İçinde Şp Bulunan Kelimelerİçinde ŞP olan 22 kelime bulunuyor. İçerisinde ŞP geçen kelimeler ve kelime anlamları.

14 Harfli Kelimeler

BAŞPEHLİVANLIK34, BAŞPİSKOPOSLUK32

13 Harfli Kelimeler

ATEŞPERESTLİK21

12 Harfli Kelimeler

İŞPORTACILIK25

11 Harfli Kelimeler

BAŞPEHLİVAN30, BAŞPAPAZLIK28, BAŞPİSKOPOS28, PIŞPIŞLAMAK28

10 Harfli Kelimeler

PIŞPIŞLAMA27, PİŞPİRİKÇİ24, ATEŞPEREST18

9 Harfli Kelimeler

İŞPORTACI21, KUŞPALAZI21, KAŞPUSİYE20, BEŞPARMAK19, BAŞPARMAK19

8 Harfli Kelimeler

BAŞPAPAZ24, BEŞPENÇE20, PİŞPİRİK19, SALAŞPUR17

7 Harfli Kelimeler

İŞPORTA15

6 Harfli Kelimeler

ŞEŞPER16


İŞPORTA (Kelime Kökeni: İtalyanca sporta)


[isim]
 • Gezici satıcıların mallarını koymaya yarayan yayvan sepet veya bu işi gören, ona benzer araç, sergi

  Duvar diplerindeki işportalarda kiraz, tıraş bıçağı satar gibi kitap satıyorlar. - Nazım Hikmet

Ata Sözleri ve Deyimler

 • işportaya düşmek

Birleşik Kelimeler: işporta malı


ŞEŞPER (Kelime Kökeni: Farsça şeş + per)


[isim] [eskimiş]
 • Savaş araçlarından altı dilimli topuz

SALAŞPUR (Kelime Kökeni: (Hindistan'daki Solapur şehrinin adından))


[isim]
 • Seyrek dokunmuş, astarlık ince bez

  Yalnız belinden fazla olarak murdar bir salaşpur sarkıyor. - Refik Halit Karay


ATEŞPEREST (Kelime Kökeni: Farsça āteşperest)


[sıfat]
 • Ateşe tapan

BEŞPARMAK


[isim] [hayvan bilimi]
 • Derisi dikenlilerden, beş ışınlı yıldız biçiminde bir deniz hayvanı, beşpençe (Uraster)

Birleşik Kelimeler: beşparmak otu


BAŞPARMAK


[isim]
 • El ve ayakta bulunan en kalın parmak, badem parmak

  Şuraya başparmağını bas, dediler, ben de bastım. - Sait Faik Abasıyanık


PİŞPİRİK


[isim]
 • Bir tür iskambil oyunu

  Rüyasında pişpirik oynar. - Sait Faik Abasıyanık


KAŞPUSİYE (Kelime Kökeni: Fransızca cache-poussière)


[isim]
 • Hafif üstlük

  Ben güya, kaşpusiyelere bakarken Ayşe Hanım da camdan dışarıyı kolluyordu. - Sermet Muhtar Alus


BEŞPENÇE


[isim]
 • Beşparmak

ATEŞPERESTLİK


[isim]
 • Ateşperest olma durumu

İŞPORTACI


[isim]
 • İşporta ile mal satan satıcı

  Köyden yeni gelmiş işportacılara benziyor. - Ahmet Ümit


KUŞPALAZI


[isim] [tıp]
 • Çoğunlukla çocuklarda görülen, burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, difteri

PİŞPİRİKÇİ


[isim]
 • Pişpirik oynayan kimse

BAŞPAPAZ (Kelime Kökeni: Türkçe baş + Yunanca)


[isim]
 • Papazların başı olan din adamı

İŞPORTACILIK


[isim]
 • İşportacının yaptığı iş