İçinde Rl Bulunan 9 Harfli Kelimelerİçerisinde RL olan 9 harfli 209 kelime bulunuyor. İçinde RL olan 9 karakterli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "İçinde olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

ÖĞÜRLEŞME28, UĞURLUDAĞ28, SUFLÖRLÜK25, UĞURLAYIŞ24, AĞIRLAYIŞ23, DUBLÖRLÜK22, PIRLANGIÇ22, PORTÖRLÜK22, UĞURLANIŞ22, CUMBURLOP22, AĞIRLAŞMA21, AĞIRLANIŞ21, BOKSÖRLÜK21, KÖFTERLİK21, MAĞDURLUK21, ÖZEZERLİK21, VARLIKSIZ21, YAĞMURLUK21, CAZGIRLIK21, BONKÖRLÜK20, DANSÖRLÜK20, SENYÖRLÜK20, ZORLAYICI20, AĞIRLIKLI19, DEĞERLEME19, EDİTÖRLÜK19, RLEŞMEK19, GURURLUCA19, HINZIRLIK19, HUNHARLIK19, RLEŞMEK19, MÜHÜRLEME19, MAĞRURLUK19, MEŞHURLUK19, NÖTRLEŞME19, RÜZGARLIK19, SIFIRLAMA19, UĞURLANMA19, UĞURLAMAK19, YUVARLAMA19, AZARLAYIŞ18, AĞIRLATMA18, AĞIRLANMA18, AĞIRLAMAK18, AMATÖRLÜK18, BULGURLUK18, GADDARLIK18, HIRLAŞMAK18, HAZIRLAMA18, KONTÖRLÜK18, KIRLANGIÇ18, KÖŞKERLİK18, PARLATICI18, ŞUURLAŞMA18, TÜCCARLIK18, UYUŞURLUK18, AYARLAYIŞ17, BULGARLIK17, BEYGİRLİK17, DÜLGERLİK17, FIRLATMAK17, GEÇERLEME17, İÇERLEYİŞ17, LEKTÖRLÜK17, MUHBİRLİK17, MAHMURLUK17, NANKÖRLÜK17, OBURLAŞMA17, PAZARLAMA17, REKTÖRLÜK17, TEKFURLUK17, YARLIGAMA17, ZORLAŞMAK17, ZEHİRLEME17, CEZAYİRLİ17, ACARLAŞMA16, ÇAYIRLAMA16, DIRLAŞMAK16, DERLEYİCİ16, HAMURLAMA16, HASIRLAMA16, İHBARLAMA16, RLENMEK16, RLETMEK16, KEÇİBORLU16, MUHTARLIK16, MAKFERLAN16, NÖTRLEMEK16, SÜNGERLER16, SPORLULAR16, SPORLANMA16, ŞİMŞİRLİK16, ŞUURLULUK16, AYARLANIŞ15, AHIRLAMAK15, RLEŞMEK15, BEZİRLEME15, ÇAMURLAMA15, RLİKSİZ15, DARLAŞMAK15, DERLEMECİ15, EZBERLEME15, HIRLATMAK15, HORLANMAK15, HATIRLAMA15, ILGARLAMA15, MORLAŞMAK15, RAPORLAMA15, REHBERLİK15, ŞUURLANMA15, TOPARLAMA15, YERLEŞMEK15, ASIRLARCA14, AHARLAMAK14, BİBERLEME14, BARBARLIK14, BENZERLİK14, BAYTARLIK14, ÇURLATMAK14, ÇARLİSTON14, DİNDARLIK14, DOKTORLUK14, EKSPERLİK14, HARLATMAK14, İLERLEYİŞ14, KIRLAŞMAK14, KORLAŞMAK14, KAMBURLUK14, MUASIRLIK14, MURDARLIK14, MANİKÜRLÜ14, OTOBURLAR14, PARLAKLIK14, PARLATMAK14, SPİKERLİK14, ŞAMARLAMA14, TEPİRLEME14, TEBEŞİRLİ14, ZIRLATMAK14, ZORLANMAK14, CIRLATMAK14, AZARLATMA13, AZARLANMA13, AZARLAMAK13, AMBARLAMA13, ALENGİRLİ13, BARİYERLİ13, BERBERLİK13, DİLBERLİK13, DIRLANMAK13, DEMİRLEME13, ETOBURLAR13, ETERLEŞME13, ISMARLAMA13, İÇERLEMEK13, KAŞMERLİK13, KARLANMAZ13, MİLYARLIK13, NALBURLUK13, SİMSARLIK13, SINIRLAMA13, ŞEKERLEME13, UYARLANMA13, UYARLAMAK13, AYARLATMA12, AYARLANMA12, AYARLAMAK12, RLENMEK12, BELİRLEME12, DERLETMEK12, DERLENMEK12, EYERLEMEK12, EYERLENME12, EYERLETME12, ELEZERLİK12, İRLANDALI12, KİNDARLIK12, KAYARLAMA12, MIRLANMAK12, NARLIDERE12, ONURLANMA12, SIRLANMAK12, SEMERLEME12, TIMARLAMA12, TERLETİCİ12, ASTARLAMA11, BANKERLİK11, İNANIRLIK11, KLORLAMAK11, KLORLANMA11, KORLANMAK11, KEMERLEME11, MANTARLIK11, MERMERLİK11, NURLANMAK11, SİNİRLEME11, TASARLAMA11, ETERLEMEK10, İLERLEMEK10, İLERLETME10, RLETMEK10, RLENMEK10, KANTARLIK10, KARARLAMA10, KARLANMAK10, KATARLAMA10, MANTARLAR10, TERLETMEK10, TEKERLEME10


