İçinde Rı Bulunan Kelimelerİçinde RI olan 1243 kelime bulunuyor. İçerisinde RI geçen kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Rı ile başlayan kelimeler. Rı ile biten kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

ÇAĞRIŞTIRIVERME38, BAĞDAŞTIRICILIK36, ÇIRPIŞTIRIVERME36, VASIFLANDIRILMA34, ÇOĞULLAŞTIRILMA33, ÇAĞRIŞTIRABİLME33, CEVAPLANDIRILMA33, CIVIKLAŞTIRILMA32, ÇALIŞTIRIVERMEK31, AĞDALAŞTIRILMAK30, AĞAÇLANDIRILMAK30, BULAŞTIRIVERMEK30, DENİZYILDIZLARI30, FAYDALANDIRILMA30, HAVALANDIRILMAK30, AĞIRLAŞTIRILMAK29, BULANDIRIVERMEK29, BOYUTLANDIRILIŞ29, DOGMALAŞTIRILMA29, CANLANDIRIVERME29
Tümünü Gör

14 Harfli Kelimeler

AĞAÇLANDIRILIŞ32, BAĞDAŞTIRILMAK31, KIVAMLAŞTIRICI31, BUHARLAŞTIRICI30, ÇALIŞTIRIVERME30, AĞAÇLANDIRILMA29, AĞDALAŞTIRILMA29, BULAŞTIRIVERME29, ÇIRPIŞTIRILMAK29, HAVALANDIRILMA29, AĞIRLAŞTIRILMA28, BULANDIRIVERME28, ÇIRILÇIPLAKLIK28, ÇARPIŞTIRILMAK28, ÇALIŞTIRICILIK28, DALGALANDIRICI28, İSTİFSARIHATIR28, UZLAŞTIRICILIK28, AYRIŞTIRICILIK27, ATIŞTIRIVERMEK27
Tümünü Gör

13 Harfli Kelimeler

ÇAĞRIŞIMCILIK34, BUĞULAŞTIRICI33, ÇIRPIŞTIRILIŞ31, HAVALANDIRICI31, AĞIRLAŞTIRICI30, BAĞDAŞTIRILMA30, BAĞRIŞABİLMEK29, ÇIRPIŞTIRILMA28, ÇILDIRIVERMEK28, FIRILDAKÇILIK28, YILDIRIMSAVAR28, ÇARPIŞTIRILMA27, ÇAĞRILABİLMEK27, MEDARIİFTİHAR27, OZONLAŞTIRICI27, ATIŞTIRIVERME26, ABANDIRIVERME26, ALDIRIŞSIZLIK26, BOYUTLANDIRIŞ26, BARIŞSEVERLİK26
Tümünü Gör

12 Harfli Kelimeler

BAĞDAŞTIRICI32, ÇAĞIRIVERMEK31, BAĞIRIVERMEK30, AĞAÇLANDIRIŞ29, BAĞRIŞABİLME28, ÇAĞRIŞTIRMAK28, BAĞRIŞTIRMAK27, ÇILDIRIVERME27, ÇAĞRILABİLME26, CAYDIRICILIK26, AĞRIYABİLMEK25, BORÇLANDIRIŞ25, BAŞARIVERMEK25, ÇALIŞTIRILIŞ25, DALDIRIVERME25, YAPIŞTIRILMA25, AYRICALIKSIZ24, BAŞARISIZLIK24, BASTIRIVERME24, ÇIKARIVERMEK24
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

ÇAĞRIŞIMSIZ32, VENÜSÇARIĞI32, ÇAĞIRIVERME30, ÇAĞRIŞTIRIŞ30, BAĞIRIVERME29, ÇIRPIŞTIRIŞ28, ÇAĞRIŞIMSAL28, ÇAĞRIŞTIRMA27, YAPIŞTIRICI27, AĞARIVERMEK26, BAĞRIŞTIRMA26, PARILDAYICI25, SARIĞIBURMA25, SIĞDIRILMAK25, YAĞDIRILMAK25, AĞRIYABİLME24, BAŞARIVERME24, ÇIRILÇIPLAK24, ÇALIŞTIRICI24, DENİZHIYARI24
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

ÇAĞRIŞIMCI30, FOSFORIŞIL30, DARIFÜLFÜL29, ÇAĞRIŞIMLI27, ÇAĞRICILIK26, AĞARIVERME25, SARIÇİĞDEM25, AĞRISIZLIK24, FIRILDAKÇI24, HIRILDAYIŞ24, HAPŞIRIKLI24, PAŞAÇADIRI24, SIĞDIRILMA24, YAĞDIRILMA24, BARIŞSEVER23, ÇİVİYUKARI23, FIRINCILIK23, KIZIŞTIRIŞ23, PARILDAYIŞ23, CAYDIRILIŞ23
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

