İçinde I Bulunan Kelimeler

içerisinde I geçen 13195 türkçe kelime bulundu.Kelimelen.com kelime bulucu yu kelimelik kelime hilesi olarakta kullanabilirsiniz.


içerisinde I geçen Harf Sayısına Göre Kelime Listesi


15 Harfli Kelimeler

ABANOZLAŞIVERME, ABANOZLAŞTIRMAK, ACILAŞTIRABİLME, AÇIKLAŞTIRILMAK, ADLANDIRABİLMEK, ADLANDIRIVERMEK, AĞAÇLANDIRILMAK, AĞDALAŞTIRILMAK, AĞIRLAŞTIRILMAK, AKILSALLAŞTIRMA, AKIŞKANLAŞTIRMA, AKKORLAŞTIRILMA, ALACAKLANDIRICI, ALACAKLANDIRMAK, ALAMETİFARİKALI, ALIKLAŞTIRILMAK, ALIKONULABİLMEK, ALINTILANABİLME, ALINTILAYABİLME, ALKIŞLANABİLMEK, ALKIŞLATABİLMEK, ALKIŞLAYABİLMEK, ALKIŞLAYIVERMEK, AMERİKALILAŞMAK, ANITLAŞTIRILMAK, ANLAMLANDIRILIŞ, ANLAMLANDIRILMA, ANLAŞTIRABİLMEK, ANLAYIŞSIZLAŞMA, Devamını Gör

14 Harfli Kelimeler

ABANDIRABİLMEK, ABANDIRIVERMEK, ABANOZLAŞTIRMA, ABARTILABİLMEK, ACILAŞTIRILMAK, ACIMASIZLAŞMAK, ACINDIRABİLMEK, AÇIKLANABİLMEK, AÇIKLAŞTIRILMA, AÇIKLATABİLMEK, AÇIKLAYABİLMEK, AÇIKLAYIVERMEK, ADIMLAYABİLMEK, ADLANDIRABİLME, ADLANDIRIVERME, AĞAÇLANDIRILIŞ, AĞAÇLANDIRILMA, AĞDALAŞIVERMEK, AĞDALAŞTIRILMA, AĞIRLANABİLMEK, AĞIRLAŞABİLMEK, AĞIRLAŞTIRILMA, AĞIRLATABİLMEK, AĞIRLAYABİLMEK, AHMAKLAŞTIRMAK, AKARYAKIILIK, AKILLANABİLMEK, AKILLANIVERMEK, AKKORLAŞTIRMAK, Devamını Gör

13 Harfli Kelimeler

ABANDIRABİLME, ABANDIRIVERME, ABARTILABİLME, ABUKLAŞTIRMAK, ACILAŞABİLMEK, ACILAŞIVERMEK, ACILAŞTIRILMA, ACIMASIZLAŞMA, ACINDIRABİLME, AÇIKGÖZLEŞMEK, AÇIKLANABİLİR, AÇIKLANABİLME, AÇIKLAŞTIRMAK, AÇIKLATABİLME, AÇIKLAYABİLME, AÇIKLAYICILIK, AÇIKLAYIVERME, AÇIMLAYICILIK, ADABIMUAŞERET, ADIMLAYABİLME, ADIYAMANLILIK, ADLANDIRILMAK, AFALLAŞTIRMAK, AĞAÇLANDIRMAK, AĞDALAŞIVERME, AĞDALAŞTIRMAK, AĞIRLANABİLME, AĞIRLAŞABİLME, AĞIRLAŞTIRICI, Devamını Gör

12 Harfli Kelimeler

ABARTISIZLIK, ABARTMACILIK, ABUKLAŞTIRMA, ACILAŞABİLME, ACILAŞIVERME, ACILAŞTIRMAK, ACINDIRILMAK, AÇIKGÖZLEŞME, AÇIKGÖZLÜLÜK, AÇIKLAŞTIRMA, AÇIKLIKÖLÇER, AÇKILATILMAK, AÇTIRABİLMEK, ADLANDIRILIŞ, ADLANDIRILMA, AFALLAŞTIRMA, AĞAÇLANDIRIŞ, AĞAÇLANDIRMA, AĞDALAŞTIRMA, AĞILANDIRMAK, AĞIRBAŞLILIK, AĞIRCANLILIK, AĞIRKANLILIK, AĞIRLAŞTIRMA, AĞIRŞAKLANMA, AĞIZLIILIK, AĞLAYIVERMEK, AĞRITABİLMEK, AĞRIYABİLMEK, Devamını Gör

