İçinde Şm Bulunan Kelimelerİçinde ŞM olan 2438 kelime bulunuyor. İçerisinde ŞM geçen kelimeler ve kelime anlamları.

15 Harfli Kelimeler

KOOPERATİFLEŞME31, ANLAYIŞSIZLAŞMA30, GECEKONDULAŞMAK30, MÜSTEHCENLEŞMEK30, ALAFRANGALAŞMAK29, DAYANIKSIZLAŞMA29, BİLGİSAYARLAŞMA28, BİLİNÇSİZLEŞMEK28, BASMAKALIPLAŞMA28, BECERİKSİZLEŞME28, BENZERSİZLEŞMEK28, DİRENÇSİZLEŞMEK28, DAYANILMAZLAŞMA28, MUTAASSIPLAŞMAK28, DERMANSIZLAŞMAK27, SALDIRGANLAŞMAK27, TOPLUMSALLAŞMAK27, TERBİYESİZLEŞME27, HRİSTİYANLAŞMAK26, İKTİDARSIZLAŞMA26
Tümünü Gör

14 Harfli Kelimeler

ÇÖZÜMSÜZLEŞMEK39, BAĞIMSIZLAŞMAK34, BAĞDAŞIKLAŞMAK33, DOĞURGANLAŞMAK33, BÖLGESELLEŞMEK31, BAŞMÜFETTİŞLİK31, DEĞERSİZLEŞMEK31, AVRUPALILAŞMAK30, GEÇİMSİZLEŞMEK30, KIVIRCIKLAŞMAK30, SEVİMSİZLEŞMEK30, BAŞMÜHENDİSLİK29, ÇAPRAŞIKLAŞMAK29, DEJENERELEŞMEK29, GEÇERSİZLEŞMEK29, GECEKONDULAŞMA29, MÜSTEHCENLEŞME29, OPERATÖRLEŞMEK29, VERİMSİZLEŞMEK29, ACIMASIZLAŞMAK28
Tümünü Gör

13 Harfli Kelimeler

ÇÖZÜMSÜZLEŞME38, AÇGÖZLÜLEŞMEK35, AÇIKGÖZLEŞMEK34, FİLOZOFLAŞMAK34, BAĞIMSIZLAŞMA33, HOMOJENLEŞMEK33, BAĞDAŞIKLAŞMA32, DOĞURGANLAŞMA32, ÖTÜMSÜZLEŞMEK32, ÖLÜMSÜZLEŞMEK32, PAPAĞANLAŞMAK32, SÖMÜRGELEŞMEK31, BÖLGESELLEŞME30, DİFTONGLAŞMAK30, DEĞERSİZLEŞME30, FİRAVUNLAŞMAK30, GENLEŞMEÖLÇER30, HOVARDALAŞMAK30, PAÇAVRALAŞMAK30, AVRUPALILAŞMA29
Tümünü Gör

12 Harfli Kelimeler

ŞEFFAFLAŞMAK37, AÇGÖZLÜLEŞME34, AÇIKGÖZLEŞME33, FİLOZOFLAŞMA33, HOMOJENLEŞME32, BAĞDAŞMAZLIK31, ÇAĞDAŞLAŞMAK31, GÖRÜŞMECİLİK31, GÖÇEBELEŞMEK31, ÖTÜMSÜZLEŞME31, ÖLÜMSÜZLEŞME31, PAPAĞANLAŞMA31, BUZAĞILAŞMAK30, ÇAĞCILLAŞMAK30, GÖÇMENLEŞMEK30, SÖMÜRGELEŞME30, ZÜĞÜRTLEŞMEK30, DİFTONGLAŞMA29, FİRAVUNLAŞMA29, GÜRBÜZLEŞMEK29
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

ŞEFFAFLAŞMA36, BAŞMÜSEVVİT32, HAFİFLEŞMEK31, ÇAĞDAŞLAŞMA30, GÖÇEBELEŞME30, ÖZGÜRLEŞMEK30, ÖZGÜNLEŞMEK30, BUZAĞILAŞMA29, ÇAĞCILLAŞMA29, GÖÇMENLEŞME29, HÖDÜKLEŞMEK29, ÖZDEŞLEŞMEK29, SÖZLEŞMESİZ29, ZÜĞÜRTLEŞME29, BOĞAZLAŞMAK28, BAŞMÜFETTİŞ28, GÜRBÜZLEŞME28, ÖDÜNÇLEŞMEK28, VAHŞİLEŞMEK28, VICIRDAŞMAK28
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

HAFİFLEŞME30, ÖZGÜNLEŞME29, ÖZGÜRLEŞME29, ÖĞÜRLEŞMEK29, HÖDÜKLEŞME28, ÖZDEŞLEŞME28, BOĞAZLAŞMA27, ÖDÜNÇLEŞME27, VICIRDAŞMA27, VAHŞİLEŞME27, ZÜPPELEŞME27, CIVILDAŞMA27, ÇOĞULLAŞMA26, ÖRGÜTLEŞME26, YIĞILIŞMAK26, YAVUZLAŞMA26, AŞAĞILAŞMA25, AĞIZLAŞMAK25, BOĞUKLAŞMA25, BUĞULAŞMAK25
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

GÖRÜŞMECİ28, ÖĞÜRLEŞME28, BAĞDAŞMAZ27, YIĞILIŞMA25, AĞIZLAŞMA24, BUĞULAŞMA24, BAĞDAŞMAK24, ÇAĞRIŞMAK24, AĞAÇLAŞMA23, BAĞRIŞMAK23, ÇİĞLEŞMEK23, GÖLLEŞMEK23, SÖZLEŞMEK23, YAĞILAŞMA23, AĞDALAŞMA22, BAĞLAŞMAK22, ÇIRPIŞMAK22, ÇİFTLEŞME22, ÇÖLLEŞMEK22, GRUPLAŞMA22
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

