F ile Biten KelimelerF ile biten 327 kelime bulunuyor. Sonu F olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "F ile başlayan kelimeler. İçinde f olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

14 Harfli Kelimeler

ELEKTROPOZİTİF29, ELEKTRONEGATİF25

12 Harfli Kelimeler

NONFİGÜRATİF31, TELEOBJEKTİF30, TECAHÜLÜARİF29, KONFEDERATİF27, RADYOTELGRAF27, NAKİBÜLEŞRAF25, SİNEMATOGRAF25, AKSELEROGRAF24

11 Harfli Kelimeler

PREZERVATİF30, DİYAPOZİTİF29, FONOTELGRAF29, BİBLİYOGRAF28, HAYRULHALEF28, KARDİYOGRAF26, DAKTİLOGRAF24, LEKSİKOGRAF23, MAATTEESSÜF22

10 Harfli Kelimeler

MUTASAVVIF32, HÜSNÜYUSUF30, ŞAPİROGRAF28, HİYEROGLİF27, HARFİTARİF26, MÜTEVAKKIF26, PERSPEKTİF25, BİRİNCASIF23, DESKRİPTİF23, SPEKÜLATİF23, ÇAKIRKEYİF22, HETEROTROF22, KOMPETİTİF22, KOOPERATİF22, KORPORATİF22, ANTEROGRAF21, RADYOAKTİF21, MUTASARRIF20, CİNSİLATİF20, İNİSİYATİF19
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

LAFÜGÜZAF32, PEJORATİF29, SUBJEKTİF28, EHLİVUKUF27, FİGÜRATİF27, HİDROGRAF26, HELYOGRAF26, PALEOGRAF24, PANTOGRAF24, ÇİNKOGRAF23, FEDERATİF23, SİSMOGRAF23, HASANKEYF22, EHLİKEYİF21, KOREOGRAF21, KRONOGRAF21, PANDANTİF21, STENOGRAF21, TERMOGRAF21, KÜMÜLATİF20
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

FOTOĞRAF29, MUVAZZAF28, TASAVVUF28, TOPOĞRAF27, FONOGRAF26, OBJEKTİF26, İSTİHFAF25, FEYLESOF24, BİYOGRAF23, DEMOGRAF22, PARAGRAF22, APOSTROF21, BAROGRAF21, İSTİHDAF21, İNOVATİF21, MÜNHARİF21, TEVAKKUF21, FAKTİTİF20, MUHTELİF20, MÜŞERREF20
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

FİLOZOF24, MAVİKÜF22, POZİTİF21, EFEKTİF19, İZOMORF19, MUHALİF19, MÜSADİF19, OTOGRAF19, RÖLATİF19, SPORTİF19, TEHALÜF19, APOKRİF18, AGRESİF18, KADAYIF18, MÜRADİF18, MÜESSİF18, OBSESİF18, TESADÜF18, GENİTİF17, İHTİLAF17
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

ŞEFFAF27, CAFCAF24, TAHFİF22, MEVSUF21, TAVZİF21, GERGEF20, MEVKUF20, MELFUF20, RÖLYEF20, MUSHAF19, TAVSİF19, ÇARŞAF18, FİKTİF18, KEŞŞAF18, ROZBİF18, TEVKİF18, MAZRUF17, TEZYİF17, MÜSRİF16, MOSKOF16
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

HAFİF21, GÜZAF20, ZİFAF20, HOŞAF19, VUKUF19, VASIF19, ZÜYUF19, EVSAF18, HUSUF18, HAYIF18, POSOF18, VAKIF18, ZİHAF18, ZÜLÜF18, EVKAF17, HEDEF17, KİFAF17, KAVAF17, TAVAF17, ZAYIF17
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

BLÖF18, SÖRF17, AFİF16, VALF16, GOLF15, HARF14, SÜLF13, ŞELF13, ZAAF13, ZARF13, MUAF12, SIRF12, TAYF12, ATIF11, ESEF11, NEMF11, SKİF11, SARF11, SERF11, ARİF10
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

F19, ÖRF15, PÜF15, PUF14, POF14, GAF13, HAF13, ŞİF12, ŞEF12, YUF12, DEF11, KÜF11, SOF11, TÜF11, KOF10, RUF10, SİF10, SAF10, KEF9, LAF9
Tümünü Gör

2 Harfli Kelimeler

ÖF14, OF9, UF9, AF8


AF (Kelime Kökeni: Arapça ʿafv)


[isim]
 • Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama

Ata Sözleri ve Deyimler

 • af buyurun!
 • af çıkarmak
 • af dilemek
 • affa uğramak
 • affını dilemek (veya istemek)
 • affınıza sığınarak

Birleşik Kelimeler: affedilmek, affetmek, affettirmek, affeylemek, affolunmak, genel af, özel af, umumi af


KEF


[isim]
 • Kaynayan pekmezin, pişen etin üstünde oluşan köpük

LAF (Kelime Kökeni: Farsça lāf)


[isim]
 • Söz, lakırtı

  Galiba ızdırabın ne olduğunu tecrübe edenler için saadet boş laf. - Etem İzzet Benice

[ünlem]
 • `Öyle şey olamaz, bu sözün hiçbir değeri yok` anlamlarında hafifseme yollu kullanılan bir söz

  Şunu yapacakmış, bunu yapacakmış, laf!