11 Harfli Kelimeler

ABANIVERMEK, ABARTICILIK, ACIKABİLMEK, ACIKIVERMEK, ACILAŞTIRMA, ACIMASIZLIK, ACINDIRILMA, ACITABİLMEK, ACITIVERMEK, ACIYABİLMEK, AÇILABİLMEK, AÇILIVERMEK, AÇKILATILMA, AÇTIRABİLME, ADLANDIRMAK, ADLAŞTIRMAK, AFRİKALILIK, AĞARIVERMEK, AĞARTICILIK, AĞILANDIRMA, AĞIRELLİLİK, AĞLAYICILIK, AĞLAYIVERME, AĞRITABİLME, AĞRIYABİLME, AHLAKSIZLIK, AHLATIERBAA, AKARYAKII, AKÇILLANMAK, Devamını Gör

10 Harfli Kelimeler

ABANDIRMAK, ABANIVERME, ABARTILMAK, ABARTMASIZ, ACIKABİLME, ACIKIVERME, ACIKTIRMAK, ACIMASIZCA, ACINDIRMAK, ACITABİLME, ACITIVERME, ACIYABİLME, ACIYICILIK, AÇIKGÖZLÜK, AÇIKLAMALI, AÇIKLANMAK, AÇIKLAŞMAK, AÇIKLATMAK, AÇIKLAYICI, AÇILABİLME, AÇILIVERME, AÇIMLANMAK, AÇIMLAYICI, AÇINDIRMAK, AÇKILANMAK, AÇKILATMAK, AÇTIRILMAK, ADAMAKILLI, ADAMCASINA, Devamını Gör

9 Harfli Kelimeler

ABANDIRMA, ABARTILIŞ, ABARTILMA, ABARTISIZ, ABARTMACI, ABARTMALI, ABAZANLIK, ABDALIMSI, ABIKEVSER, ABLACILIK, ACIKILMAK, ACIKLILIK, ACIKTIRMA, ACILANMAK, ACILAŞMAK, ACIMTIRAK, ACINDIRMA, ACINILMAK, ACISIZLIK, ACITILMAK, AÇIKLAMAK, AÇIKLANAN, AÇIKLANIŞ, AÇIKLANMA, AÇIKLAŞMA, AÇIKLATMA, AÇIKLAYAN, AÇIKLAYIŞ, AÇIKLIKLA, Devamını Gör

8 Harfli Kelimeler

ABACILIK, ABARTICI, ABARTILI, ABDALLIK, ABIHAYAT, ABLAKLIK, ACIKILMA, ACILANMA, ACILAŞMA, ACILILIK, ACIMASIZ, ACINILMA, ACIPAYAM, ACITILMA, AÇICILIK, AÇIKAĞIZ, AÇIKÇASI, AÇIKLAMA, AÇIMLAMA, AÇINSAMA, AÇIORTAY, AÇIÖLÇER, AÇIVERME, AÇKILAMA, AÇMAZLIK, AÇTIRMAK, ADIMBAŞI, ADIMLAMA, ADIYAMAN, Devamını Gör

7 Harfli Kelimeler

ABARTIK, ABARTIŞ, ABLALIK, ACARLIK, ACIKARA, ACIKMAK, ACINMAK, ACITMAK, ACIYICI, AÇIKGÖZ, AÇIKLIK, AÇIKTAN, AÇILAMA, AÇILMAK, AÇINMAK, AÇKISIZ, AÇMALIK, AÇTIRIŞ, AÇTIRMA, ADAKLIK, ADAKSIZ, ADAMCIK, ADAMCIL, ADAMLIK, ADAMSIZ, ADANALI, ADAŞLIK, ADAYLIK, ADCILIK, Devamını Gör

6 Harfli Kelimeler

ABANIŞ, ABARTI, ABASIZ, ABLACI, ACIGÖL, ACIKIŞ, ACIKLI, ACIKMA, ACILIK, ACIMAK, ACIMIK, ACIMSI, ACINIŞ, ACINMA, ACIRAK, ACIRGA, ACISIZ, ACITIŞ, ACITMA, ACIYIŞ, AÇIKÇA, AÇII, AÇILIM, AÇILIŞ, AÇILMA, AÇINIM, AÇINMA, AÇISAL, AÇKICI, Devamını Gör

