İçinde Şv Bulunan Kelimelerİçinde ŞV olan 33 kelime bulunuyor. İçerisinde ŞV geçen kelimeler ve kelime anlamları.

15 Harfli Kelimeler

BAŞVURULABİLMEK31

14 Harfli Kelimeler

BAŞVURULABİLME30

13 Harfli Kelimeler

BAŞVURABİLMEK28

12 Harfli Kelimeler

BOŞVERMİŞLİK28, BAŞVURDURMAK28, BAŞVURABİLME27

11 Harfli Kelimeler

BAŞVURDURMA27, BAŞVURULMAK25, RÜŞVETÇİLİK25, TEŞVİKÇİLİK23, BAŞVEKİLLİK22

10 Harfli Kelimeler

BAŞVURULMA24, BAŞVEKALET21

9 Harfli Kelimeler

BAŞVURUCU26, BOŞVERMİŞ25, ALIŞVERİŞ22, BAŞVURMAK22, NEŞVÜNEMA21, TEŞVİKKAR18

8 Harfli Kelimeler

HAŞVİYAT23, RÜŞVETÇİ22, BAŞVURMA21, TEŞVİKÇİ20, BAŞVEKİL19, MEŞVERET18

7 Harfli Kelimeler

BAŞVURU20, ŞVESTER17, İŞVEREN16

6 Harfli Kelimeler

TEŞVİŞ18, RÜŞVET17, İŞVELİ15, TEŞVİK15

4 Harfli Kelimeler

İŞVE13


İŞVE (Kelime Kökeni: Arapça ʿişve)


[isim]
 • Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda

  Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri, işveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri... - Yahya Kemal Beyatlı


İŞVELİ


[sıfat]
 • Nazlı, cilveli, edalı, şivekâr

  Utangaç ve arzulu, tedirgin ve işveli, yorganı hızla açarak kaydı altına. - Çetin Altan


TEŞVİK (Kelime Kökeni: Arapça teşvīḳ)


[isim]
 • İsteklendirme, özendirme

  O vakitler, bu kadarcık ümit ve teşvik, bizi heyecanlandırmaya yeterdi. - Falih Rıfkı Atay

[mecaz]
 • Bir kimseyi kötü bir iş yapması için kışkırtma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • teşvik etmek


İŞVEREN


[isim]
 • İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, çalıştıran, patron

  Fabrikaları, atölyeleri gezin, işçilerle, işverenlerle konuşun. - Sait Faik Abasıyanık


ŞVESTER (Kelime Kökeni: Almanca Schwester)


[isim]
 • Hemşire

  Ara sıra geniş koridordan, yatak odalarına ve sofraya bakan şvesterler geçiyor. - Falih Rıfkı Atay


RÜŞVET (Kelime Kökeni: Arapça rişvet)


[isim]
 • Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar

  Bu zat rüşvetin, hediyenin korkunç bir düşmanıymış! - Ömer Seyfettin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • rüşvet almak
 • rüşvet vermek
 • rüşvet yemek

Birleşik Kelimeler: söz rüşveti


TEŞVİKKÂR (Kelime Kökeni: Arapça teşvīḳ + Farsça -kār)


[isim] [eskimiş]
 • Teşvikçi

MEŞVERET (Kelime Kökeni: Arapça meşveret)


[isim] [eskimiş]
 • Bir konu hakkında birinin düşüncesini sorma, danışma

  Ne kadar hükûmetler varsa meşveret usulünü kabul etmiş. - Ömer Seyfettin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • meşveret etmek


TEŞVİŞ (Kelime Kökeni: Arapça teşvīş)


[isim] [eskimiş]
 • Karıştırma, bulandırma

BAŞVEKİL (Kelime Kökeni: Türkçe baş + Arapça vekīl)


[isim]
 • Başbakan

  Başvekil olan Ahmet Vefik Paşa hemen arabasına atlayıp gitmiş. - Abdülhak Şinasi Hisar


TEŞVİKÇİ


[isim]
 • Özendiren, isteklendiren, kışkırtan kimse, teşvikkâr

BAŞVURU


[isim]
 • Başvurma işi, müracaat

  O günlerde her fakülteye ayrı başvuru yapmak gerekiyordu. - Ayla Kutlu


BAŞVEKÂLET (Kelime Kökeni: Türkçe baş + Arapça vekālet)


[isim]
 • Başbakanlık

NEŞVÜNEMA (Kelime Kökeni: Arapça neşv + nemā)


[isim] [eskimiş]
 • Gelişme, yetişme

Ata Sözleri ve Deyimler

 • neşvünema bulmak


BAŞVURMA


[isim]
 • Başvurmak işi, müracaat

  Sana işin kolayına başvurmayı yaraştıramıyorum doğrusu. - Nazım Hikmet