2. Harfi A Olan 15 Harfli Kelimeler2. harfi A olan 15 harfli 156 kelime bulunuyor. 2. karakterinde A harfi bulunan 15 harfli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Üçüncü harfi A olan 15 harfli kelimeler. Üçüncü harfi A olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

BAĞIŞLAYIVERMEK38, ÇAĞRIŞTIRIVERME38, BAĞDAŞTIRICILIK36, ÇAĞDAŞLAŞABİLME36, ÇAĞDAŞLAŞTIRMAK35, ÇAĞCILLAŞTIRMAK34, VASIFLANDIRILMA34, BAĞDAŞTIRABİLME33, BAĞIŞLAYABİLMEK33, ÇAĞRIŞTIRABİLME33, VAZİFELENDİRMEK33, BAYAĞILAŞTIRMAK32, BAĞIMLILAŞTIRMA32, BAĞNAZLAŞTIRMAK32, DAMGALAYIVERMEK32, HAYVANLAŞTIRMAK32, BAŞVURULABİLMEK31, BAĞIŞLANABİLMEK31, BAĞIŞLATABİLMEK31, ÇAPAÇULLAŞTIRMA31, ÇALIŞTIRIVERMEK31, CAZİPLEŞEBİLMEK31, BAĞITLAYABİLMEK30, ÇARPIŞTIRABİLME30, DARMADAĞINIKLIK30, DAMGALANIVERMEK30, FAYDALANDIRILMA30, HAVALANDIRILMAK30, HATIRLAYIVERMEK30, HARHARYASGİLLER30, MALUMATFURUŞLUK30, DAYANIKSIZLAŞMA29, FAŞİSTLEŞTİRMEK29, GARPLILAŞTIRMAK29, LATİFUNDİACILIK29, SAĞLAMLAŞTIRMAK29, TABİATÜSTÜCÜLÜK29, YAYGINLAŞTIRMAK29, CAZİPLEŞTİRİLME29, CANSIZLAŞABİLME29, CANLANDIRIVERME29, BASMAKALIPLAŞMA28, BAĞITLANABİLMEK28, ÇARPIKLAŞTIRMAK28, DALGINLAŞABİLME28, DAYANILMAZLAŞMA28, KARŞILAŞTIRMACI28, MANİFATURACILIK28, YABANCILAŞTIRMA28, CAHİLLEŞEBİLMEK28, CANSIZLAŞTIRMAK28, BALTALAYIVERMEK27, ÇABUKLAŞABİLMEK27, ÇABUKLAŞTIRILMA27, ÇARPITILABİLMEK27, DAVRANILABİLMEK27, DAMGALAYABİLMEK27, DALGINLAŞTIRMAK27, FARKLILAŞTIRMAK27, GASTROENTEROLOG27, KADİFELEŞTİRMEK27, KAVRAMLAŞTIRMAK27, MANYETİZMACILIK27, SALDIRGANLAŞMAK27, YANSIZLAŞTIRMAK27, CAZİBELEŞTİRMEK27, CAYDIRILABİLMEK27, CANLANDIRICILIK27, BAŞKALAŞABİLMEK26, BAŞKALDIRABİLME26, BAYRAMLAŞABİLME26, BALLIBABAGİLLER26, ÇAMURLAŞABİLMEK26, ÇALIŞTIRABİLMEK26, ÇAKIŞTIRABİLMEK26, ÇATIŞTIRABİLMEK26, ÇATIRDAYABİLMEK26, DALGALANDIRILMA26, KARATAVUKGİLLER26, KARINCAİNCİTMEZ26, KARTPOSTALCILIK26, RASYONALİZASYON26, SAYDAMLAŞTIRMAK26, SALAHİYETSİZLİK26, BATILILAŞABİLME25, BAYRAKLAŞABİLME25, BARIŞTIRABİLMEK25, BARBARLAŞABİLME25, BAHARATLANDIRMA25, BALDIRANŞERBETİ25, ÇAMURLAYABİLMEK25, ÇAPAKLANABİLMEK25, ÇALIMLAYABİLMEK25, DAMGALANABİLMEK25, DAMARGENİŞLETEN25, HATIRLAYABİLMEK25, KAHRAMANMARAŞLI25, KARŞILAŞTIRILMA25, KARŞILAŞTIRMALI25, MAYMUNLAŞTIRMAK25, BAŞLATILABİLMEK24, BASİTLEŞEBİLMEK24, BAYRAKLAŞTIRMAK24, BATILILAŞTIRMAK24, BARINDIRABİLMEK24, BALYALAYABİLMEK24, ÇATALLAŞABİLMEK24, DALDIRILABİLMEK24, DARLAŞTIRABİLME24, DALGALANABİLMEK24, KAMBURLAŞTIRMAK24, KAPİTALİSTLEŞME24, KARMANYOLACILIK24, PARLAKLAŞTIRMAK24, SAMİMİYETSİZLİK24, YASALAŞTIRILMAK24, CANLANDIRABİLME24, BAŞTEKNİSYENLİK23, ÇAMURLANABİLMEK23, ÇALKALAYABİLMEK23, HATIRLANABİLMEK23, KABİLİYETSİZLİK23, KAMULAŞTIRILMAK23, KANGRENLEŞTİRME23, KARABİBERGİLLER23, MANYAKLAŞTIRMAK23, PARALELLEŞTİRME23, ŞARTLANDIRILMAK23, YANITLANDIRILMA23, BASİTLEŞTİRİLME22, BALTALAYABİLMEK22, ÇATLATILABİLMEK22, DAMLATILABİLMEK22, HARARETLENDİRME22, HAREKETLENDİRME22, KAYINBİRADERLİK22, KALABALIKLAŞMAK22, KANUNLAŞTIRILMA22, SABİTLEŞTİRİLME22, SANAYİLEŞTİRMEK22, SADELEŞTİRİLMEK22, TANRITANIMAZLIK22, YARARLANDIRILMA22, ÇALKALANABİLMEK21, ÇATALLANABİLMEK21, DARALTILABİLMEK21, KADEMELENDİRMEK21, KARABATAKGİLLER21, KARARLAŞTIRILMA21, RADİKALLEŞTİRME21, RADYOELEKTRONİK21, BALTALANABİLMEK20, KANSERLEŞTİRMEK20, MAKİNELEŞTİRMEK20, LAİKLEŞTİRİLMEK19, TAKSİTLENDİRMEK19


