İçinde Şı Bulunan Kelimelerİçinde ŞI olan 668 kelime bulunuyor. İçerisinde ŞI geçen kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Şı ile başlayan kelimeler. Şı ile biten kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

BUHARLAŞIVERMEK33, ABANOZLAŞIVERME32, KARŞILAŞTIRMACI28, IŞIKLANDIRILMAK25, KARŞILAŞTIRILMA25, KARŞILAŞTIRMALI25

14 Harfli Kelimeler

AĞDALAŞIVERMEK34, BAĞDAŞIKLAŞMAK33, BUHARLAŞIVERME32, ÇAPRAŞIKLAŞMAK29, ALIKLAŞIVERMEK26, ALIŞILMAMIŞLIK26, AŞINDIRABİLMEK24, DANIŞILABİLMEK24, IŞIKLANDIRILMA24, SARMAŞIKGİLLER24, KARŞILAŞTIRMAK23, KARMAŞIKLAŞMAK23, ANLAŞILABİLMEK21

13 Harfli Kelimeler

ÇAĞRIŞIMCILIK34, AĞDALAŞIVERME33, BAĞDAŞIKLAŞMA32, ÇARPIŞIVERMEK32, BORAZANCIBAŞI29, PAYLAŞIMCILIK29, ACILAŞIVERMEK28, ÇAPRAŞIKLAŞMA28, BOLLAŞIVERMEK27, BAKIŞIMSIZLIK27, YAKIŞIKSIZLIK26, ALIKLAŞIVERME25, ALIŞILAGELMEK23, AŞINDIRABİLME23, DANIŞILABİLME23, ANLAŞILMAZLIK22, AŞILAYABİLMEK22, IŞIKLANDIRMAK22, IŞINLANDIRMAK22, KARMAŞIKLAŞMA22
Tümünü Gör

12 Harfli Kelimeler

ÇARPIŞIVERME31, HAHAMBAŞILIK28, MÜNECCİMBAŞI28, ACILAŞIVERME27, BEZİRGANBAŞI27, BOLLAŞIVERME26, BULAŞIVERMEK26, BAŞIBOZUKLUK26, BAKIŞIVERMEK26, ÇAMAŞIRCILIK25, ŞAŞIRTICILIK25, BULAŞIKÇILIK24, ANLAŞIVERMEK23, ALIŞILMIŞLIK23, ALIŞILAGELME22, ŞIRINGALAMAK22, AŞILAYABİLME21, AŞINDIRILMAK21, IŞIKLANDIRMA21, IŞINLANDIRMA21
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

DÜĞÜNCÜBAŞI35, ÇAĞRIŞIMSIZ32, BAĞLAŞIMSIZ30, ÇAĞRIŞIMSAL28, ŞIPSEVDİLİK28, BAĞDAŞILMAK27, BAĞDAŞIKLIK27, IŞINIMÖLÇER27, ÇEŞNİCİBAŞI26, AŞÇIBAŞILIK25, BULAŞIVERME25, BAĞLAŞIKLIK25, BAKIŞIVERME25, FIŞIRDATMAK25, ÇARPIŞILMAK24, UZLAŞICILIK24, AŞINIVERMEK23, AŞINDIRILIŞ23, AŞIRIVERMEK23, ALIŞIVERMEK23
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

ÇAĞRIŞIMCI30, FOSFORIŞIL30, ÇAĞRIŞIMLI27, HIŞIRDAYIŞ27, BAĞDAŞILMA26, BAĞIŞIKLIK25, BAĞLAŞIMLI25, BAĞLILAŞIM25, HIŞILTISIZ25, HIŞIRTISIZ25, PAYLAŞIMCI25, YIVIŞIKLIK25, BAĞLILAŞIK24, FIŞIRDATMA24, FIŞIRDAMAK24, FIŞILDAMAK24, HAPŞIRIKLI24, YÜZBAŞILIK24, BAŞIBOŞLUK23, BAKIŞIMSIZ23
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

FOSFORIŞI29, KÖPRÜBAŞI27, BÖCEKBAŞI26, BÖLÜKBAŞI25, SAVAŞIMCI25, HAHAMBAŞI24, YİĞİTBAŞI24, FIŞILDAMA23, FIŞIRDAMA23, IŞINÖLÇER23, IŞIKÖLÇER23, KUŞÇUBAŞI23, ÖRDEKBAŞI23, BAŞIBOZUK22, ÇARŞIBAŞI22, HAPŞIRMAK22, HAPŞIRTMA22, PAZARBAŞI22, ŞIRAÖLÇER22, UĞRAŞILMA22
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