5 Harfli Kelimeler

ABACI, ABALI, ACICA, ACILI, ACIMA, AÇICI, AÇLIK, ADALI, ADAMI, ADINA, ADSIZ, AĞCIK, AĞILI, AKÇIL, AKICI, AKLIK, AKŞIN, ALGIN, ALICI, ALKIM, ALKIŞ, ALLIK, ALTIK, ALTIN, ALTIZ, ALTLI, ANALI, ANDIÇ, ANDIK, Devamını Gör

4 Harfli Kelimeler

IK, AÇIM, AÇIŞ, AÇIT, AÇKI, ADCI, ADIL, ADIM, ADLI, AĞCI, AĞIL, AĞIM, AĞIN, AĞIR, AĞIŞ, AĞIT, AĞIZ, AĞLI, AĞRI, AĞSI, AHÇI, AHIR, AKIL, AKIM, AKIN, AKIŞ, AKLI, ALÇI, ALDI, Devamını Gör

3 Harfli Kelimeler

ACI, AÇI, AĞI, AKI, ANI, ARI, ASI, AŞI, AYI, AZI, CIK, CIS, CIZ, ÇIĞ, ÇIN, ÇIT, DIŞ, FIR, GIK, GIR, HIK, HIR, HIZ, IRA, IRK, IRZ, ISI, KIÇ, KIĞ, Devamını Gör

2 Harfli Kelimeler

IH, IR


IH


[isim]
 • Deveyi çöktürmek için çıkarılan ses

IR


[kimya]
 • İridyum elementinin simgesi
[isim]
 • 343 yır

ANI


[isim]
 • Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra

  Fakültemizin sütunlu salonu binlerce gencin yoğun duygularının, önemli anılarının mekânıdır. - Ayla Kutlu

[edebiyat]
 • Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra

  Halit Ziya Uşaklıgil'in anılarını topladığı 'Kırk Yıl'ın son ciltleri şiire başladığım yıllarda çıkıyordu. - Necati Cumalı


ARI


[sıfat]
 • Temiz
 • Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf(II), halis, öz(II)
 • Günahsız

Birleşik Kelimeler: arı duru, arı kil, arı sili, eteği arı

[isim] [hayvan bilimi]
 • Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellifica)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • arı bal alacak çiçeği bilir
 • arı bey olan kovana üşer
 • arı gibi
 • arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur
 • arı gibi sokmak
 • arı kızdıranı sokar
 • arının yuvasına kazık (veya çöp) dürtmek
 • arı söğüdü, akıllı öğüdü sever

Birleşik Kelimeler: arı beyi, arı biti, arı dalağı, Arıkovanı, arı kovanı, arı kuşu, arı sütü, ana arı, ağaç arısı, bal arısı, eşek arısı, yaban arısı, yaprak arısı


ASI


[isim]
 • Asma işi
 • Afiş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • asıda olmak (veya kalmak)


AŞI


[isim] [kimya]
 • Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
 • Bu eriyiğin uygulanması

  Çiçek aşısı. Kolera aşısı. Tifo aşısı.

 • Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk vb. parçaları kaynaştırma işi
 • Bu yolla eklenen parça
[sıfat]
 • Aşılı (bitki)

  Sana yeni aşı güllerimi göstereceğim. - Aka Gündüz

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aşı olmak (veya vurulmak veya yapılmak)
 • aşı vurmak (veya yapmak)

Birleşik Kelimeler: aşı boyalı, aşı boyası, aşı kâğıdı, aşı taşı, çatal aşı, kakma aşı, karma aşı, yarma aşı, çiçek aşısı, göz aşısı, kalem aşısı, yaprak aşısı


AYI


[isim] [hayvan bilimi]
 • Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, kocaoğlan (Ursus arctos)
[ünlem]
 • Kaba saba olan insanlar için kullanılan bir seslenme sözü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ayı gibi
 • ayının kırk türküsü var, kırkı da ahlat üstüne
 • ayı sevdiği yavrusunu hırpalar
 • ayıya kaval çalmak
 • ayı yavrusu ile oynuyor
 • ayıyı fırına atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış
 • ayıyı vurmadan postunu satmak

Birleşik Kelimeler: ayıbacağı, ayı balığı, ayıboğan, ayı gülü, ayıkulağı, ayı üzümü, ayı yürüyüşü, bozayı, cicimayı, Büyükayı, Küçükayı, dağ ayısı, denizayısı, marsıvan ayısı


ACI


[isim]
 • Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı

  Acıyı sever.