ETERLEMEK


[-i] [tıp]
 • Eter buharı koklatarak anestezi yapmak

İLERLEMEK


[nesnesiz]
 • Bulunduğu yerden daha ileriye gitmek, yol almak

  Vapur durmadan düdük çalarak ilerliyordu. - Halide Edip Adıvar


İLERLETME


[isim]
 • İlerletmek işi

KİRLETMEK


[-i]
 • Kirli duruma getirmek, pisletmek

  Madenî kol düğmeleri bunları yeşilimtırak bir leke ile kirletirdi. - Abdülhak Şinasi Hisar

[mecaz]
 • Namusuna, onuruna zarar verecek bir suç yüklemek, lekelemek

  Böyle bir şüphe insanı kirletir.


KİRLENMEK


[nesnesiz]
 • Kirli duruma gelmek, pislenmek

  Hele saçların kirlenmiş, kırışmış, keçeleşmiş. - Emine Işınsu

[mecaz]
 • Onuru lekelenmek

KANTARLIK


[sıfat]
 • Kantar ölçüsünde olan

  İki kantarlık odun.


KARARLAMA


[isim]
 • Kararlamak işi
[sıfat]
 • Karar verilerek yapılan, tahminî
[zarf]
 • Kararlayarak, tahminen

KARLANMAK


[nesnesiz]
 • Kar ile örtülmek, kar ile kaplanmak
[televizyon]
 • Ekranda görüntü siyah beyaz noktalarla kaplanmak

KATARLAMA


[isim]
 • Katarlamak işi

MANTARLAR


[isim] [bitki bilimi]
 • Sap, yaprak, çiçek vb. organlar yerine dallı veya düz iplikler görünüşünde emeçlerden oluşan, klorofilsiz, çiçeksiz, ilkel canlılar

Birleşik Kelimeler: ağ mantarlar, bazitli mantarlar, cıvık mantarlar, gerçek mantarlar, su mantarları, sürme mantarları


TERLETMEK


[-i]
 • Terlemesine sebep olmak
[mecaz]
 • Sıkıntıya düşürmek, çokça yormak

  Bu iş beni terletti.


TEKERLEME


[isim]
 • Tekerlemek işi
[edebiyat]
 • Çoğunlukla, masalların genellikle başında bulunan `Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde.` gibi uyaklı giriş veya ara sözler

  Tekerlemeler, masaldan başka halk tiyatrolarında da görülüyor. - Asaf Halet Çelebi

[edebiyat]
 • Saz şairleri arasında yapılan deyiş yarışı
[tiyatro]
 • Orta oyununda, özellikle Kavuklu'nun kullandığı sözler

ASTARLAMA


[isim]
 • Astarlamak işi

BANKERLİK


[isim]
 • Banker olma durumu

İNANIRLIK


[isim] [felsefe]
 • İnanılabilir bir şeyin niteliği