA11, SASIMAK11, SATRANÇ11, SATSUMA11, SARAYLI11, SARIYER11, SARIMLI11, SADAKLI11, SABIRLA11, SADAKOR11, SAKİNCE11, SALACAK11, SALAKÇA11, SALINIM11, SAKARCA11, SAKINIM11, SAYLAMA11, ŞAKRAMA11, ŞAKLAMA11, ŞARLAMA11, TANIDIK11, TANESİZ11, TAMZARA11, TAMİRCİ11, TAMBURİ11, TAMBURA11, TALLAHİ11, TALİPLİ11, TARDİYE11, TARÇINİ11, TARATIŞ11, TARANIŞ11, TARANGA11, TANRIÇA11, TARAKÇI11, TARHANA11, TALİHLİ11, TAHARET11, TABLİYE11, TABABET11, TAARRUZ11, TAAMMÜT11, TAHARRİ11, TAHİNLİ11, TAHLİLİ11, TALANCI11, TAKSİCİ11, TAKLACI11, TAHRİRİ11, TAŞERON11, TAŞEMEN11, TAŞAKLI11, TARİHLİ11, TAŞRALI11, TAZİMAT11, TAZARRU11, TAYYARE11, TAŞLAMA11, TATLICA11, YANILMA11, YAMATMA11, YAMANMA11, YAMAMAK11, YAMALMA11, YAMALIK11, YANILTI11, YANKILI11, YANITLI11, YALITMA11, YAKILMA11, YALAMUK11, YARADAN11, YAKINTI11, YAKINMA11, YATIRMA11, YATILMA11, YARILMA11, YARATIM11, YARASIN11, YARINTI11, YASTAMA11, YASLAMA11, YASEMİN11, YASAMAK11, YASAKLI11, ZAMANLA11, ZARARLI11, ZARURET11, CAMEKAN11, CARLAMA11, BARİTON10, BARINAK10, BALTALI10, BANKNOT10, BANLAMA10, BASARNA10, BASİRET10, BASTİKA10, BALLAMA10, BAKLALI10, BALALIK10, BATAKLI10, DARALTI10, DALAMAN10, DALAMAK10, DAKTİLO10, DALANMA10, DANİSKA10, DARALMA10, DALLAMA10, KANDIRA10, KAMELYA10, KAMUSAL10, KARATAŞ10, KARAMSI10, KARADUL10, KARADUT10, KARAKAŞ10, KADEMLİ10, KABALIK10, KABARIK10, KABARMA10, KABARTI10, KALIMLI10, KALITIM10, KALECİK10, KALÇETE10, KALAYLI10, KATALİZ10, KATILIM10, KASİYER10, KASITLI10, KARİDES10, KARYOLA10, KASADAR10, KASILMA10, KASINMA10, KASINTI10, KAYALIK10, KAYARTO10, KAYNAMA10, KAYSERİ10, LALEZAR10, LAKAYIT10, LAUBALİ10, LATİNCE10, MAKROME10, MANTOLU10, MANİKÜR10, MANİDAR10, MASTURİ10, MASNUAT10, MAESTRO10, MAKABİL10, MAMULAT10, MALUMAT10, MALİYET10, MALATYA10, MALARYA10, MAKSURE10, MAKOSEN10, MAKASLI10, NALAYIK10, NARİNCE10, NASILSA10, NAİROBİ10, NAZİLLİ10, NAZENİN10, NAZARAN10, NASIRLI10, RALLİCİ10, RADANSA10, RAŞİTİK10, SANİDİN10, SALKIMA10, SAMANLI10, SANILMA10, SARSMAK10, SATILIK10, SATILMA10, SARILIK10, SARILMA10, SARINMA10, SARIKLI10, SALINMA10, SADELİK10, SADARET10, SADAKAT10, SALINTI10, SALABET10, SAKIRTI10, SAKINTI10, SAKINMA10, SAKARYA10, ŞAKİLİK10, ŞAİRLİK10, ŞAİRANE10, TAŞKENT10, TANITIM10, TANECİL10, TANECİK10, TABLALI10, TABETME10, TABANLI10, TAKUNYA10, TASARIM10, TAZELİK10, TAYLAMA10, TAYALIK10, TATARCA10, YANAKLI10, YANLAMA10, YAKALIK10, YAKARMA10, YALATMA10, YALANMA10, YALAMAK10, YARAMAK10, YATAKLI10, YARATMA10, YARATIK10, YARARLI10, YARANMA10, YARINKİ10, CAKARTA10, CANİLİK10, BARİTLİ9, BARİTİN9, BARİKAT9, BAKİLİK9, BAKTERİ9, BALERİN9, BAKALİT9, BAKARAK9, BAKANAK9, DALALET9, DAİRELİ9, KANIKMA9, KANIRMA9, KANITLI9, KANARYA9, KANDELA9, KARATAY9, KARIKMA9, KARILIK9, KARILMA9, KARIMAK9, KARINLI9, KARINMA9, KARAMUK9, KARABET9, KARINSA9, KAMAROT9, KALSEMİ9, KADİRLİ9, KABALAK9, KALEMİS9, KALINMA9, KALINTI9, KALİBRE9, KALİNOS9, KALMALI9, KALOMEL9, KAİDELİ9, KAKAOLU9, KAKILMA9, KAKIMAK9, KAKINTI9, KAKMALI9, KAKIRTI9, KARINTI9, KATIKLI9, KATILIK9, KATILMA9, KATINTI9, KASKATI9, KARİYER9, KAROSER9, KASALIK9, KATİYET9, KAYNANA9, KAYNATA9, KATKILI9, KATMALI9, KATİYEN9, LAMAİST9, LAKIRTI9, LAKERDA9, LADENLİ9, LATANYA9, LASTEKS9, LANSMAN9, MARKALI9, MARATON9, MARMARA9, MANTIKİ9, MANKURT9, MANİALI9, MAROKEN9, MATRİKS9, MATEMLİ9, MASTİKA9, MASTARA9, MASKELİ9, MASKARA9, MAMELEK9, MALULEN9, MALTALI9, MAKRAMA9, NABEKAR9, NARDENK9, NALINLI9, NALBANT9, NAKLİYE9, NADİREN9, NADİRAT9, NARSİST9, NATÜREL9, NATAMAM9, NASTURİ9, RANTİYE9, RANTABL9, RAKAMLI9, RADİKAL9, RATANYA9, SANTURİ9, SARARMA9, SALİSEN9, SALLAMA9, SALNAME9, SANATLI9, SALİMEN9, SARARTI9, SARKMAK9, SAKLAMA9, SAKALIK9, SAKALLI9, SAKAMET9, TANITMA9, TANITLI9, TANINMA9, TANIMAK9, TANILMA9, TAMLAMA9, TAMAMEN9, TARAKSI9, TADİLAT9, TABİLİK9, TAANNÜT9, TAKSALI9, TAKRİBİ9, TAKLİDİ9, TAKİBEN9, TAKİBAT9, TAKINTI9, TAKINMA9, TAKILMA9, TAKIRTI9, TASANNU9, TARUMAR9, TARTILI9, TASLAMA9, TAYİNLİ9, TATLILI9, TATBİKİ9, YALELLİ9, YAKİNEN9, YATALAK9, KANLAMA8, KANUNEN8, KAMİLEN8, KANAMAK8, KANASTA8, KANATLI8, KANATMA8, KARARLI8, KARARMA8, KARARTI8, KARASAL8, KARAMAN8, KARAKOL8, KARAKUL8, KARALIK8, KARALTI8, KARAMAK8, KALESKA8, KALİNİS8, KALKMAK8, KALAMAR8, KALAMİN8, KALAMİT8, KATETME8, KARLAMA8, KARSTİK8, KARTLIK8, KATLAMA8, KATLİAM8, KATOLİK8, LALALIK8, LAKONİK8, LAKLAMA8, LAMEKAN8, LASKİNE8, LANOLİN8, MARİNAT8, MARANTA8, MARTİNİ8, MALKARA8, MALAKİT8, MAKİLİK8, MAKARNA8, NALLAMA8, NARTEKS8, NASRANİ8, RAKKASE8, SAATLİK8, SANTRAL8, SANTİAR8, SATİRİK8, SAKARİN8, SAKATAT8, TAMİRAT8, TAMANİT8, TANLAMA8, TARATOR8, TARATMA8, TARANTI8, TARANMA8, TARAMAK8, TALİMLİ8, TARAKLI8, TANTUNİ8, TALİMAT8, TAALLUK8, TALİMAR8, TAKINAK8, TARTURA8, TARTMAK8, KANTİTE7, KANALET7, KARKARA7, KARTELA7, LALELİK7, LAKLAKA7, LAİKLİK7, LANETLİ7, LATERNA7, LATERİT7, NALEKAR7, NAKKARE7, NAKARAT7, TALLİNN7, TANİNLİ7, TANTANA7, TALAKAT7, TAKKELİ7, TAKATLİ7, TAKANAK7, TARİKAT7