ŞIPSEVDİ25, BAĞDAŞIM24, ÇAĞRIŞIM24, BAĞDAŞIK23, KÖŞEBAŞI23, YAPIŞICI23, BAĞLAŞIM22, ŞIPPADAK22, AŞÇIBAŞI21, BAĞLAŞIK21, HAPŞIRMA21, HAPŞIRIK21, ÇARŞISIZ20, FLORIŞIL20, ŞIRFINTI20, UZLAŞICI20, AŞIVERME19, BULAŞICI19, BACABAŞI19, ÇAPRAŞIK19
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

GÖZYAŞI26, GÖLBAŞI23, YIĞIŞIM23, DAĞBAŞI22, YIĞIŞIK22, BAĞIŞIK21, YIVIŞIK21, SIVIŞIK20, YÜZBAŞI20, BAŞIBOŞ19, FIŞILTI19, FIŞIRTI19, FLORIŞI19, GAZIŞIL19, SAVAŞIM19, ŞIPIDIK19, BAHŞILI18, ÇAYBAŞI18, HIŞIMLI18, ŞAŞIRIŞ18
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

ŞIPŞIP22, ŞIVGIN21, ÇAVŞIR19, GAZIŞI18, IŞIĞAN18, UĞRAŞI18, APIŞIK15, AŞISIZ15, IŞIKÇI15, İŞBAŞI15, ŞINGIL15, AYBAŞI14, AŞINIŞ14, SUBAŞI14, ŞIRACI14, ŞIKŞIK14, UZLAŞI14, ÇAKŞIR13, IŞINIM13, IŞITIM13
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

HIŞIM15, HIŞIR14, AŞICI13, HAŞIL13, ŞIPKA13, ÇARŞI12, ÇAŞIT12, DIŞIK12, IŞIMA11, YAŞIT11, AŞIRI10, AŞILI10, KIŞIN10, KIŞIR10, TAŞIM10, ARŞIN9, AKŞIN9, KAŞIK9, KARŞI9, ŞIRAK9
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

ŞAŞI11, AŞIM9, IŞIK9, IŞIL9, IŞIN9, AŞIK8, AŞIT8, ŞIRA8

3 Harfli Kelimeler

ŞIP11, AŞI7, ŞIK7


AŞI


[isim] [kimya]
 • Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
[sıfat]
 • Aşılı (bitki)

  Sana yeni aşı güllerimi göstereceğim. - Aka Gündüz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aşı olmak (veya vurulmak veya yapılmak)
 • aşı vurmak (veya yapmak)

Birleşik Kelimeler: aşı boyalı, aşı boyası, aşı kâğıdı, aşı taşı, çatal aşı, kakma aşı, karma aşı, yarma aşı, çiçek aşısı, göz aşısı, kalem aşısı, yaprak aşısı


ŞIK (Kelime Kökeni: Fransızca chic)


[sıfat]
 • Güzel, zarif, modaya uygun

  Şık bir elbise.

[mecaz]
 • Yerinde, uygun

  Herkesin içinde dans öğrenmem şık olur. - Peyami Safa

[isim]
 • Seçenek

  Sizin için iki şık var, ya çalışacaksınız ya bu işten vazgeçeceksiniz.


ÂŞIK (Kelime Kökeni: Arapça ʿāşiḳ)


[isim]
 • Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse

  Güzeller deniz kenarına geldikleri zaman âşıklar da kale burçlarına ve bedenlerine dolarlar. - Asaf Halet Çelebi

[teklifsiz konuşmada]
 • Dalgın, kalender kimse

  Âşık yine geç kaldın.

[ünlem] [teklifsiz konuşmada]
 • `Ahbap, arkadaş` anlamında kullanılan bir seslenme sözü

  Âşık! Anlat bakalım, neler yaptın?

Ata Sözleri ve Deyimler

 • âşığa Bağdat sorulmaz
 • âşığa Bağdat uzak değil
 • âşığı kesilmek
 • âşığın gözü kördür
 • âşık, âlemi kör, dört yanını duvar sanır
 • âşık etmek
 • âşık olmak

Birleşik Kelimeler: badeli âşık, sırsıklam âşık

[isim] [anatomi]
 • Aşık kemiği
[mimarlık]
 • Aşırma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aşığı cuk oturmak
 • aşık atmak
 • aşık atmak (veya oynamak)
 • aşık daima bey oturmaz

Birleşik Kelimeler: aşık kemiği


AŞIT


[isim] [halk ağzında]
 • Siper, kuytu yer

ŞIRA (Kelime Kökeni: Farsça şīre)


[isim]
 • Henüz mayalanmamış üzüm suyu
[argo]
 • Süzülmüş afyon

Birleşik Kelimeler: şıraölçer, üzüm şırası


ARŞIN


[isim] [eskimiş]
 • Yaklaşık 68 santimetreye eşit olan uzunluk ölçüsü

  Bu duvarlar yerden bir arşın kadar yüksek, üstünde güzel bir parmaklığı olan duvarlardı. - Memduh Şevket Esendal


