İçinde J Bulunan 10 Harfli Kelimelerİçerisinde J olan 10 harfli 112 kelime bulunuyor. İçinde J olan 10 karakterli kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "J ile başlayan 10 harfli kelimeler. j ile biten 10 harfli kelimeler. İçinde olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

JÖNPRÖMİYE38, JİUJİTSUCU35, RÖPORTAJCI34, ANJİYOLOJİ32, FİZYOLOJİK32, JEOFİZİKÇİ32, BAŞREJİSÖR31, FÜTÜROLOJİ31, GRAFOLOJİK31, AVANTAJSIZ30, BURJUVALIK30, DEZAVANTAJ30, JİNEKOLOJİ30, PERFORJELİ30, FOTOMONTAJ29, HEPATOLOJİ29, MORFOLOJİK29, VEJETASYON29, VEJETARİZM29, VEJETALİZM29, BİYOLOJİCİ28, FİBRİNOJEN28, GLASYOLOJİ28, MİZANPAJLI28, PİKAJCILIK28, PARALOJİZM28, REJİSÖRLÜK28, AMBALAJSIZ27, FRENOLOJİK27, HİDROLOJİK27, HİNDOLOJİK27, JEOKİMYACI27, MÜZİKOLOJİ27, JDECİLİK27, PROJECİLİK27, VEKSİLLOJİ27, VEJETARYEN27, HEMATOLOJİ26, HİSTOLOJİK26, HOMOJENLİK26, JAKOBENİZM26, KOZMOLOJİK26, MASAJCILIK26, ONTOLOJİZM26, PROKTOLOJİ26, PSİKOLOJİK26, SOSYOLOJİK26, ANGAJMANLI25, DETERJANCI25, DENDROLOJİ25, HİTİTOLOJİ25, İMMÜNOLOJİ25, JEOPOLİTİK25, JETONCULUK25, KRİPTOLOJİ25, JDELENME25, JDELEMEK25, METODOLOJİ25, PETROLOJİK25, RADYOLOJİK25, SÜMEROLOJİ25, SEMİYOLOJİ25, BİYOENERJİ24, BANDAJLAMA24, DEONTOLOJİ24, SİSMOLOJİK24, TRİKOTAJCI24, ANJANBUMAN23, DRAMATURJİ23, ENTOMOLOJİ23, ETİYOLOJİK23, ENJEKSİYON23, JELATİNSİZ23, JENERASYON23, JEODİNAMİK23, KONJONKTÜR23, MAKYAJLAMA23, OSTEOLOJİK23, ROMANOLOJİ23, SEKSOLOJİK23, TÜRKOLOJİK23, ASTROLOJİK22, ETİMOLOJİK22, KRONOLOJİK22, KSİLOLOJİK22, LİMNOLOJİK22, MONTAJLAMA22, MASAJLAMAK22, MİNEROLOJİ22, METROLOJİK22, METALÜRJİK22, ORNİTOLOJİ22, SİNEKOLOJİ22, SİLİNDİRAJ22, STAJYERLİK22, ARKEOLOJİK21, AKTİNOLOJİ21, JEOSANTRİK21, JURNALLEME21, KANSEROJEN21, LEJİTİMİST21, NEKROLOJİK21, TRAJİKOMİK21, TANATOLOJİ21, TELEOLOJİK21, TEKNOLOJİK21, ELEKTROJEN20, İNTELİJANS20, JİLETLEMEK20, MENAJERLİK20, ARJANTİNLİ19, ENERJİKLİK19


ARJANTİNLİ


[isim]
 • Arjantin halkından veya bu halkın soyundan olan kimse

ENERJİKLİK


[isim]
 • Enerjik olma durumu

ELEKTROJEN (Kelime Kökeni: Fransızca électrogène)


[sıfat]
 • Elektrik üreten (sistem)

İNTELİJANS (Kelime Kökeni: Fransızca intelligence)


[isim]
 • Aydın, seçkin kimse

  O zaman anladım ki sayıları zaten az olan intelijanstan korkuyorlardı. - Haldun Taner


JİLETLEMEK


[-i]
 • Vücudun çeşitli yerlerini jiletle kesmek

MENAJERLİK


[isim]
 • Menajer olma durumu

ARKEOLOJİK (Kelime Kökeni: Fransızca archéologique)


[sıfat]
 • Kazı bilimsel

AKTİNOLOJİ (Kelime Kökeni: Fransızca actinologie)


[isim]
 • Güneş ışınlarının hem insan hem de bütün canlılar üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı

JEOSANTRİK (Kelime Kökeni: Fransızca géocentrique)


[sıfat]
 • Yermerkezci

JURNALLEME


[isim]
 • Jurnallemek işi

  Şu Ankara seyahati var ya ani, boş değil bu; bizi jurnallemeye gitti. - Attila İlhan


KANSEROJEN (Kelime Kökeni: Fransızca cancérogène)


[sıfat] [tıp]
 • Kanser yapıcı

LEJİTİMİST (Kelime Kökeni: Fransızca légitimiste)


[sıfat]
 • Meşrutiyetçi

NEKROLOJİK (Kelime Kökeni: Fransızca nécrologique)


[sıfat]
 • Nekroz bilimi ile ilgili

TRAJİKOMİK (Kelime Kökeni: Fransızca tragi-comique)


[sıfat]
 • Hem acıklı hem de güldürücü özelliği olan

  Trajikomik uyumlar sağlamaktansa kurumuş kurutulmuş yaşamlar yeğ benim için. - Selim İleri


TANATOLOJİ (Kelime Kökeni: Fransızca thanatologie)


[isim]
 • Ölümün belirtilerini, koşullarını ve nedenlerini inceleyen bilim dalı