FOSFORIŞI29, GÖLPAZARI27, BAŞAĞRISI24, ÇAĞRIŞMAK24, BAĞRIŞMAK23, KIVRIMSIZ23, CAYDIRICI22, BEYPAZARI21, ÇAĞRILMAK21, ÇARPTIRIŞ21, YARIŞIMCI21, AYRICASIZ20, BAŞARISIZ20, BAĞRILMAK20, HIRILTICI20, KURTBAĞRI20, PISIRIKÇA20, SAPTIRICI20, SARIYAHŞİ20, ŞALPAZARI20
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

ÇAĞRIŞIM24, ÇAĞRISIZ24, SIĞDIRIŞ24, ÇAĞRIŞMA23, ÇAĞRILIŞ23, FIŞKIRIŞ23, BAĞRIŞMA22, HIÇKIRIŞ21, HAPŞIRIK21, SARIAĞIZ21, ÇAĞRILMA20, ÇAĞRILIK20, FLORIŞIL20, FIŞKIRIK20, KIVRILIŞ20, YALVARIŞ20, CİHARI20, CAYDIRIŞ20, BAĞRILMA19, ÇILDIRIŞ19
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

ÇIĞIRIŞ23, ÇAĞIRIŞ22, ÇAĞRICI22, SARIFİĞ22, SARIGÖZ22, AĞRIYIŞ21, AĞRISIZ20, ÇAĞIRIM20, ÇAĞRILI19, FLORIŞI19, FIRINCI19, KIVIRIŞ19, SARIGÖL19, ÇAPARIZ18, PIRPIRI18, PAÇARIZ18, ŞAŞIRIŞ18, VARIŞLI18, BOZARIŞ17, BARIŞÇI17
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

BAĞRIŞ19, ÇAĞRIM18, AVARIZ16, YAĞRIN16, AĞRIMA15, AĞRILI15, KIVRIM15, AĞARIK14, FARIMA14, HAŞARI14, KIVRIK14, APAYRI13, AYIRIŞ13, DIŞARI13, RIHTIM13, RIHDAN13, UYARIŞ13, YARICI13, AYRICA12, BRIÇKA12
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

RIP18, ÇAĞRI16, VARIŞ15, SAĞRI14, FIRIN13, GAYRI12, AYRIÇ11, BARIŞ11, HARIM11, YARIŞ11, ARICI10, AŞIRI10, BAYRI10, HARIN10, RIZIK10, SARIZ10, SARIŞ10, UÇARI10, ARI9, ARIZA9
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

RI12, IRIP10, ARIZ8, ARIŞ8, RIZA8, AYRI7, BARI7, DARI7, YARI7, SARI6, ARIK5, KARI5

3 Harfli Kelimeler

RIH8, ARI4


ARI


[sıfat]
 • Temiz

Birleşik Kelimeler: arı duru, arı kil, arı sili, eteği arı

[isim] [hayvan bilimi]
 • Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellifica)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • arı bal alacak çiçeği bilir
 • arı bey olan kovana üşer
 • arı gibi
 • arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur
 • arı gibi sokmak
 • arı kızdıranı sokar
 • arının yuvasına kazık (veya çöp) dürtmek
 • arı söğüdü, akıllı öğüdü sever

Birleşik Kelimeler: arı beyi, arı biti, arı dalağı, Arıkovanı, arı kovanı, arı kuşu, arı sütü, ana arı, ağaç arısı, bal arısı, eşek arısı, yaban arısı, yaprak arısı


ARIK


[isim] [halk ağzında]
 • Ark

  Arıkta çimdim de geldim diye fısıldadı. - Cahit Uçuk

Ata Sözleri ve Deyimler

 • arık çekmek

[sıfat]
 • Zayıf, cılız, kuru, sıska

  Arık, zayıf bir buzağı kuyruğunu sallayarak gidiyordu. - Memduh Şevket Esendal

Ata Sözleri ve Deyimler

 • arık ata kuyruğu da yüktür
 • arık etten yağlı tirit olmaz
 • arık öküze bıçak çalınmaz


KARI


[isim]
 • Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce

  Eve varınca karım Fadime kapıyı açar. - Sait Faik Abasıyanık

[kaba konuşmada]
 • Kadın

  Analar ağlıyor, nişanlılar ağlıyor, karılar ağlıyordu fakat Saliha kadın buna alışmıştı. - Halide Edip Adıvar

[halk ağzında]
 • Yaşlı, ihtiyar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • karı gibi
 • karının saçlısı, tarlanın taşlısı
 • karısının üstüne evlenmek