[mecaz]
 • Dedikodu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • lafa başlamak
 • lafa boğmak
 • laf açmak
 • lafa dalmak
 • lafa karışmak
 • laf altında kalmamak
 • laf anlamaz
 • laf anlatmak
 • laf aramızda
 • laf atmak
 • lafa tutmak
 • laf çakmak (veya çarptırmak veya dokundurmak)
 • laf çıkarmak
 • laf çıkmak
 • laf dinlemek
 • laf düşmemek
 • laf etmek
 • laf geçirmek
 • laf gelmek
 • laf getirmek
 • laf götürmek
 • lafı ağzına tıkamak
 • lafı ağzında bırakmak
 • lafı ağzında gevelemek
 • lafı ağzında kalmak
 • lafı ağzından almak
 • lafı bağlamak
 • lafı çevirmek
 • lafı dağıtmak
 • lafı değiştirmek
 • lafı dolandırmak
 • lafı döndürüp dolaştırmak
 • lafı edilmek
 • lafı geçmek
 • lafı kesmek
 • lafı kıçından anlamak
 • lafı kıçından dinlemek
 • lafı kısa kesmek
 • lafı mı olur?
 • lafına gelmek
 • lafını (veya lafınızı) balla kestim (veya kesiyorum)
 • lafını bilmek
 • lafını esirgememek (veya sakınmamak)
 • lafını etmek
 • lafını geri almak
 • lafını kesmek
 • lafını yabana atmamak
 • lafını yedirmek
 • lafını yemek
 • lafı sulandırmak
 • lafı tartmak
 • lafı uzatmak
 • laf işitmek
 • laf kaynayıp gitmek
 • laf lafı açar
 • lafla peynir gemisi yürümez
 • laf ola beri gele!
 • laf olmak
 • laf olsun âdet yerini bulsun
 • laf oturtmak
 • laf söyledi bal kabağı!
 • lafta kalmak
 • laftan anlamak
 • laf taşımak
 • laf torbaya girmez
 • laf tutmak
 • laf yakıştırmak
 • laf yapmak
 • laf yetiştirmek
 • laf yok!

Birleşik Kelimeler: laf cambazı, laf ebesi, laf kalabalığı, laf salatası, lafügüzaf, boş laf, iri laf, kuru laf, çocuk lafı


OF


[ünlem]
 • Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz

  Of, bıktım artık! Of, kolum acıdı! Bu da ne karışık bir rüya imiş diye söyleniyordu. - Abdülhak Şinasi Hisar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • of bile dememek
 • of çekmek

[isim]
 • Trabzon iline bağlı ilçelerden biri

UF (Kelime Kökeni: ünl.)


Ata Sözleri ve Deyimler

 • uf olmak


ARİF (Kelime Kökeni: Arapça ʿārif)


[sıfat]
 • Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)

  Anadolu'da arif derler, bir halk yetişmişi vardır. - Falih Rıfkı Atay

Ata Sözleri ve Deyimler

 • arif olan anlar (veya anlasın)

Birleşik Kelimeler: tecahülüarif


KOF


[sıfat]
 • Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan

  Kof ceviz.

[mecaz]
 • Boş, değersiz, bilgisiz, yetkisiz (kimse)

  Bunlar medeni milletlerin lügat kitaplarına süs olsun diye yazılmış fantazyalı kof lakırtılardır. - Hüseyin Rahmi Gürpınar

[mecaz]
 • Güçsüz, dermansız

  Kof adam.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • kof çıkmak


RUF (Kelime Kökeni: İngilizce roof)


[isim]
 • Binaların en üst katında bulunan, açık veya kapalı eğlence yeri

SİF (Kelime Kökeni: İngilizce cost, insurance ve freight sözlerinin kısaltması)


[isim] [ticaret]
 • İthalatta bir malın bedeli, sigortası ve navlun giderleriyle birlikte olmak üzere maliyeti

SAF (Kelime Kökeni: Arapça ṣaff)


[isim]
 • Dizi, sıra

  Bütün garsonlar saf teşkil edip selama dururlardı. - Ercüment Ekrem Talu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • saf bağlamak
 • saf değiştirmek
 • saflara ayırmak
 • saf tutmak

Birleşik Kelimeler: saf dışı

[sıfat]
 • Katıksız, arı(I), katışıksız, halis, has

  Hiçbir yerde buradakinden daha saf ve berrak sulara tesadüf etmedim. - Hamdullah Suphi Tanrıöver

[mecaz]
 • Kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen, bön, safdil

  Yenge, açık sözlü, saf bir kadıncağızdır. - Reşat Nuri Güntekin

[mecaz]
 • İyi niyetli, art niyetsiz

  Senin bu kadar çocukça saf olduğunu bilmezdim. - Peyami Safa

Birleşik Kelimeler: safderun, safdil, safkan, saf su


ATIF (Kelime Kökeni: Arapça ʿaṭf)


[isim]
 • Yöneltme, çevirme

Ata Sözleri ve Deyimler

 • atıf yapmak (veya atıfta bulunmak)

Birleşik Kelimeler: atfetmek


ESEF (Kelime Kökeni: Arapça esef)


[isim] [eskimiş]
 • Üzüntü, kaygı, tasa

  Ötekilerin yüzünde onunki gibi esefle karışmamış, bambaşka bir öfke vardı. - Tarık Buğra

Ata Sözleri ve Deyimler

 • esef etmek
 • esef olunmak


NEMF (Kelime Kökeni: Fransızca nymphe)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Böceklerin kurtçuk durumdan yetişkin duruma geçerken aldıkları özel biçim

SKİF (Kelime Kökeni: İngilizce skiff)


[isim] [denizcilik]
 • İçine yalnız kürek çekenin girebildiği çok uzun ve çok dar yarış kayığı

SARF (Kelime Kökeni: Arapça ṣarf)


[isim]
 • Harcama, tüketme, kullanma
[eskimiş]
 • Dil bilgisi, yapı bilgisi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sarf etmek