İçinde Sl Bulunan Kelimelerİçinde SL olan 495 kelime bulunuyor. İçerisinde SL geçen kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Sl ile başlayan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

SLOGANLAŞTIRMAK26, CEMAATİMÜSLİMİN24, TESLİMİYETÇİLİK22, TRANSLİTERASYON20

14 Harfli Kelimeler

BAŞPİSKOPOSLUK32, BAŞMÜHENDİSLİK29, HEVESLENDİRMEK28, ŞEYHÜLİSLAMLIK28, ÜSLUPLAŞTIRMAK27, BAŞKONSOLOSLUK25, SLOGANLAŞTIRMA25, ULUSLARARASICI23, İDAREİMASLAHAT22, İSLAMLAŞTIRMAK21, KONSOMATRİSLİK19, MIKNATISLANMAK19

13 Harfli Kelimeler

MASLAHATGÜZAR28, HEVESLENDİRME27, ÜSLUPLAŞTIRMA26, MÜTEHASSISLIK25, PANİSLAMCILIK24, HIRSLANDIRMAK23, HATIRŞİNASLIK23, İHTİSASLAŞMAK23, BESLEYEBİLMEK21, İSLAMLAŞTIRMA20, KADİRŞİNASLIK20, BESLENEBİLMEK19, BESLETEBİLMEK19, ESASLANDIRMAK19, MIKNATISLANMA18, MIKNATISLAMAK18

12 Harfli Kelimeler

YUGOSLAVYALI30, FISFISLATMAK29, FISFISLANMAK29, VAKANÜVİSLİK27, ASLANKUYRUĞU25, BAŞHOSTESLİK24, ISLAHATÇILIK23, PASPASLANMAK23, PASPASLATMAK23, BODOSLAMADAN22, HIRSLANDIRMA22, İHTİSASLAŞMA22, PUSLANDIRMAK22, PASLANMAZLIK22, SLOGANLAŞMAK22, ASLANPENÇESİ21, PASLANDIRMAK21, BESLEYİCİLİK20, BESLEYEBİLME20, SÜSLEMECİLİK20
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

GÖĞÜSLENMEK32, FISFISLATMA28, FISFISLAMAK28, FISFISLANMA28, ÜSLUPSUZLUK25, PİSKOPOSLUK24, ŞEYHÜLİSLAM24, HEVESLENMEK23, MURAHHASLIK23, BONSERVİSLİ22, GAYRİMÜSLİM22, PASPASLAMAK22, PASPASLANMA22, PASPASLATMA22, SLOGANCILIK22, ASLANKULAĞI21, MÜHENDİSLİK21, PUSLANDIRMA21, PANİSLAMİZM21, SLOGANLAŞMA21
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

GÖĞÜSLEMEK31, GÖĞÜSLENME31, FISFISLAMA27, PANSLAVİZM25, HEVESLENİŞ24, ÜSLUPÇULUK23, ÇEKOSLOVAK22, HEVESLENME22, ÖZBESLENEN22, HEVESLİLİK21, PASPASLAMA21, SLOVAKYALI21, SLAVLAŞMAK21, SLOVENYALI21, HONDURASLI20, PANİSLAMCI20, SİVASLILIK20, BRATİSLAVA19, BODOSLAMAK18, FAKSLATMAK18
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

GÖĞÜSLÜCE34, GÖĞÜSLEME30, ASLANAĞZI21, MAHPUSLUK21, SLAVLAŞMA20, HIRSLANIŞ19, ISLAHATÇI19, ISLAHHANE19, DEYYUSLUK18, FOSLATMAK18, FISLANMAK18, FISLATMAK18, MUSLUKSUZ18, PİSLEŞMEK18, PESLEŞMEK18, PASLANMAZ18, PASLAŞMAK18, SÜSLEYİCİ18, BODOSLAMA17, BESLEYİCİ17
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

GÖĞÜSLÜK30, YUGOSLAV23, FESLEĞEN22, ÜSLUPSUZ21, ISLAHEVİ20, SLOVAKÇA19, SLOVENCE19, SLOGANCI18, FUKUSLAR17, FOSLAMAK17, FOSLATMA17, FISLAMAK17, FISLANMA17, FISLATMA17, HAPİSLİK17, PİSLEŞME17, PESLEŞME17, PASLAŞMA17, PASLANIŞ17, BESLEYİŞ16
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

GÖĞÜSLÜ29, ÜSLUPÇU19, HEVESLİ18, İSLAVCA17, FISLAMA16, FOSLAMA16, FANUSLU16, SİVASLI16, ÜSLUPLU16, İSLOVEN15, SLAVİST15, SLAVLIK15, ESPASLI14, IPISLAK14, KAFESLİ14, KAVİSLİ14, NEFESLİ14, SLAVLAR14, VİTESLİ14, VARİSLİ14
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

SLAVCA16, FORSLU15, SLOVEN14, SLOVAK14, UPUSLU14, VUSLAT14, HIRSLI13, MASLUP13, SLOGAN12, BURSLU11, HASLET11, KÜSLÜK11, MÜSLİM11, PİSLİK11, ŞANSLI11, DANSLI10, MUSLUK10, SOSLUK10, ULUSLU10, ASLİYE9
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

