İçinde Rd Bulunan Kelimelerİçinde RD olan 702 kelime bulunuyor. İçerisinde RD geçen kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Rd ile biten kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

PEYGAMBERDEVESİ37, VURDUMDUYMAZLIK36, SIĞIRDİLİGİLLER31, KÜRDİLİHİCAZKAR29, ÇITIRDAYABİLMEK27, STANDARDİZASYON27, ÇATIRDAYABİLMEK26, ÇITIRDATABİLMEK25

14 Harfli Kelimeler

MERDİVENKOVASI32, BAŞYARDIMCILIK30, BAŞGARDİYANLIK28, YARDIMSEVERLİK27, ÇITIRDAYABİLME26, KOORDİNATÖRLÜK26, ÇATIRDAYABİLME25, SÜRDÜRÜMLENMEK25, ÇITIRDATABİLME24, KARDİYOSKLEROZ24, SARDUNYAGİLLER24, SERDENGEÇTİLİK24, MULTİMİLYARDER21, ÇEKİRDEKLENMEK20

13 Harfli Kelimeler

HIRDAVATÇILIK31, RUTHERFORDYUM31, GARDIROPÇULUK30, HOVARDALAŞMAK30, MUHAYYERKÜRDİ27, FERDİYETÇİLİK26, GICIRDATILMAK26, YEDİKIZKARD26, MANTARDOĞURAN25, SÜRDÜRÜMLENME24, SÜRDÜRÜMLEMEK24, TEKİRDAĞLILIK24, BURDURABİLMEK22, KORDİPLOMATİK22, ÇEKİRDEKÇİLİK21, ÇAKIRDİKENLİK19, ÇEKİRDEKLENME19, DAMARDARALTAN18

12 Harfli Kelimeler

VURDUMDUYMAZ32, ELVERDİĞİNCE30, DİLBERDUDAĞI29, HOVARDALAŞMA29, ZERDÜŞTÇÜLÜK29, BAŞVURDURMAK28, FİNGİRDEŞMEK28, GÖRÜNÜRLERDE28, KARDİYOGRAFİ27, KARDİYOLOJİK27, GÜMBÜRDETMEK26, GICIRDATILMA25, LACİVERDİMSİ25, VARDABANDIRA25, AŞKMERDİVENİ24, ÇINGIRDATMAK24, ZINGIRDATMAK24, BEŞİBİRYERDE23, DEFTERDARLIK23, KARDİYOSKOPİ23
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

RDÜNCÜLÜK30, HÖPÜRDETMEK30, GÜMBÜRDEYİŞ29, ÖRDEKGAGASI29, PEJMÜRDELİK29, VICIRDAŞMAK28, BAŞVURDURMA27, FİNGİRDEŞME27, VAPURDUMANI27, BAŞYARDIMCI26, EVVELEMİRDE26, HÜNGÜRDEMEK26, KARDİYOGRAF26, KARDİYOLOJİ26, MERDİVENEVİ26, POFURDATMAK26, PERDAHÇILIK26, FIŞIRDATMAK25, FOŞURDATMAK25, FIKIRDAŞMAK25
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

BİÇERDÖVER29, HÖPÜRDETME29, GICIRDAYIŞ27, HIRDAVATÇI27, HIŞIRDAYIŞ27, VICIRDAŞMA27, DÖRDÜZLEME26, FIKIRDAYIŞ26, GARDIROPÇU26, GÖRDÜRTMEK25, HÜNGÜRDEME25, POFURDAMAK25, POFURDATMA25, SÜRDÜRÜMCÜ25, CAZIRDAYIŞ25, ÇAKIRDOĞAN24, FIŞIRDATMA24, FOŞURDATMA24, FOŞURDAMAK24, FIŞIRDAMAK24
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

GÖRÜNÜRDE25, HOVARDACA25, GÖRDÜRTME24, GÖRDÜRMEK24, POFURDAMA24, PERDAHSIZ24, BODYGUARD23, FOŞURDAMA23, FIŞIRDAMA23, ÖRDEKBAŞI23, VICIRDAMA23, VARDİYACI23, FIRDOLAYI22, FIŞKIRDAK22, GARDIFREN22, FİNGİRDEK21, FOSURDAMA21, GICIRDAMA21, HIŞIRDAMA21, SIĞIRDİLİ21
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

RDÜĞÜM28, FIRDÖNDÜ27, PEJMÜRDE26, DÖRDÜNCÜ25, GÖRDÜRME23, BOZÖRDEK22, HURDAHAŞ22, PERDAHÇI22, HIRDAVAT21, BAĞIRDAK20, GARDIROP20, SÜRDÜRÜŞ20, CIRDAVAL20, BERDEVAM19, DARDAĞAN19, FİKİRD19, MÜHÜRDAR19, ÖRDÜRMEK19, PERDAHLI19, SARDOĞAN19
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