DÖVÜŞMEK28, SÖVÜŞMEK27, ÇÖZÜŞMEK26, DEĞİŞMEZ24, GÖRÜŞMEK24, BOĞUŞMAK23, BAĞDAŞMA23, ÇÖKÜŞMEK23, ÇAĞRIŞMA23, HÖŞMERİM23, ÖLÇÜŞMEK23, YIĞIŞMAK23, BÖLÜŞMEK22, BAĞRIŞMA22, ÇİĞLEŞME22, DÖNÜŞMEK22, GÖLLEŞME22, SOĞUŞMAK22, SIĞIŞMAK22, SÖZLEŞME22
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

DÖVÜŞME27, GÖÇÜŞME26, SÖVÜŞME26, ÇÖZÜŞME25, GÖRÜŞME23, ÖPÜŞMEK23, BOĞUŞMA22, ÇÖKÜŞME22, ÖLÇÜŞME22, YIĞIŞMA22, BÖLÜŞME21, DÖNÜŞME21, SOĞUŞMA21, SIĞIŞMA21, YIVIŞMA21, BÜZÜŞME20, DEĞİŞME20, ÖZLEŞME20, SIVIŞMA20, GÜLÜŞME19
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

ÖPÜŞME22, ÖTÜŞME18, ÖDEŞME18, ÜŞÜŞME17, MIŞM16, ŞAŞMAZ16, APIŞMA15, UÇUŞMA15, AZIŞMA14, DÜŞMEK14, DÜŞMAN14, HAŞMET14, PİŞMEK14, PİŞMAN14, UYUŞMA14, ÜRÜŞME14, COŞMAK14, KİŞMİŞ13, ŞİŞMEK13, ŞİŞMAN13
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

ŞME13, PİŞME13, COŞMA13, ÇEŞME12, ŞİŞME12, ŞAŞMA12, BEŞME11, DEŞME11, ÜŞMEK11, KOŞMA10, AŞMAK9, EŞMEK9, İŞMAR9, REŞME9, TAŞMA9

4 Harfli Kelimeler

ÜŞME10, AŞMA8, EŞME8


AŞMA


[isim]
 • Aşmak işi

EŞME


[isim]
 • Eşmek işi
[halk ağzında]
 • Kaynak, pınar
[isim]
 • Uşak iline bağlı ilçelerden biri

AŞMAK


[-den]
 • Yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanına geçmek

  İki gündür sarp dağ yollarından aşıyoruz. - Falih Rıfkı Atay

[-i]
 • Süre geçmek, bitmek, sona ermek
[-i]
 • Geçmek

  Üstelik çekingenliğin de kaybolmuş hatta sokulganlığı aşarak girişkenlik derecesini bulmuştu. - Tarık Buğra

[-e]
 • Erkek hayvan dişisiyle çiftleşmek
[nesnesiz] [argo]
 • Görünmeden kaçmak

  Herif çoktan aşmış.

Birleşik Kelimeler: sınıraşan


EŞMEK


[-i]
 • Toprağı veya toprak gibi yumuşak bir şeyi biraz kazmak

  Bereket versin ateş koydu demin komşu kadın / Üşüyorsan eşiver mangalı, eş, eş de ısın - Mehmet Akif Ersoy

[mecaz]
 • Araştırmak, incelemek
[nesnesiz]
 • At hızlı gitmek

İŞMAR (Kelime Kökeni: Ermenice)


[isim] [halk ağzında]
 • El, göz veya baş ile yapılan işaret

Ata Sözleri ve Deyimler

 • işmar etmek (veya geçmek)


REŞME


[isim] [halk ağzında]
 • Hayvanın başlığı, yuları ve gemi
[isim]
 • Konfeksiyonda düz dikiş yapan bir makine türü

TAŞMA


[isim]
 • Taşmak işi

Birleşik Kelimeler: lav taşması


KOŞMA


[isim]
 • Koşmak işi

  Hamal benim dalgınlığımdan istifade ederek birdenbire bir kedi gibi fırladı ve koşmaya başladı. - Kemal Bilbaşar

[denizcilik]
 • Bir halatı, ağacı pekiştirmek için yanına konulan halat veya ağaç
[edebiyat]
 • Sazla okunmak için hece ölçüsü ile yazılmış, ilk kıtasının birinci, ikinci ve dördüncü dizeleriyle öteki kıtalarının dördüncü dizeleri birbiriyle, kalan dizeler de kendi aralarında uyaklı, konuları sevgi ve doğa olayları olan bir halk şiiri

Birleşik Kelimeler: ayaklı koşma, eş koşma


ÜŞME


[isim]
 • Üşmek işi

BEŞME


[isim] [halk ağzında]
 • Her çubuğu ayrı ayrı beş renkte olan, yollu bir kumaş türü

DEŞME


[isim]
 • Deşmek işi

  Sebebini kurcalamaya, deşmeye lüzum yok. - Necip Fazıl Kısakürek


ÜŞMEK


[-e] [halk ağzında]
 • Üşüşmek

  Herkes başıma üştü. Ekmeğe karınca üştü.


ÇEŞME (Kelime Kökeni: Farsça çeşme)


[isim]
 • Genellikle yol kenarlarında herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı, pınar

  Çeşmeler yaptırdım sular içmeye / Kavlükarar ettim alıp kaçmaya - Halk türküsü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çeşmeye gitse çeşme kuruyacak

Birleşik Kelimeler: çeşme başı, kuru çeşme

[isim]
 • İzmir iline bağlı ilçelerden biri

ŞİŞME


[isim]
 • Şişmek işi

ŞAŞMA


[isim]
 • Şaşmak işi