AKŞIN


[sıfat]
 • Doğuştan boya maddesi bulunmadığı için kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde ak olan (hayvan veya insan), çapar (I), albinos

KAŞIK


[isim]
 • Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan saplı sofra aracı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kaşık atmak (veya çalmak)
 • kaşık kadar
 • kaşıkla verip kepçeyle geri almak
 • kaşıkla yedirip sapıyla (gözünü) çıkartmak
 • kaşık sallamak

Birleşik Kelimeler: kaşık çalımı, kaşık düşmanı, kaşık havası, kaşık kaşık, kaşık otu, kaşık oyunu, kaşık tırnak, çalakaşık, tahta kaşık, çay kaşığı, çorba kaşığı, kahve kaşığı, tatlı kaşığı


KARŞI


[isim]
 • Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi

  Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor. - Halide Edip Adıvar

[sıfat]
 • Bulunan yere göre önde, ileride olan

  Karşı evin kızları. Karşı mahalle.

[sıfat]
 • Karşıt, zıt, muhalif

  İlkin bütün bunların bir emperyalizm numarası olduğunu söyleyerek kesin bir karşı tavır koydu. - Murathan Mungan

[zarf]
 • Yüzünü bir şeye doğru çevirerek

  Bahçeye karşı oturmak.

[zarf]
 • Karşılık olarak, mukabil

  Bir ölüm haberine karşı ben içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum. - Abdülhak Şinasi Hisar

[zarf]
 • İçin, hakkında

  Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı? - Sait Faik Abasıyanık

[zarf]
 • -e doğru

Ata Sözleri ve Deyimler

 • karşı çıkmak
 • karşı durmak
 • karşı gelmek
 • karşı koymak
 • karşı olmak
 • karşısına almak
 • karşısına dikilmek
 • karşısına geçmek

Birleşik Kelimeler: karşı akın, karşı devrim, karşı düşünce, karşı düşürüm, karşı gelim, karşı görüş, karşı karşıya, karşı olum, karşı oy, karşı sav, kapı karşı komşu, karşıdan karşıya, sabaha karşı


ŞIRAK


[isim]
 • Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan hışırtılı, sert ses

Birleşik Kelimeler: şırak şırak


AŞIM


[isim]
 • Aşma işi

Birleşik Kelimeler: süre aşımı, zaman aşımı


IŞIK


[isim]
 • Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk

  Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi. - Halide Edip Adıvar

[mecaz]
 • Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı

  Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu. - Peyami Safa

[mecaz]
 • Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb

  Sevgili Behçet Necatigil şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biri olarak ayrıldı aramızdan. - Necati Cumalı

[fizik]
 • Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ışığı altında
 • ışık almak
 • ışık tutmak

Birleşik Kelimeler: ışık akısı, ışık aylası, ışık aynası, ışık bacası, ışık çanağı, ışık değneği, ışık eğrisi, ışık göçüm, ışık gölge, ışık hızı, ışık ışını, ışıkkesen, ışık kirliliği, ışık korkusu, ışık küre, ışıkölçer, ışık ölçümü, ışık yılı, ışık yuvarı, ışığa doğrulum, ışığa göçüm, dağınık ışık, yeşil ışık, ay ışığı, burçlar ışığı, buz ışığı, gün ışığı, güven ışığı, projektör ışığı, umut ışığı


IŞIL


[sıfat]
 • Işıklı

Birleşik Kelimeler: ışıl ışıl, ışıl küf, florışıl, fosforışıl, gazışıl


IŞIN


[isim] [fizik]
 • Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua
[matematik]
 • Bir noktadan çıkıp sonsuza giden yarım doğrulardan her biri

Birleşik Kelimeler: ışın bilimi, ışın etkin, ışınölçer, ışın tedavisi, ışın tedavi uzmanı, öz ışın, ışık ışını, lazer ışını, kozmik ışınlar, alfa ışınları, beta ışınları, gama ışınları


AŞIRI


[sıfat]
 • Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın

  Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir. - Oktay Rifat

[zarf]
 • Ötede, ötesinde

  İki ev aşırı.

[zarf]
 • Gereğinden fazla olarak, çokça

  Kadın aşırı boyanmıştı, adamın yüzü solgundu. - Yusuf Atılgan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aşırı gitmek

Birleşik Kelimeler: aşırı akım, aşırı bellem, aşırı besi, aşırı doyma, aşırı duyarlık, aşırı duyu, aşırı erime, aşırı etkin, aşırı gerilim, aşırı şiddetli fırtına, aşırı taşırı, aşırı uç, aşırı yük, denizaşırı, günaşırı, yılaşırı