[sıfat]
 • Tadı bu nitelikte olan

  Acı kahvesini yudumluyordu. - Tarık Buğra

 • Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap

  Omuzlarına kadar vücudun derisini haşlayan bayıltıcı yanma acısı ve dehşeti çok sürmedi. - Peyami Safa

[mecaz]
 • Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem

  İnsan, ölümün acısını en çok günün iki uzak saatinde hissetmektedir. - Yusuf Ziya Ortaç

[sıfat]
 • Çarpıcı, göz alıcı (renk)
[sıfat] [mecaz]
 • Keskin, şiddetli

  Acı poyraz kuvvetle esiyordu. - Orhan Kemal

[sıfat] [mecaz]
 • Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • acı (veya acılar) görmek
 • acı acıyı keser, su sancıyı
 • acı çekmek (veya duymak)
 • acı gelmek
 • acı patlıcanı kırağı çalmaz
 • acısı çıkmak
 • acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek)
 • acısına dayanamamak
 • acısını almak
 • acısını almak
 • acısını bağrına (veya içine) basmak (veya gömmek)
 • acısını çekmek
 • acısını çıkarmak
 • acısını görmek
 • acısı ortaya çıkmak
 • acı söylemek
 • acı vermek

Birleşik Kelimeler: acı acı, acı ağaç, acı badem, acı bakla, acı bal, acı balık, acı ceviz, acı çiğdem, acı elma, acı fren, acı gerçek, acı haber, acı hıyar, acıkara, acı karpuz, acı kavak, acı kavun, acı kök, acı kuvvet, acı marul, acı meyan, acı ot, acı pelin, acı sakız, acı söz, acı su, acı tatlı, acı yavşan, acı yeşil, acı yonca, can acısı, ciğer acısı, evlat acısı, iç acısı, içler acısı, kalp acısı, kuyruk acısı, yürek acısı, yürekler acısı


AÇI


[isim] [matematik]
 • Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye
[mecaz]
 • Görüş, bakım, yön, anlayış biçimi

  Her oyunda, ele aldığım konu için yeni bir şekil, dramatik açıdan ve sahneleme açısından yeni bir üslup bulmaya çalışıyorum. - Nazım Hikmet

Birleşik Kelimeler: açıortay, açıölçer, açı ölçüm, bütünler açı, çevre açı, dar açı, dış açı, dış ters açı, dik açı, doğru açı, geniş açı, iç ters açı, komşu açı, merkez açı, ölü açı, sınır açı, tam açı, ters açı, tümler açı, yöndeş açılar, bakış açısı, görme açısı, görüş açısı, saat açısı, tepe açısı


AĞI


[isim]
 • Zehir

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ağı gibi

Birleşik Kelimeler: ağı ağacı, ağı çiçeği, ağı otu, sarıağı


AKI


[isim] [fizik]
 • Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan

Birleşik Kelimeler: ışık akısı, ışınım akısı


AZI


[isim]
 • Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
[halk ağzında]
 • Öküz arabalarında ön ve arka yastıkları dingile bağlayan ağaç çivi

Birleşik Kelimeler: azı dişi


ÇIT


[isim]
 • Hafif ve anlık ses

  Aşağı katta ayak sesleri. Teyzenin odasında çıt yok. - Peyami Safa

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çıt (veya çıtını) çıkarmamak
 • çıt çıkmamak
 • çıt etmek
 • çıtı çıkmamak

Birleşik Kelimeler: çıt çıt, çıtkırıldım


ÇIN


[sıfat] [eskimiş]
 • Doğru, gerçek

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çın tutmak

Birleşik Kelimeler: çınayaz, çınsabah


ÇIĞ


[isim]
 • Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
[halk ağzında]
 • Bölme veya paravana

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çığ düşmek
 • çığ gibi büyümek