İçinde Se Bulunan 4 Harfli Kelimelerİçerisinde SE olan 4 harfli 44 kelime bulunuyor. İçinde SE olan 4 karakterli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Se ile başlayan 4 harfli kelimeler. se ile biten 4 harfli kelimeler. İçinde olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

ESEF11, SE11, ÖKSE11, SE11, SEVK11, SERF11, SEFA11, SE10, APSE9, SE9, SELP9, SE9, ŞOSE9, BUSE8, ÇİSE8, SEZA8, SE8, SE8, SEÇİ8, ŞASE8, SEDA7, ASES6, SEUL6, SEKS6, SEMA6, SEME6, SEMT6, AKSE5, ESER5, ESEN5, ENSE5, KASE5, KESE5, SE5, SELA5, SERT5, SE5, SERE5, SERA5, SE5, SELE5, SENA5, SENE5, SENT5


AKSE (Kelime Kökeni: Fransızca accès)


[isim] [tıp]
 • Hastalık nöbeti, kriz

Birleşik Kelimeler: kalp aksesi


ESER (Kelime Kökeni: Arapça es̱er)


[isim]
 • Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt

  Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir. - Yahya Kemal Beyatlı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • eser kalmamak

Birleşik Kelimeler: eser miktarda, esericedit, başeser, edebî eser, neveser, şaheser, tarihî eser, yazma eser, sanat eseri, saz eseri, tesadüf eseri, eski eserler


ESEN


[sıfat]
 • Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim

Ata Sözleri ve Deyimler

 • esen kalmak

Birleşik Kelimeler: sağ esen


ENSE


[isim] [anatomi]
 • Boynun arkası

  Kendine geldiğinde ensesinde müthiş bir ağrı vardı. - Ayşe Kulin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ense kulak yerinde olmak
 • ensesinde boza pişirmek
 • ensesine binmek
 • ensesine yapışmak
 • ense yapmak
 • enseyi karartmak

Birleşik Kelimeler: ense çukuru, ense kökü, ensesi kalın, elense


KÂSE (Kelime Kökeni: Farsça kāse)


[isim]
 • Cam, çini, toprak vb.nden yapılmış derince çanak

  Kocaman bakır kâsede kuskus çorbası vardı. - Nezihe Araz

Birleşik Kelimeler: kâseifağfur


KESE (Kelime Kökeni: Farsça kīse)


[isim]
 • Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba

  Çıkarken elini göğsüne sokup bir kese çıkardı, keseden alabildiği kadar para alıp delikten attı. - Fikret Otyam

[sıfat]
 • Bu küçük torba miktarında olan

  Üç kese tütün.

[mecaz]
 • Bir kimsenin mal varlığı

  Bu sadeleşme, vücut ve keseye daha elverişli idi. - Falih Rıfkı Atay

[anatomi]
 • Organizmanın bazı boşlukları
[bitki bilimi]
 • Su bitkilerinde içi hava ile dolu olan ve bitkinin suda yüzer durumda kalmasını sağlayan şişkinlik
[tarih]
 • Beş yüz kuruşluk para birimi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • keseden yemek
 • kesenin ağzını açmak
 • kesenin dibi görünmek
 • kesenize bereket
 • kesesi elvermemek
 • kesesine bir şey girmek
 • kesesine göre
 • kesesine güvenmek
 • kesesini doldurmak
 • keseye danış, pazarlığa sonra giriş
 • keseye davranmak

Birleşik Kelimeler: kese çiçeği, kese kâğıdı, kese yoğurdu, bol keseden, döl kesesi, göz kesesi, hamam kesesi, hava kesesi, idrar kesesi, işitme kesesi, öd kesesi, reçine kesesi, safra kesesi, spor kesesi, su kesesi, yağ kesesi, yüzme kesesi

[sıfat] [halk ağzında]
 • Kısa, kestirme (yol)

LİSE (Kelime Kökeni: Fransızca lycée)


[isim]
 • Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az dört yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu

  İlkokulu, liseyi birlikte okuduk, belki onda nostalji uyandırıyorum. - İnci Aral

[eskimiş]
 • Üç yıllık ortaokuldan sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu

Birleşik Kelimeler: açık lise, süper lise, teknik lise


SELA (Kelime Kökeni: Arapça ṣalāʾ)


[isim] [din bilgisi]
 • Müslümanları bayram veya cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua

  Su selası, gündüz, vakitli vakitsiz verilirdi. - Yahya Kemal Beyatlı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sela vermek (veya okumak)


SERT (Kelime Kökeni: Farsça serd)


[sıfat]
 • Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı

  Sert tahta.

[zarf]
 • Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde

  Ben de ona bile bile sert çıkıştım. - Ahmet Kabaklı

[mecaz]
 • Hırçın, öfkeli, hiddetli

  Zaten Atatürk'ün ne vakit öfkesine kapılarak herhangi bir kimseye karşı herhangi bir sert harekette bulunduğunu kim hatırlar? - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[mecaz]
 • Titizlikle uygulanan, sıkı

  Sert bir yönetim.

[dil bilgisi]
 • Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sert çıkmak

Birleşik Kelimeler: sert buğday, sert damak, sert doku, sert su, sert tabaka, sert ünsüz, sert zar, tatlı sert


SERİ (Kelime Kökeni: Fransızca série)


[isim]
 • Herhangi bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi

  Bu, seri hâlinde yazılmış bir yazı değildir. - Sait Faik Abasıyanık

Birleşik Kelimeler: seri imalat, seri katil, seri üretim

[sıfat]
 • Hızlı

  Nazik ve oynak tavırlar, seri kelimelerle sözüne devam etti. - Reşat Nuri Güntekin

[zarf]
 • Hızlı bir biçimde

  Seri konuşuyor.


SERE


[isim] [halk ağzında]
 • Açık duran başparmağın ucundan işaret parmağının ucuna kadar olan uzaklık, sele

SERA (Kelime Kökeni: İtalyanca serra)


[isim]
 • Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, limonluk, ser (II)

SEKİ


[isim] [halk ağzında]
 • Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set
[coğrafya]
 • Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, teras

Birleşik Kelimeler: çökerti sekisi

[isim]
 • Sekil

SELE (Kelime Kökeni: Arapça selle)


[isim]
 • Yayvan, genişçe sepet

  İş önlükleri bağlandı, sele denilen hasır sepetlerle tarlaya dalındı. - Orhan Kemal

Birleşik Kelimeler: sele zeytini

[isim] [spor]
 • Bisikletin oturulacak yeri
[isim]
 • Sere

SENA (Kelime Kökeni: Arapça s̱enā)


[isim] [eskimiş]
 • Övme

Birleşik Kelimeler: hamdüsena, methüsena