İçinde Şk Bulunan Kelimelerİçinde ŞK olan 296 kelime bulunuyor. İçerisinde ŞK geçen kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Şk ile biten kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

DIŞKILAYABİLMEK27, BAŞKALAŞABİLMEK26, BAŞKALDIRABİLME26, COŞKULANABİLMEK26, AKIŞKANLAŞTIRMA24, İLİŞKİLENDİRMEK21

14 Harfli Kelimeler

DIŞKILAYABİLME26, COŞKULANDIRMAK26, BAŞKAHRAMANLIK25, BAŞKALAŞABİLME25, BAŞKONSOLOSLUK25, KIŞKIRTMACILIK25, COŞKULANABİLME25, BAŞKALAŞTIRMAK24, BAŞKUMANDANLIK24, KUŞKULANDIRMAK23, TEŞKİLATSIZLIK23, TAŞKIRANGİLLER22, İŞKİLLENDİRMEK20, İLİŞKİLENDİRME20, TEŞKİLATLANMAK18

13 Harfli Kelimeler

CUMHURBAŞKANI29, KEŞKÜLÜFUKARA27, COŞKULANDIRMA25, BAŞKEMANCILIK24, KIŞKIRTICILIK24, BAŞKALAŞTIRMA23, ÇELİŞKİSİZLİK23, BAŞKOMUTANLIK22, KUŞKULANDIRMA22, AKIŞKANLAŞMAK21, TEŞKİLATÇILIK21, İŞKİLLENDİRME19, TEŞKİLATLANMA17

12 Harfli Kelimeler

ŞKÜNLEREVİ27, DÜŞKÜNLEŞMEK25, FIŞKIRTILMAK25, MÜŞKÜLPESENT25, AŞKMERDİVENİ24, MÜŞKÜLLEŞMEK24, COŞKUNLAŞMAK24, ŞAŞKINLAŞMAK23, BAŞKALDIRMAK21, İŞKEMBECİLİK21, İŞKENCECİLİK21, AKIŞKANLAŞMA20, İLİŞKİSİZLİK19, KIŞKIRTILMAK19, ÇELİŞKİLİLİK18

11 Harfli Kelimeler

DÖVÜŞKENLİK30, COŞKUSUZLUK25, DÜŞKÜNLEŞME24, FIŞKIRTILMA24, DEĞİŞKİNLİK23, DEĞİŞKENLİK23, MÜŞKÜLLEŞME23, VURUŞKANLIK23, COŞKUNLAŞMA23, KUŞKUSUZLUK22, ŞAŞKINLAŞMA22, YAPIŞKANLIK22, BAŞKONSOLOS21, BAŞKAHRAMAN21, KIŞKIRTMACI21, PEŞKİRCİLİK21, BAŞKUMANDAN20, BAŞKATİPLİK20, BAŞKALDIRMA20, BAŞKALAŞMAK20
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

FIŞKIRTICI26, DIŞKISEVER24, MERCANKÖŞK23, FIŞKIRTMAK22, FIŞKILAMAK22, BAŞKALAŞIM20, BAŞKEMANCI20, BAŞKONAKÇI20, ÇELİŞKİSİZ20, İŞKENCESİZ20, İŞKEMBESİZ20, KIŞKIRTICI20, KUŞKUCULUK20, COŞKULULUK20, AŞKINCILIK19, BAŞKALAŞMA19, BAŞKALDIRI19, KIŞKIŞLAMA19, ŞKÜLATLI19, COŞKULANMA19
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

BAŞKAFİYE22, FIŞKIRDAK22, FIŞKILAMA21, FIŞKIRMAK21, FIŞKIRTMA21, DÜŞKÜNLÜK20, BEŞKARDEŞ19, BAŞKURTÇA18, İŞKEMBECİ18, İŞKENCECİ18, KIŞKIRTIŞ18, KUŞKONMAZ18, KÖŞKERLİK18, COŞKUNLUK18, DIŞKILAMA17, ŞAŞKINLIK17, EŞKIYALIK16, İLİŞKİSİZ16, KUŞKANADI16, PİŞKİNLİK16
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

DÖVÜŞKEN27, FIŞKIRIŞ23, TAŞKÖPRÜ23, COŞKUSUZ21, DEĞİŞKEN20, DEĞİŞKİN20, FIŞKIRTI20, FIŞKILIK20, FIŞKIRIK20, FIŞKIRMA20, VURUŞKAN19, COŞKUNCA19, KUŞKUSUZ18, PİŞKİNCE18, PEŞKİRCİ18, SAVAŞKAN18, ŞAŞKALOZ18, ŞAŞKINCA18, YAPIŞKAN18, BAŞKATİP17
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

BAŞKÖŞE21, DEĞİŞKE19, KUŞKUCU16, COŞKULU16, BAŞKİŞİ15, BAŞKACA15, ÇATIŞKI15, DIMIŞKİ15, MÜŞKÜLE15, BAŞKASI14, UYUŞKAN14, BAŞKURT13, ÇELİŞKİ13, EŞKİNCİ13, İŞKEMBE13, İŞKENCE13, KUŞKULU13, ALIŞKIN12, AŞKABAT12, BİLEŞKE12
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