PARDÖSÜ22, HOVARDA20, ARDUVAZ19, ORDUGAH19, VARDACI19, HURDACI18, NURDAĞI18, ÖRDÜRME18, ZERDEVA18, AHIRD17, EMİRD17, ORDUEVİ17, VARDİYA17, EĞİRDİR16, ORDUSUZ16, PERDECİ16, ZAHİRDE16, ÜRDÜNLÜ15, VARDELA15, ARDIŞIK14
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

RDÜZ21, ORDÖVR21, GÖRDES19, DÖRDÜN18, DÖRDÜL18, GÖRDEK18, ÇÖRDEK17, DÖRDER16, GİRDAP16, PERDAH16, BERD14, ÇARD14, MÜRDÜM14, ORDUCU14, BORDÜR13, PARDON13, SIRD13, TÜRD13, URDUCA13, BORDRO12
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

FERDİ13, FERDA13, FERDE13, ÖRDEK13, VERDİ13, VARDA13, HURDA12, ARD11, BORDO11, GİRDİ11, PERDE11, YURDU11, BORDA10, BARDO10, ZERDE10, BARDA9, KÜRDİ9, YARDA9, ARDIL8, ERDEM8
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

GARD10, ORDU8, ARDA6


ARDA


[isim] [halk ağzında]
 • İşaret olarak yere dikilen çubuk

ARDIL


[isim]
 • Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, arda, halef, öncel karşıtı
[mantık]
 • Bir çıkarımda varılan sonuç

Birleşik Kelimeler: ardıl görüntü


ERDEM


[isim]
 • Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet

  Spor, alçak gönüllülük gibi bir erdem aşılar sporcuya. - Necati Cumalı

[felsefe]
 • İnsanın ruhsal olgunluğu

ORDU


[isim]
 • Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri
[isim]
 • Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü

  Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi - Yahya Kemal Beyatlı

Birleşik Kelimeler: ordubozan, ordu donatım, orduevi, ordu komutanı, ordu merkezi, düzenli ordu


BARDA


[isim]
 • Dam ustalarının kullandığı, başının bir ucu çember parçası biçiminde eğri, öbür ucu keskin çekiç

KÜRDİ (Kelime Kökeni: Arapça kurdī)


[isim] [müzik]
 • Klasik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde

Birleşik Kelimeler: kürdilihicazkâr, acemkürdi, arabankürdi, muhayyerkürdi


YARDA (Kelime Kökeni: İtalyanca iarda)


[isim]
 • 91,4 santimetrelik İngiliz uzunluk ölçüsü birimi

BORDA (Kelime Kökeni: İtalyanca borda)


[isim] [denizcilik]
 • Geminin veya kayığın yanı, alabanda karşıtı

  Bir motorla bordamıza yanaşıp karaya çıkardı bizi. - Azra Erhat

Ata Sözleri ve Deyimler

 • borda bordaya
 • borda etmek

Birleşik Kelimeler: borda ağı, borda atışı, borda botu, borda fenerleri, borda hattı, borda kaplaması, borda zırhı, bordada teslim


BARDO (Kelime Kökeni: Fransızca bardot)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Aygır ile dişi eşek çiftleşmesinden üretilen hayvan

ZERDE (Kelime Kökeni: Farsça zerde)


[isim]
 • Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesi

GARD (Kelime Kökeni: Fransızca garde)


[isim] [spor]
 • Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için alınan durum

Ata Sözleri ve Deyimler

 • gardını almak


ARDIÇ


[isim] [bitki bilimi]
 • Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz

Birleşik Kelimeler: ardıç kuşu, ardıç otu, ardıç rakısı, karaardıç, bataklık ardıcı


BORDO (Kelime Kökeni: Fransızca bordeaux)


[isim]
 • Mora çalan kırmızı renk, şarap tortusu rengi
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Bordo çanta.


GİRDİ


[isim] [ticaret]
 • Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü, çıktı karşıtı

  Devlet, işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. - Anayasa

Birleşik Kelimeler: girdisi çıktısı


PERDE (Kelime Kökeni: Farsça perde)


[isim]
 • Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü

  Durmadan pencere kapatıyor, perde çekiyorum. - Adalet Ağaoğlu

[mecaz]
 • Doğruyu görmeye engel olan şey

  Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi.

[hayvan bilimi]
 • Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar
[müzik]
 • Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi
[müzik]
 • Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer
[tıp]
 • Katarakt

  Gözlerine perde inmiş.

[tiyatro]
 • Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri

  Oyunun üç perdesi de böyle alkışlar içinde geçti. - Memduh Şevket Esendal

Ata Sözleri ve Deyimler

 • perde çekmek
 • perde inmek
 • perde kurmak
 • perdelerini açmak
 • perdelerini kapamak

Birleşik Kelimeler: perde arkası, perde ayaklılar, perde duvar, perde perde, perdesi sıyrık, perdesi yırtık, ayak perde, beyaz perde, demir perde, Demirperde, pes perde, tahta perde, üst perdeden, bölme perdesi, burun perdesi, esrar perdesi, kapı perdesi, kesel perdesi, segâh perdesi, ses perdesi, sinema perdesi, sis perdesi, şerit perde