Birleşik Kelimeler: karı ağızlı, karı kız milleti, karı koca, karım köylü, karısı ağızlı, karısı köylü, katır karı, kocakarı, alkarısı, çarşamba karısı, mahalle karısı


SARI


[isim]
 • Yeşil ile turuncu arasında bir renk, limon kabuğu rengi
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Ortalık sarı bir toz bulutu içinde. - Adalet Ağaoğlu

[sıfat]
 • Soluk, solgun

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sarı çizmeli Mehmet Ağa

Birleşik Kelimeler: sarıağı, sarıağız, sarıasma, sarıbalık, sarı benek, sarı bez, sarıçalı, sarıçam, Sarıçam, sarı çıyan, sarıçiçek, sarıçiğdem, sarıdiken, sarıerik, sarıfiğ, sarıgöz, sarıhalile, sarıhani, sarıhumma, sarı ırk, sarıkanat, sarı kart, sarıkız, sarıkuyruk, sarı lira, sarı nokta, sarıpapatya, sarısabır, sarısalkım, sarı sendika, sarı sıcak, sarı yağ, sarı yağız, sarıyonca, sarızambak, açık sarı, kara sarı, kirli sarı, koyu sarı, altın sarısı, atasarısı, civciv sarısı, Hint sarısı, limon sarısı, saman sarısı, yumurta sarısı


AYRI


[sıfat]
 • Başka, başka türlü

  Sonraları herkes kondusuna ayrı bir işaret koydu. - Lâtife Tekin

[zarf]
 • Yalnız, tek başına

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ayrı baş çekmek
 • ayrı düşmek
 • ayrı eve çıkmak
 • ayrı seçi yapmak
 • ayrı tutmak

Birleşik Kelimeler: ayrı ayrı, ayrı basım, ayrı cinsten, ayrı gayrı, ayrı çanak yapraklılar, ayrı taç yapraklılar


BARI


[isim] [halk ağzında]
 • Çit

DARI


[isim] [bitki bilimi]
 • Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum miliaceum)
[halk ağzında]
 • Mısır

Ata Sözleri ve Deyimler

 • darısı ... başına (veya darısı başına)
 • darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz

Birleşik Kelimeler: akdarı, ballıdarı, cin darısı, Hint darısı, karaca darısı, süpürge darısı


YARI


[sıfat]
 • Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
[isim]
 • Devre arası

  Birinci yarıda dört gol attık.

[zarf]
 • Gereğinden az, tam olmayarak

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yarıda kalmak
 • yarı yolda bırakmak

Birleşik Kelimeler: yarı açık cezaevi, yarı ağır sıklet, yarı alan, yarı asalak, yarı başkalaşma, yarı başkanlık, yarı bel, yarı belgesel, yarı buçuk, yarıçap, yarı final, yarı finalist, yarı gece, yarı geçirgen, yarı göçebe, yarı gölge, yarı hücre, yarı iletken, yarı karanlık, yarı kurak, yarı kübik, yarı küre, yarı mamul, yarı orta sıklet, yarı otomatik, yarı resmî, yarı saha, yarı sanayileşme, yarı saydam, yarı son, yarı yarıya, yarıyıl, ikinci yarı, ilk yarı, iri yarı, ana yarısı, baba yarısı, gece yarısı


ARIZ (Kelime Kökeni: Arapça ʿāriż)


[sıfat] [eskimiş]
 • Sonradan ortaya çıkan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • arız olmak


ARIŞ (Kelime Kökeni: Farsça erş, ereş)


[isim] [eskimiş]
 • Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
[isim] [halk ağzında]
 • Çözgü

RIZA (Kelime Kökeni: Arapça riżā)


[isim] [eskimiş]
 • Razı olma, isteme, istek

Ata Sözleri ve Deyimler

 • rıza göstermek
 • rızasını almak
 • rızası olmak

Birleşik Kelimeler: gönül rızası


RIH (Kelime Kökeni: Farsça rīg)


[isim] [eskimiş]
 • Yazıdaki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir kum türü

ARIZİ (Kelime Kökeni: Arapça ʿāriżī)


[sıfat] [eskimiş]
 • Sonradan olan, dıştan gelen

ARIZA (Kelime Kökeni: Arapça ʿāriża)


[isim]
 • Aksama, aksaklık, bozulma
[coğrafya]
 • Engebe
[müzik]
 • Bir notanın sesini yarım ton yükseltmek, alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanın soluna konulan diyez, bemol ve bekar işaretlerinin ortak adı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • arıza yapmak


ARICI


[isim]
 • Bal almak için arı yetiştiren kimse