KANTİTE (Kelime Kökeni: Fransızca quantité)


[isim]
 • Nicelik

KANALET (Kelime Kökeni: Fransızca canalette)


[isim]
 • Küçük kanal

KARKARA (Kelime Kökeni: Arapça ḳarḳara)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Uzun bacaklılardan, bataklık bölgelerde yaşayan, kışı sıcak ülkelerde geçiren, başı sorguçlu turna

KARTELA (Kelime Kökeni: İtalyanca cartella)


[isim]
 • Tombala vb. oyunlarda sayıların yazılı olduğu kart
[tiyatro]
 • Tuluat tiyatrosunun kapısına asılan tabela

LALELİK


[isim]
 • Osmanlı seramik ve cam sanatının örneklerinden olan ve içine lale konulan vazo

LAKLAKA (Kelime Kökeni: Arapça laḳlaḳa)


[isim] [eskimiş]
 • Gereksiz, anlamsız, boş söz

LAİKLİK


[isim]
 • Laik olma durumu, laisizm
[hukuk]
 • Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olması, laisizm

  Türkiye Cumhuriyeti, laikliği umdeleri arasına koymakla dini, tecavüzden, istismardan, menfaate, şerre alet etmekten kurtardı. - Orhan Seyfi Orhon


LANETLİ


[sıfat]
 • Lanetlenmiş, kargınmış, kargışlı, melun

LATERNA (Kelime Kökeni: İtalyanca lanterna)


[isim] [müzik]
 • Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde bir org türü

  Apaşlardan biri laternayı çalıyor. - Necip Fazıl Kısakürek


LATERİT (Kelime Kökeni: Fransızca latérite)


[isim] [jeoloji]
 • Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, parlak kırmızı veya kahverengiye çalan kırmızı renkli, demir oksit ve alüminyum bakımından zengin toprak

NALEKÂR (Kelime Kökeni: Farsça nālekār)


[sıfat] [eskimiş]
 • İnleyen, iniltili

  İçlerinden biri de ince, hazin, nalekâr bir sesle yavaş yavaş Kur'an okuyordu. - Memduh Şevket Esendal


NAKKARE (Kelime Kökeni: Arapça naḳḳāre)


[isim] [tarih]
 • Mehterhanede yer alan, birbirine bağlı iki yarım küre benzeri ve iki değnekle vurularak çalınan bir davul türü

NAKARAT (Kelime Kökeni: Arapça naḳarāt)


[isim] [müzik]
 • Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça, kavuştak

  Şirket vapurları, bir şarkının nakaratı gibi ikide bir geçerlerdi. - Abdülhak Şinasi Hisar

[mecaz]
 • Çok sık tekrarlanan, bundan dolayı bıkkınlık vererek önemini yitiren söz

  Bir yandan da Necla 'Ay yoruldu, ay hastalanacak, ay ölecek' diye eski nakaratına devam ediyor. - Haldun Taner

[edebiyat]
 • Bir şiirin içinde iki veya daha çok kez tekrarlanan bölüm

TANİNLİ


[sıfat]
 • Tınlamalı

  O kadar ahenkli, taninli idi. - Ömer Seyfettin


TANTANA (Kelime Kökeni: Arapça ṭanṭana)


[isim]
 • Görkem

  Kerim Ağa epeyce büyük bir tantana ile oğullarından birinin düğününü yapmak üzere idi. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tantana yapmak (veya etmek)