LAİKLEŞTİRİLMEK


[nesnesiz]
 • Laik duruma getirilmek

TAKSİTLENDİRMEK


[-i]
 • Taksitlere bağlamak

BALTALANABİLMEK


[nesnesiz]
 • Baltalanma ihtimali veya imkânı bulunmak

KANSERLEŞTİRMEK


[-i]
 • Bir organı kanser durumuna getirmek

MAKİNELEŞTİRMEK


[-i]
 • Makine ile yapılmasını sağlamak

  Tarımı makineleştirmek.


ÇALKALANABİLMEK


[nesnesiz]
 • Çalkalanma ihtimali veya imkânı bulunmak

ÇATALLANABİLMEK


[nesnesiz]
 • Çatallanma ihtimali veya imkânı bulunmak

DARALTILABİLMEK


[nesnesiz]
 • Daraltılma ihtimali veya imkânı bulunmak

KADEMELENDİRMEK


[-i]
 • Kademeli duruma getirmek

KARABATAKGİLLER


[isim] [hayvan bilimi]
 • Leyleksiler takımının, örnek hayvanı karabatak olan bir familyası

KARARLAŞTIRILMA


[isim]
 • Kararlaştırılmak işi

RADİKALLEŞTİRME


[isim]
 • Radikalleştirme işi

RADYOELEKTRONİK (Kelime Kökeni: Fransızca radioélectronique)


[isim] [fizik]
 • Elektroniğin radyoelektriğe uygulanması

BASİTLEŞTİRİLME


[isim]
 • Basitleştirilmek işi

BALTALAYABİLMEK


[-i]
 • Baltalama ihtimali veya imkânı bulunmak