İçinde Tf Bulunan Kelimelerİçinde TF olan 24 kelime bulunuyor. İçerisinde TF geçen kelimeler ve kelime anlamları.

15 Harfli Kelimeler

MALUMATFURUŞLUK30

12 Harfli Kelimeler

MALUMATFURUŞ26, ATFEDEBİLMEK23, İTFAİYECİLİK23

11 Harfli Kelimeler

ATFEDEBİLME22, LÜTFEYLEMEK22

10 Harfli Kelimeler

TFEYLEME21, ATFEDİLMEK19

9 Harfli Kelimeler

İTFAİYECİ20, ATFEDİLME18, LÜTFETMEK18

8 Harfli Kelimeler

PLATFORM20, LÜTFETME17, ATFETMEK15

7 Harfli Kelimeler

PORTFÖY26, İTFAİYE15, ATFETME14

6 Harfli Kelimeler

TFEN14, METFUN14, MUTFAK14, METFEN13

5 Harfli Kelimeler

ATFEN11, ETFAL11

4 Harfli Kelimeler

İTFA10


İTFA (Kelime Kökeni: Arapça iṭfāʾ)


[isim] [eskimiş]
 • Söndürme
[fizik]
 • Sönüm
[ticaret]
 • Sönüm

Ata Sözleri ve Deyimler

 • itfa etmek


ATFEN (Kelime Kökeni: Arapça ʿaṭfen)


[zarf] [eskimiş]
 • Mal ederek, yükleyerek

  Anasını görünce eski bir mezara atfen döktüğü yaşlar, yeni sevdası içindi. - Hüseyin Rahmi Gürpınar


ETFAL (Kelime Kökeni: Arapça eṭfāl)


[isim] [eskimiş]
 • Çocuklar

METFEN (Kelime Kökeni: Arapça medfen)


[isim] [eskimiş]
 • Mezar

ATFETME


[isim]
 • Atfetmek işi, isnat

LÜTFEN (Kelime Kökeni: Arapça luṭfen)


[zarf]
 • Birinden bir şey isterken `dilerim, rica ederim` anlamında kullanılan bir söz

  Lütfen yukarıya teşrif buyurun beyefendi! - Osman Cemal Kaygılı

[mecaz]
 • İstemeyerek, gönülsüz bir biçimde

  Aylarca sonra lütfen uğradı.


METFUN (Kelime Kökeni: Arapça medfūn)


[sıfat] [eskimiş]
 • Gömülmüş olan, gömülü

  Bu selvi ormanının içinde nice vezirler, serdarlar, kazaskerler metfundur. - Sermet Muhtar Alus


MUTFAK (Kelime Kökeni: Arapça maṭbaḫ)


[isim]
 • Yemek pişirilen yer, aş damı

  Bir bütün günü mutfakta harcayıp çeşitli yemekler yapıyor. - Emine Işınsu

Birleşik Kelimeler: mutfak dolabı, mutfak havalandırması, mutfak havlusu, mutfak merdiveni


ATFETMEK (Kelime Kökeni: Arapça ʿaṭf + Türkçe etmek)


[-e]
 • Bir işi veya bir sözü bir kimseye mal etmek, yüklemek, isnat etmek

İTFAİYE (Kelime Kökeni: Arapça iṭfāʾiyye)


[isim]
 • Yangın söndürme kuruluşu

Birleşik Kelimeler: itfaiye aracı


LÜTFETME


[isim]
 • Lütfetmek işi

ATFEDİLME


[isim]
 • Atfedilmek işi

LÜTFETMEK (Kelime Kökeni: Arapça luṭf + Türkçe etmek)


[-e] [-i]
 • Vermek, ihsan etmek, bağışlamak

  Okuduğumuz şiiri bana lütfeder misiniz? - Yusuf Ziya Ortaç

[-i]
 • Söylemek, bildirmek

  Adınızı lütfeder misiniz?

[nesnesiz]
 • İzin vermek, müsaade etmek
[nesnesiz]
 • Yüksek veya saygın bir kimse alçak gönüllülük göstermek

  Lütfedip gelseniz.


ATFEDİLMEK (Kelime Kökeni: Arapça ʿaṭf + Türkçe edilmek)


[nesnesiz]
 • Atfetme işine konu olmak

İTFAİYECİ


[isim]
 • Yangın söndürme kuruluşunda görevli kimse, yangıncı