İçinde Rv Bulunan Kelimelerİçinde RV olan 84 kelime bulunuyor. İçerisinde RV geçen kelimeler ve kelime anlamları.

14 Harfli Kelimeler

HÜRRİYETPERVER32, VATANPERVERLİK30, MİLLİYETPERVER27

13 Harfli Kelimeler

PEYGAMBERVARİ32, MİSAFİRPERVER31, HAMİYETPERVER30, MENFAATPERVER30, KONSERVATUVAR28, KONSERVECİLİK24, TERAKKİPERVER23

12 Harfli Kelimeler

OBSERVATUVAR29

11 Harfli Kelimeler

PREZERVATİF30, VIRVIRCILIK30, HAYIRPERVER28, HAYALPERVER27, PERVASIZLIK27, VATANPERVER27, KONSERVATÖR25, ŞİKEMPERVER25, REZERVASYON24, BONSERVİSLİ22, DARVİNCİLİK22, SERVİSÇİLİK22, SERVİGİLLER22, KERVANSARAY20, KERVANKIRAN18

10 Harfli Kelimeler

GÜMÜŞSERVİ29, PERVASIZCA28, SULHPERVER26, SELFSERVİS25, PERVANESİZ24, KERVANBAŞI22, ZIRVALAMAK21

9 Harfli Kelimeler

ÇERVİŞSİZ25, PERVANECİ22, BONSERVİS20, DERVİŞLİK20, DERVİŞANE20, ZIRVALAMA20, PERVANELİ19, REZERVUAR19

8 Harfli Kelimeler

VIRVIRCI26, PERVASIZ23, DERVİŞÇE22, HIRVATÇA22, NORVEÇÇE21, ÇERVİŞLİ20, ŞADIRVAN20, SÜRVEYAN19, SERVİSÇİ19, KERVANCI18, LARVACIL18, NERVÜRLÜ18, NORVEÇLİ18, KONSERVE16, SERVİLİK15, KİRVELİK14

7 Harfli Kelimeler

BİPERVA19, PERVARİ17, PERVANE17

6 Harfli Kelimeler

FORVET19, PERVAZ19, ÇERVİŞ18, DERVİŞ17, HIRVAT17, PERVİN16, MÜRVER15, REZERV15, ŞİRVAN15, TERVİÇ15, NERVÜR14, SERVİS14, KORVET13, SERVET13, KERVAN12, NARVAL12, NARVEN12

5 Harfli Kelimeler

ERVAH15, PERVA15, ZIRVA15, ZİRVE14, SERVİ12, KİRVE11, LARVA11


KİRVE


[isim] [halk ağzında]
 • Sünnet olan çocuğun bütün masraflarını üstlendikten sonra sünnet sırasında çocuğu kucağına alarak elini, kolunu tutan ve bütün hayatı boyunca çocuk üzerinde babasına yakın hak taşıyan kimse

LARVA (Kelime Kökeni: Latince)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Kurtçuk

KERVAN (Kelime Kökeni: Farsça kārbān)


[isim] [eskimiş]
 • Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı

  Her giden sanki içimden yeni bir parça alır / Kervanın safları dolgunsa da gönlüm boşalır - İbrahim Alâeddin Gövsa

[mecaz]
 • Toplu olarak birbiri ardınca gelen şeyler

  Kervana karışmalı, ne gerisinde kalmalı ne başında durmalı. - Falih Rıfkı Atay

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kervana katılmak

Birleşik Kelimeler: kervanbaşı, kervan çulluğu, Kervankıran, kervansaray, Kervan Yıldızı


NARVAL (Kelime Kökeni: (Danca nahrval sözlerinin kısaltılmış biçimi))


[isim] [hayvan bilimi]
 • Atlas Okyanusu'nun Antartika bölgesinde yaşayan bir tür balina, nar balinası (Monodon monoceros)

NARVEN (Kelime Kökeni: Farsça nārven)


[isim] [bitki bilimi]
 • Karaağaç

SERVİ (Kelime Kökeni: Farsça serv)


[isim] [bitki bilimi]
 • Servigillerden, Akdeniz bölgesinde çok yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen, 25 metre boyunda, ince, uzun, piramit biçiminde, çok koyu yeşil yapraklı bir ağaç, andız, selvi, servi ağacı (Cupressus sempenvirens)

  Ay ışığının, yüksek servileri ince ince gümüşlediği bir şato korusundaymışlar. - Attila İlhan

Birleşik Kelimeler: servi ağacı, servi boylu, gümüşservi, dağ servisi, yer servisi


KORVET (Kelime Kökeni: Fransızca corvette)


[isim] [askerlik]
 • Denizaltılara karşı özel olarak silahlandırılan bir tür savaş gemisi

SERVET (Kelime Kökeni: Arapça s̱ervet)


[isim]
 • Varlık, zenginlik, mal mülk

  Servet denen şey çok defa paradan ibarettir. - Falih Rıfkı Atay

Birleşik Kelimeler: servet sahibi


KİRVELİK


[isim]
 • Kirve olma durumu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kirvelik etmek


NERVÜR (Kelime Kökeni: Fransızca nervure)


[isim]
 • Bir veya iki milimlik pili

SERVİS (Kelime Kökeni: Fransızca service)


[isim]
 • Sofrada hizmet etmekle görevli kimsenin yaptığı iş ve bu işin yapılma biçimi, sofra hizmeti
[spor]
 • Voleybol, masa tenisi, tenis vb. oyunlarda oyuna başlama vuruşu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • servis atmak
 • servise çıkmak
 • servis etmek
 • servis yapmak

Birleşik Kelimeler: servis arabası, servis aracı, servis asansörü, servis istasyonu, servis kapısı, servis merdiveni, servis otobüsü, servis sayısı, servis tabağı, servis takımı, acil servis, gizli servis, yetkili servis, çay servisi, istihbarat servisi


ZİRVE (Kelime Kökeni: Arapça ẕirve)


[isim]
 • Doruk

  Dağın zirvesi.

[mecaz]
 • Bir işte ulaşılan en üst aşama

  Sanatın zirvesi.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • zirveye çıkmak

Birleşik Kelimeler: zirve konferansı, zirve toplantısı


SERVİLİK


[isim]
 • Servisi çok olan yer

  Gezgin Simeon'un demesine göre, İstanbul'da her bahçe bir serviliktir. - Salâh Birsel


MÜRVER (Kelime Kökeni: Farsça murdber)


[isim] [bitki bilimi]
 • Hanımeligillerden, yaprakları karşılıklı, demet durumundaki beyaz çiçeklerinden hekimlikte yararlanılan, meyvesi zeytine benzer bir ağaççık (Sambucus nigra)

REZERV (Kelime Kökeni: Fransızca réserve)


[isim]
 • Saklanmış, biriktirilmiş şey