FASLI13, ÜSLUP13, ESLAF12, İSLAV12, PUSLU12, ISLAH11, PASLI11, SÜSLÜ11, HİSLİ10, YASLI9, ISLIK8, SLAYT8, ASLIK7, ISLAK7, İSLAM7, İSLİM7, KASLI7, SİSLİ7, SESLİ7, ASLAN6
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

SLAV11, SLAP9, SLİP9, OSLO7, USLU7, ASLA5, ASLİ5, İSLİ5


ASLA (Kelime Kökeni: Arapça aṣlā)


[zarf]
 • Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, katiyen

  Kimseye faydası olmayıp da yalnız kendi nefsine ayırdığın servet, asla makbul değildir. - Ahmet Kabaklı


ASLİ (Kelime Kökeni: Arapça aṣlī)


[sıfat]
 • Birincil

  Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. - Anayasa

Birleşik Kelimeler: asli düşünce, asli maaş, asli nüsha


İSLİ


[sıfat]
 • İsi olan, islenmiş, is bulaşmış

  Bu bakış yosunlu, isli kahve pencerelerinden dikenli tarlalara bakmak değildir. - Nazım Hikmet

[zarf]
 • İs verecek bir biçimde (yanmak)

Birleşik Kelimeler: isli küf


ASLAN


[isim] [hayvan bilimi]
 • Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160, kuyruğu 70 santimetre ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memeli, arslan
[mecaz]
 • Gürbüz, cesur ve yiğit adam

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aslan gibi
 • aslanım!
 • aslanın ağzında olmak
 • aslan kesilmek
 • aslan kocayınca sıçan deliği gözetir
 • aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
 • aslan postunda, gönül dostunda
 • aslan yatağından belli olur

Birleşik Kelimeler: aslanağzı, aslankulağı, aslankuyruğu, aslan payı, aslanpençesi, aslansütü, aslan yürekli, dağ aslanı, denizaslanı, gemi aslanı, Yeni Dünya aslanı

[isim] [gök bilimi]
 • Zodyak üzerinde Yengeç ile Başak arasında yer alan takımyıldızın adı

ASLIK


[sıfat] [halk ağzında]
 • Kısır olan (kadın veya dişi hayvan)

ISLAK


[sıfat]
 • Suya batırılmış, üzerine su dökülmüş veya yağmurdan ıslanmış olan

  Baş başa uzandık seninle ıslak / Çimenlerine yaz bahçelerinin - Ahmet Hamdi Tanpınar

Birleşik Kelimeler: ıslak imza, ıslak karga, ıslak mendil, ıslak zemin


İSLAM (Kelime Kökeni: Arapça islām)


[isim] [din bilgisi]
 • Müslümanlık

Birleşik Kelimeler: İslam gizemciliği, İslam hukuku, şeyhülislam


İSLİM (Kelime Kökeni: İngilizce steam)


[isim]
 • Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim

Ata Sözleri ve Deyimler

 • islim arkadan gelsin
 • islim tutmak

Birleşik Kelimeler: islim kebabı


KASLI


[sıfat]
 • Kasları sıkı, gelişmiş, adaleli

SİSLİ


[sıfat]
 • Üzerine sis inmiş olan, sislenmiş, bulanık

  Haliç, aşağılarda, sisli bir bahar sabahının altında, erimiş gümüşlerin ırmağına benziyordu. - Tarık Buğra


SESLİ


[sıfat]
 • Sesi olan, ses çıkaran

  Her mahallede hatta satıcılar arasında şöhret kazanmış olan güzel sesliler bulunurdu. - Abdülhak Şinasi Hisar

[zarf]
 • Ses çıkararak
[isim] [dil bilgisi]
 • Ünlü

Birleşik Kelimeler: sesli duyuru, sesli film, sesli harf, sesli okuma, sesli taş, sesli uyumu, büyük sesli uyumu, çok sesli, eş sesli, kalın sesli, küçük sesli uyumu, pes sesli, tek sesli, tiz sesli, uzun sesli, yakın sesli, yanık sesli, zayıf sesli


USLU


[sıfat]
 • Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı

  Uslu ve çekingen huyum ne kendimi ne de nafakamı herhangi bir sert hareketle savunmaya asla müsait değildi. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[zarf]
 • Uysal bir biçimde
[eskimiş]
 • Akıllı, zeki

  Gören bizi sanır deli / Usludan yeğdir delimiz - Anonim şiir

Ata Sözleri ve Deyimler

 • uslu durmak (veya oturmak)

Birleşik Kelimeler: uslu akıllı, akıllı uslu


ISLIK


[isim]
 • Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses

  Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık / Yalnız arabacının dudağında bir ıslık - Faruk Nafiz Çamlıbel

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ıslık çalmak

Birleşik Kelimeler: ıslık dili


SLAYT (Kelime Kökeni: İngilizce slide)


[isim]
 • Saydam

ASLİYE (Kelime Kökeni: Arapça aṣliyye)


[isim] [eskimiş]
 • Temel, esas

Birleşik Kelimeler: asliye ceza mahkemesi, asliye hukuk mahkemesi