FIŞKIN17, KÖŞK17, PEŞK16, DÜŞKÜN15, FRİŞKA15, KÖŞKER15, MÜŞKÜL14, COŞKUN14, PİŞKİN13, PEŞKİR13, ŞAŞKIN13, EŞKIYA12, ŞİŞKİN12, ALIŞKI11, BİŞKEK11, BAŞKAN11, KEŞKÜL11, MEŞKUR11, MEŞKUK11, KAŞKOL10
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

FIŞKI16, DÜŞKÜ14, FİŞKA14, COŞKU13, ÇUŞKA12, DIŞKI12, ŞİŞKO12, BAŞKA10, IŞKIN10, KUŞKU10, UŞKUN10, AŞKIN9, EŞKAL8, EŞKİN8, İŞKİL8, İŞKAL8, KEŞKE8, KEŞKİ8

4 Harfli Kelimeler

ŞK13, IŞKI9, MEŞK8

3 Harfli Kelimeler

AŞK6


AŞK (Kelime Kökeni: Arapça ʿaşḳ)


[isim]
 • Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda, amor (II)

  Gönlüm düştü bu sevdaya / Gel gör beni aşk neyledi - Yunus Emre

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aşka düşmek
 • aşka gelmek
 • aşk ağlatır, dert söyletir
 • aşk olmayınca meşk olmaz
 • aşk olsun
 • aşk yapmak

Birleşik Kelimeler: aşkmerdiveni, ilanıaşk, karşılıksız aşk, yasak aşk, yıldırım aşkı


EŞKÂL (Kelime Kökeni: Arapça eşkāl)


[isim] [eskimiş]
 • Dıştan görünüş

  Şu anda kendisinin eşkâlini bilen yüzlerce ve belki de binlerce kişi onu arıyordu. - İhsan Oktay Anar


EŞKİN


[isim]
 • Atın dörtnal ile tırıs arasındaki hızlı yürüyüşü

  At, eşkinle beş on dakikada gittiği yolu dörtnala bir iki dakikada geldi. - Memduh Şevket Esendal

[sıfat]
 • Böyle yürüyen (at)

  Çakır, eşkin atına atladığı zaman yanında İsa Bey'in verdiği keskin ve benzersiz kılıç, koynunda da bir fermanla bir mektup vardı. - Nihal Atsız

[zarf]
 • Böyle bir yürüyüşle

  Eşkin gitmek.

[isim] [halk ağzında]
 • Filiz

İŞKİL (Kelime Kökeni: Arapça işkāl'den)


[isim]
 • Kuruntu

İŞKÂL (Kelime Kökeni: Arapça işkāl)


[isim] [eskimiş]
 • Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme

Ata Sözleri ve Deyimler

 • işkâl etmek


KEŞKE (Kelime Kökeni: Farsça kāşki)


[ünlem]
 • Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek `ne olurdu` anlamında özlem veya pişmanlık bildiren bir söz, bari, keşki

  Keşke vazifesi oralarda olsaydı! - Falih Rıfkı Atay


KEŞKİ (Kelime Kökeni: Farsça kāşki)


[ünlem]
 • Keşke

  Keşki ölüp kalsaymışım, keşki Münif'le tekrar görüşmemiz hiç nasip olmasaydı! - Attila İlhan


MEŞK (Kelime Kökeni: Arapça meşḳ)


[isim] [eskimiş]
 • Bir öğretmenin, aynısını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği

Ata Sözleri ve Deyimler

 • meşk almak
 • meşk etmek
 • meşk vermek


AŞKIN


[sıfat]
 • Belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş

  Altı ayı aşkın bir zamandan beri hazırlanıyordu bu yolculuk. - Abidin Dino


IŞKI


[isim] [halk ağzında]
 • Deri, tahta kazımakta kullanılan, iki ucu saplı eğri bıçak

KAŞKOL (Kelime Kökeni: Fransızca cache-col)


[isim]
 • Boyun atkısı, atkı

  Bir tanesi çenesine yün bir kaşkol bağlamış. - Sait Faik Abasıyanık


BAŞKA


[sıfat]
 • Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge

  Başka bir şeyi daha aklıma iyice sokuyordum. - Ayla Kutlu

[edat]
 • `Ayrıca, üstelik, bir yana` anlamlarında -den başka biçiminde kullanılan bir söz

  Birinden yardım istemekten başka çıkar yol yoktu ve ben yardım isteyeceğime ölmeyi yeğlerdim. - Ayla Kutlu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • başka işi yok mu?

Birleşik Kelimeler: başka başka, başka biri


IŞKIN


[isim] [halk ağzında]
 • Kayalık yerlerde ve dağlarda yetişen, yenilebilir bir tür ot

KUŞKU


[isim]
 • Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba, şek

  Bütün bunlar hatırlanınca onun zaten bilinen ve kabul edilen samimiyeti kuşku konusu yapılmazdı. - Tarık Buğra

[ruh bilimi]
 • Başkalarının iyi niyet ve amaçlarını kötüye yorarak işkillenme duygusu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kuşku beslemek (veya duymak)
 • kuşkusu kalmamak
 • kuşku uyanmak
 • kuşkuya düşmek
 • kuşku yok


UŞKUN


[isim] [bitki bilimi]
 • Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, kökü dıştan sincabi ve içten sarı renkte olan bir tür ravent (Rheum rhaponticum)